Magisterexamen i digital affärsinformation informatik

Allmänt

Programbeskrivning

Masterexamen i Digital Business informatik

Inledning

Masterprogrammet i Digital Business Informatics är en uppgradering av forskar utbildningen och omfattar olika kurser såsom: Fundamentals of Economics, Management, Finansiell matematik, stokastiska processer, databaser, algoritmer, Theory of beslutsfattande, kognitionsvetenskap, etc.

Programresultat

Efter avslutad utbildningen, kommer eleverna att få kunskaper i ekonomi, management och informationsvetenskap. Medan studera kurser som Software Engineering, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring, kommer studenterna att introduceras till möjligheten att nå högre kognitiva nivåer och titta på informationsvetenskap ur olika aspekter. Därför eleverna kan använda lämpliga metoder för att lösa komplexa problem, såsom systematiskt och kreativt, vilket ger en grund eller möjlighet för originalitet i att utveckla och tillämpning av autonoma forskningsidéer i digitala affärsinformatik.

VÄNLIGEN begära mer information för stipendier till utländska studenter.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

The University of Information Science and Technology, "St. Paul the Apostle" (UIST) is one of the most welcoming Universities in Macedonia. With a dedicated staff and administration, all students that ... Läs mer

The University of Information Science and Technology, "St. Paul the Apostle" (UIST) is one of the most welcoming Universities in Macedonia. With a dedicated staff and administration, all students that attend UIST leave it feeling like they have a new family. Läs mindre