Magisterexamen i transportsystem teknik

Allmänt

Programbeskrivning

Masters Programmet i Transport Systems Engineering (LM-27592) ger studenterna de kunskaper och verktyg som behövs för att hantera ett brett utbud av aktiviteter relaterade till planering, programmering, drift och övervakning av transportsystem och deras individuella komponenter.

I synnerhet kommer eleverna få kunskaper och metoder för att:

  • Optimera användningen av infrastrukturer och tjänster för transport på väg, järnväg, luft och hav;
  • Design transportsystem och deras komponenter, till exempel: infrastruktur, tjänster, fordon, terminaler och växter;
  • Modell fordonstrafik flöden på multimodala nätverk för att förbättra rörligheten för människor och varor, interaktion efterfrågan och utbud och jämviktsberäkning;
  • Design on-line och off-line modeller för transporter systemdrift och förvaltning;
  • Övervaka mobilitetslösningar ur teknisk, ekonomisk och miljömässig synvinkel, både förhands- och efterhands.
Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Since its founding over 700 years ago, Sapienza has played an important role in Italian history and has been directly involved in key changes and developments in society, economics and politics. It ha ... Läs mer

Since its founding over 700 years ago, Sapienza has played an important role in Italian history and has been directly involved in key changes and developments in society, economics and politics. It has contributed to the development of Italian and European science and culture in all areas of knowledge. Läs mindre