Magister i tillämpad ekonomi

Allmänt

Programbeskrivning

Mål

Primärdisciplin mastergradsprogram för tillämpad ekonomi syftar till att utveckla hög nivå talanger som har både förmåga och politisk integritet att vara engagerade i teorin och politisk forskning, analys och hantering av den ekonomiska verksamheten i de offentliga ekonomistyrningsavdelningarna, företag och vetenskapliga forskningsenheter, kräver kandidater:

  • För att behärska den specialiserade grundteori och systemets professionella kunskaper, förstå den dynamiska akademiska gränsen, kunna utbilda sig på högre nivå, vetenskaplig forskning och specialiserade affärsverksamhetsarbete inom ekonomiska discipliner.
  • För att behärska ett främmande språk, kunna skickligt utföra professionell läsning och skrivning.

Huvudsyftet är att odla kandidaten med en känsla av innovation, internationellt samarbete, humanistisk kvalitet, yrkesetik och samhällsansvar. Syftet med detta program är att kandidaten ska behärska de grundläggande teorierna kring design och tillverkning av maskinteknik och ha förmåga att tillämpa teori i praktiken och vara kvalificerad inom design och tillverkning, vetenskaplig och teknisk utveckling, forskning för applikation och driftsledning.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

WUT is one of the leading Chinese universities under the direct administration of the Ministry of Education and one of the universities in the country’s construction plan of world-class universities a ... Läs mer

WUT is one of the leading Chinese universities under the direct administration of the Ministry of Education and one of the universities in the country’s construction plan of world-class universities and first-class disciplines. Läs mindre