Magisterexamen i matematik och statistik (vetenskaplig databehandling)

Allmänt

Programbeskrivning

Den MS-program i matematik och vetenskaplig databehandling och i Statistik och vetenskaplig databehandling Förbereda studenter för karriär inom forskning, tillämpningar och undervisning. Studenter väljer kurser från två koncentrationsområden för deras kursarbete: Matematik och beräkningar eller Statistik och beräkningar.

Studenterna är skyldiga att framgångsrikt kvalificera åtta kurser (4 obligatoriska och 4 valfria) var och en av 3 kredit timmar. Efter avslutad MS-kursarbete får eleverna arbeta på en 6-timmarsavhandling om ett ämne av intresse och om fakultets tillgänglighet. Studenter kommer att behöva kvalificera Final (Comprehensive) Examination, samt skriva och försvara en avhandling.

MS-programmet tar vanligtvis två år att slutföra och studenterna måste godkänna GRE / NTS-examen innan examen är avslutad.

Behörighet

16 år av utbildning i datavetenskap, teknik, matematik eller statistik något relevant fält.

Obligatoriska kurser

MS (matematik och vetenskapliga beräkningar)

Obligatoriska kurser (12 kredit timmar)

 • MTS614 Matematisk statistik
 • MTS617 Advanced Numerical Computing
 • MTS615 Dynamiskt System
 • MTS618 Statistisk Modellering och Computing

Valbara kurser

Matematikkoncentration (6 kredit timmar)

 • MTS610 Calculus av Variation
 • MTS612 Numeriska Metoder för ODE och PDE
 • MTS620 asymptotisk analys
 • MTS626 Advance Convex Analysis
 • MTS628 Advance Numerical Optimization
 • MTS630 avancerad matematisk fysik
 • MTS632 Advance Variational Inequalities
 • MTS634 Advance Numerisk Linjär Algebra
 • MTS636 Advance Hilbert Space
 • MTS640-symmetrimetoder för differentialekvationer
 • MTS641 Kontinuummekanik
 • MTS642 Geometriska metoder i mekanik och fysik

Beräkningskoncentration (6 kredit timmar)

 • MTS629 Maskininlärning och mönsterigenkänning
 • MTS631 Production Quality Software
 • MTS633 Grundläggande Algoritmer
 • MTS635 informationshämtning och datautvinning
 • MTS637 High Performance Computing
 • MTS639 Principer i parallell dator
 • MTS691 / 692 Avhandling

Kursstruktur

Termin Ett

 • Matematisk statistik
 • Avancerad numerisk analys
 • Dynamisk variabel

Termin två

 • Statistisk Modellering & Computing
 • Matematikkoncentration I

Termin tre

 • Matematikkoncentration II
 • Beräkningskoncentration I
 • Beräkningskoncentration II

termin fyra

 • Avhandling (Matematikorienterad) 6 kredit timmar

Obligatoriska kurser

MS (statistik och vetenskapliga beräkningar)

Obligatoriska kurser (12 kredit timmar)

 • MTS609 Numerisk Analys
 • MTS614 Matematisk statistik
 • MTS615 Dynamiskt System
 • MTS618 Statistisk Modellering och Computing

Valbara kurser

Statistikkoncentration (6 kredit timmar)

 • MTS643 Statistisk Inferens
 • MTS647 Avancerad design av experiment
 • MTS653 multivariat statistik
 • MTS648 tidsserieanalys
 • MTS649 stokastiska processer
 • MTS650 Tillämpade regressionsmodeller
 • MTS651 Teori och praxis för prognoser
 • MTS652 Statistisk kvalitetskontroll

Beräkningskoncentration (6 kredit timmar)

 • MTS643 Maskininlärning och mönsterigenkänning
 • MTS658 Production Quality Software
 • MTS659 Grundläggande Algoritmer
 • MTS660 informationshämtning och datautvinning
 • MTS661 Simulering och Modellering
 • MTS662 Principer i parallell dator
 • MTS691 / 692 Avhandling

Kursstruktur

Termin Ett

 • Matematisk statistik
 • Avancerad numerisk analys
 • Dynamiskt system

Termin två

 • Statistisk Modellering & Computing
 • Statistik / Matematikkoncentration I

Termin tre

 • Statistikkoncentration II
 • Beräkningskoncentration I
 • Beräkningskoncentration II

termin fyra

 • Avhandling (Statistikorienterad) 6 kredit timmar
Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

For the last four years, IoBM has been rated as one of the top universities in the private sector, both by the Higher Education Commission of the Federal Government and the Provincial Government of Si ... Läs mer

For the last four years, IoBM has been rated as one of the top universities in the private sector, both by the Higher Education Commission of the Federal Government and the Provincial Government of Sindh. Eduniversal, during its international conventions of Deans of Business Colleges has awarded IoBM 2 Palms as one of the two best Business Schools in Pakistan since 2010. Läs mindre