Magisterexamen i datavetenskap med inriktning mot inbyggda system

Allmänt

Programbeskrivning

Ett inbyggt system är ett datorsystem utformade för specifika styrfunktioner inom ett större system, ofta med realtid begränsningar. De inbyggda system kan hittas i många produkter och de spelar en allt större roll i vårt samhälle.

Programmet ger teoretiska och praktiska aspekter av utveckling av inbyggda system. Särskilt fokus ligger på integration av mjukvara och hårdvarukomponenter. Baserat på begreppen signalbehandling, trådlös kommunikation och Ubiquitous Computing kommer du att utveckla en distribuerad inbyggt system med goda prestanda och säkerhet.

Inbyggda system är utbredd i världen, i konsument, industri, kommersiella och militära tillämpningar. Mikroprocessorer är snabbt på att bli överallt, och många av de vardagliga prylar i ditt hus och bil lita på dem. Efter utbildningen kan du arbeta i branscher som ett inbyggt system utvecklare liksom i forskning.

Studierna är på heltid och består av föreläsningar, övningar och laborationer. I en av kurserna arbetar du i ett team för att utveckla kunskap och förståelse för utveckling av inbyggda system.

mål övergripande pedagogiska

Den ettåriga Masterprogrammet är att ge eleverna de kunskaper och färdigheter som krävs för att utveckla inbyggda system individuellt och i grupp. Syftet är att ge studenterna möjlighet att utveckla specialiserade kunskaper och färdigheter inom datavetenskap som behövs för att kunna individuellt strukturera och analysera frågor utifrån aktuell och relevant datavetenskap teori med fokus på inbyggda system. Vidare förväntas studenten kunna rapportera sina iakttagelser på ett tillfredsställande sätt både nationellt och internationellt.

graders mål

Kunskap och förståelse

För en Degree of Master of Science (60 poäng) ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom datavetenskap, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom inbyggda system samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa fördjupad metodkunskap inom datavetenskap

Kompetens och skicklighet

För en Degree of Master of Science (60 poäng) ska studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 • visa förmåga att identifiera och formulera frågeställningar självständigt, liksom att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att i tal och skrift att rapportera och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som är baserade i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För en Degree of Master of Science (60 poäng) ska studenten

 • visa förmåga att göra bedömningar i datavetenskap relevanta vetenskapliga, sociala och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa insikt om möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

En förutsättning för tilldelning av en masterexamen (60 hp) fullgjort den studerande ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 poäng.

Struktur och innehåll

Programmet är uppdelat i nio kurser, varav en består av examensarbetet. Kurserna är:

 • Forskningsmetodik 3 poäng
 • Real Time Systems 6 hp
 • Distribuerade Inbyggda system 7 hp
 • Trådlösa sensornätverk 6 hp
 • Mönsterigenkänning 4 poäng
 • Kryptering för inbyggda system 4 poäng
 • System Performance Analys och utvärdering 6 hp
 • Embedded Systems Development 9 poäng
 • Examensarbete Inbyggda system 15 hp

Behörighet och urval

Kandidatexamen inom datavetenskap eller i ett ingenjörsämne med mainfield studier i datavetenskap eller motsvarande, och Engelska A / engelska 5 eller motsvarande.

Examen

En student som har klarat alla kurser som anges i detta program planen kommer att tilldelas en viss Master of Science (60 hp) i datavetenskap med inriktning mot inbyggda system. Examensbevis för detta ändamål kommer att utfärdas av Högskolan Kristianstad till studenten efter ansökan. Ansökan måste utformas i enlighet med Högskolan Kristianstad instruktioner.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Kristianstad University was founded in 1977. Today there are about 14,000 students at the campus, situated just 10 minutes from the town centre. On the campus you have access to inspiring meeting plac ... Läs mer

Kristianstad University was founded in 1977. Today there are about 14,000 students at the campus, situated just 10 minutes from the town centre. On the campus you have access to inspiring meeting places and a wide range of services within a short walking distance. Läs mindre