Magisterexamen i framtiden förutseende och strategisk styrning

Allmänt

Programbeskrivning

Framtida framsyn och strategisk styrning är den första utbildningen av framtida studier i Litauen. Programmet kombinerar tvärvetenskap, komplementaritet och integral universalitet relevanta kompetens, som skapar möjligheter för bättre integration i den ständigt föränderliga arbetsmarknad: en insikter metod lärs ut som kan tillämpas på olika områden och på olika nivåer, rikta dessa förmågor till den strategiska modellering av sociala, ekonomiska, politiska, kulturella och teknologiska processer samt att forma framtiden för kunskapssamhället.

Syftet med Future Foresight och strategisk styrning programmet är att förbereda den offentliga förvaltningen specialister på högsta nivå som är kapabla att förstå komplexa relationer förvaltnings integrerat i flerstegs och föränderliga miljöer på en global skala. Akademiker i detta program kan: 1. att tillämpa framtida framtids metoder samtidigt formulera administration regler för offentlig och ekonomisk verksamhet.

  1. att genomföra strategisk planering och programledning.

  2. att förbereda och genomföra offentliga förvaltningsstrategier.

  3. att lösa komplexa uppgifter i online sociala, ekonomiska och kulturella flerstegsförvaltningsmiljöer.

  4. att genomföra strategisk planering av tekniska framsteg i samband med modern informations- och kommunikationsteknik i olika delar av den offentliga verksamheten och på olika nivåer.

  5. att genomföra principerna för hållbar utveckling i offentlig förvaltning.

  6. att göra innovativa beslut och samtidigt skapa effektiva och konkurrenskraftiga förvaltningsstrategier.

KARRIÄRMÖJLIGHETER

De utexaminerade från magisterprogrammet i Future Foresight och strategisk regering kommer att kunna arbeta inom områdena politisk styrning, offentlig förvaltning, strategisk företagsledning, liksom i den europeiska integrationen, för att genomföra civila projekt, för att utföra interkulturella program, att utveckla nya områden för ekonomi och innovationer, även att arbeta inom områdena utrikespolitik och internationella relationer, expert- och konsulttjänster, etc.

Denna skola erbjuder program på engelska och litauiska.

INGÅNGSKRAV

Utlänningar som vill ansöka om Future Foresight och strategisk styrning deltidsstudier program måste ha en Grundutbildning diplom.

Konkurrens klass struktur och den procentuella viktning: • kvaliteter av diplomet (certifikat) Bilaga - 50 procent • motiverande brev - 40 procent • färdigheter i utbildningen språk som sökanden gäller - 10 procent • extra poäng (20 procent) kan beviljas för praktik eller volontärarbete, om det är relaterat till den valda utbildningen.

Sökande till KSU måste lämna: 1. ansökningsblanketten (tillgänglig på webbplatsen www.ksu.lt) 2. dokument kvalifikationer (certifikat, diplom) och deras bilagor (handlingar skall legaliseras eller godkännas av Apostille) 3. ett dokument som utfärdats av studiekvalitet Assessment Center om erkännande av utländska akademiska kvalifikationer (mer om erkännande av dessa dokument kan hittas på skolans hemsida) 4. en kopia av en persons ID-handling, som godkänts av en offentlig notarie eller respektive myndigheter 5. ett dokument som intygar nivån på engelska krävs - TOEFL eller IELTS intyg eller andra dokument 6. en motiverande brev 7. en meritförteckning 8. 2 pass storlek bilder Alla handlingar måste lämnas in på engelska eller litauiska.

DURATION OCH PRIS

Deltidsstudier - 1,5 år 2050 euro per termin för EU-studenter

Senast uppdaterad Mar 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

Kazimieras Simonavi?ius University (KSU), founded in 2003, is an accredited private institution of higher education with campuses in Vilnius and Klaipeda, Lithuania. KSU stands out for its innovative ... Läs mer

Kazimieras Simonavi?ius University (KSU), founded in 2003, is an accredited private institution of higher education with campuses in Vilnius and Klaipeda, Lithuania. KSU stands out for its innovative approach to learning and its entrepreneurial values. Läs mindre