Masterprogram i Arkitekturstudier i Estland

Se masterprogram i Arkitekturstudier i Estland 2018/2019

Arkitekturstudier

För att framgångsrikt uppnå en Masters examen, måste du skaffa ett antal krediter genom att skicka enskilda moduler. Mest lärde Masters kommer att ha ett antal centrala moduler som du måste ta och klara för att erhålla examen. Bedömningen av forsknings Masters är nästan alltid helt av en enda avhandling modul eller projekt.

Arkitektur är en process där man utformar och planerar en plats eller en byggnad enligt en uppsättning estetiska, sociala och miljömässiga riktlinjer. På grund av detta delas arkitekturen ofta in i kategorier beroende på övergripande stil.

Estland är bland annat kända för sina skogar (de utgör nästan hälften av territoriet) och för att vara det enda landet i Europa med nästan total 4G täckning. Estland erbjuder högklassig och internationellt erkänd utbildning, och många universitet i examen landet erbjuder program på engelska.

De mest populära masterprogrammen i Arkitekturstudier i Estland 2018/2019

Läs Mer

Master of Science i landskapsarkitektur

Estonian University of Life Sciences
Campusstudier Heltid 2 år September 2019 Estland Tartu

Landskapsarkitektur fokuserar på insatser i landskapet genom planering, ledning och design. Internationella Masterprogrammet i landskapsarkitektur är enat kring begreppet landskap ... [+]

Internationella Masterprogrammet i landskapsarkitektur är enat kring begreppet landskap, som i allmänhet är förstås utomhus, miljöer och platser och relationer mellan människor och dessa utrymmen, miljöer och platser, både när det gäller aktiviteter och uppfattningar. Landskapsarkitektur handlar om landskap av alla slag, både i städerna och på landsbygden, och i alla skalor från den minsta öppna utrymmet till regionen.

AIM: Det övergripande målet är att ge studenterna möjlighet att bli professionella landskapsarkitekter, främst genom Europeiska federationen för landskapsarkitektur (EFLA) ackreditering. Programmet är utformat för att återspegla EU: s Bolognaprocessen och kriterierna EFLA.... [-]


Master of Interior Architecture

Estonian Academy of Arts
Campusstudier Heltid 2 år August 2019 Estland Tallinn

Vi utbildar framtida inredningsarkitekter. Programmet ger kompetensen att analysera kritiskt, utveckla och experimentera med de olika aspekterna av rumslig miljöutveckling och bidrar till att utveckla ett personligt och kreativt tillvägagångssätt. [+]

Den moderna världen präglas av komplexitet och snabb förändring, vilket också påverkar yrket inomhusarkitekter och rumsdesigners. Kandidatprogrammet inom interiörarkitekturen bygger på principen att en uppsättning konstruktionsförmåga, i begreppets snäva bemärkelse, inte räcker för att inredningsarkitekter ska lyckas i sitt yrke. De behöver också förstå det bredare sammanhanget och kunna anpassa sina lösningar till förändrade situationer.

Vår läroplan är uppdelad i två huvudområden:

Det första (så kallade hi-tech-segmentet) behandlar samspelet mellan mellanslag och människor, och hur högteknologi och smarta material bidrar till att förbättra den interaktionen. Det andra segmentet "lågteknologi" bygger på tanken att om vi har goda kunskaper om våra omgivande, bredare sammanhang Det är allt vi behöver för att skapa färskt, kvalitetsutrymme.... [-]


Master i Urban Studies

Estonian Academy of Arts
Campusstudier Heltid 2 år August 2019 Estland Tallinn

Programmet ligger vid den tvärvetenskapliga korsningen av arkitektur, stadsplanering och design, konsthistoria och teori, kritisk geografi, sociologi, etnografi och relaterade discipliner. [+]

Som händelser och omvandlingar under de senaste decennierna har kraftigt visat, genomtränger urbana frågan all den stora sociala, ekonomiska och politiska utvecklingen i dag. Den tvååriga masterprogrammet i Urban Studies engagerar sig kritiskt med den vidsträckta manifestationen av modern urbanitet. Vilka former har urbaniseringens processer antagits idag? Hur produceras städerna?

Programmet förblir stadens enhetliga perspektiv som ett fysiskt utrymme, ett socialt utrymme och ett utrymme för design. Den kombinerar rigorös akademisk forskning med intensivt fältarbete. Programmet ligger vid den transdisciplinära korsningen av stadsstudier, urbanism och stadsplanering, arkitektursteori, sociologi, urban etnografi och geografi. Våra studenter har akademisk bakgrund i arkitektur, samhällsvetenskap eller humaniora. Integrerar kritisk utfrågning och experimentell praxis, programmet har trefaldigt fokus på sociala användningsområden, rumsliga program och urbana former.... [-]