För närvarande har projektområdet tagit en stark roll i den professionella utvecklingen av chefer i de mest varierade yrkena, eftersom de alla, med annan framträdande roll, deltar i utvecklingen och genomförandet av ett projekt. Området Arkitektur och Urbanism som helhet är utan tvekan det som historiskt sett har haft den största utvecklingen och tillämpningen sedan sin egen uppfattning, av detta skäl behovet av att utveckla ett program som uppfyller de nuvarande professionella kraven, specialiserade på Urban-Architectural-projekt. På grund av detta är Master in Development of Projects of Architecture and Urbanism strukturerad under ett innovativt träningsprogram för området, eftersom det inte bara reser parallellt de tre klassiska områdena i projektvärlden, såsom: Design, Management and Direction , men det gör det också i en tvärgående mening med de fem relevanta tematiska axlarna i området: - Analys och teori om arkitektur och urbanism. - Metodutveckling av projekt. - Implementering och projektledning. - Teknologier tillämpade på arkitektur- och urbanismprojekt. - Projekten Miljö i arkitektur och urbanism. - Tillåta på detta sätt en högspecialiserad utbildning i området från alla nödvändiga tillvägagångssätt för en korrekt privat professionell prestation i den privata sfären och / eller i regeringsområden. Slutligen är det viktigt att lyfta fram att överlappningen mellan de 5 nämnda tematiska axlarna, med de tre klassiska projektområdena, och kombinationen av teori och praktik för omedelbar tillämpning utgör ett utbildningsprogram med fokus på att stärka kapacitet, färdigheter och kunskap för att - utforma ett projekt; - Hantera din projektion från inledningen till reflektion efter mortem; och - Rikta alla individuella och kollektiva mänskliga och tekniska resurser mot projektets mål och de berörda intressena.
Längd, kreditstruktur och examen Den beräknade varaktigheten för masterprogrammet i arkitektur och urbanismprojekt är 900 timmar (90 hp). När det gäller tidsfördelningen konstateras att: - Att vara ett distansprogram och inte vara föremål för ansikte-till-ansikte-klasser, inte fastställer ett specifikt startdatum, så att studenten kan formalisera inskrivningen när som helst, förutsatt att det finns platser tillgängliga. - Av akademiska och inlärningsmässiga skäl är en minimilängd på programmet för tjugofem månader tillgänglig. - Den maximala tillgängliga tiden för programmet är 24 månader. Under denna tidsperiod måste studenten ha godkänt alla utvärderade aktiviteter och godkänt det slutliga projektet för master eller avhandling. - Kreditstrukturen för masterprogrammet i arkitektur och urbanismprojekt visas i följande tabell.

Program undervisas på:
  • Spansk

Se 2 fler kurser från Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) »

Senast uppdaterad Oktober 12, 2019
Denna kurs är Internet
Startdatum
Duration
21 - 2 månader
Deltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum