Magister i modern och samtida europeisk filosofi

Allmänt

Programbeskrivning

Utbildningsplan

Mästaren i modern och samtida europeisk filosofi fokuserar på europeisk filosofi från Descartes till nutid. Såvitt vi vet är detta den enda existerande masterprogrammet som har en specialisering inom detta område filosofi. Den är speciellt framtagen för internationella studenter som har ett särskilt intresse och som strävar efter en förstklassig utbildning i modern och samtida europeisk filosofi.

Programmet erbjuder en djupgående studie av europeisk filosofi som börjar med klassisk rationalism och empirism, går vidare till Kant och tyska idealismen, och sluta med 20-talet och modern filosofi.

Programmet är unikt eftersom det innefattar kreditspråkkurser som ger studenterna möjlighet att förbättra sina kunskaper i franska och tyska, erbjuder tillgodo praktikplatser som ansluter studenterna på arbetsmarknaden, och slutligen innehåller tvärvetenskapliga valbara kurser inom andra områden som historia, politik, eller litteratur.

Vi anser att strukturen och innehållet i vårt program förbereda eleverna på ett särskilt bra sätt för antingen bedriva doktorandstudier i filosofi, eller för deras framtida karriär utanför det akademiska området.

Konceptet

 • En hög nivå akademisk utbildning i modern och samtida europeisk filosofi
 • Stark forskningsinriktning
 • Fördjupade insikter i den historiska utvecklingen och systematiska problem med modern och samtida europeisk filosofi

Fördelarna

 • Inga terminsavgifter
 • Undervisning i internationell, erfarna lärare
 • En internationell, flerspråkig inlärningsmiljö
 • Närhet till EU: s institutioner
 • Valbara kurser i andra discipliner (historia, lingvistik, statsvetenskap etc.)
 • Flera karriärmöjligheter
 • Flera välbetalda elevassistent tillgängliga

Programmet

 • Ett tvåårigt heltidsstudier program (120 hp)
 • Kurser ges på engelska
 • Krediterade tyska och franska språkkurser
 • Kredite praktik möjligheter (EU-institutioner, media, museer, industri etc.)
 • One-to-one undervisning och rådgivning

Obligatoriska kredite tyska och franska språkkurser

Kurserna kommer att äga rum i september 2015 under de första två veckorna av höstterminen

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

The Faculty of Humanities, Education and Social Sciences is one of the three faculties of the University of Luxembourg.

The Faculty of Humanities, Education and Social Sciences is one of the three faculties of the University of Luxembourg. Läs mindre
Esch-sur-Alzette