Magisterexamen i utbildning och multimedia

Allmänt

Programbeskrivning

Presentations

I studier som leder till graden av Master of Education och Multimedia syftar till att utbilda specialister inom området informations- och kommunikationsteknik och multimedia tillämpas på utbildning.

 • Fördjupa ett teoretiskt ramverk och färdigheter på de problem och utmaningar att integrera IKT i pedagogiskt design;
 • Utveckla kunskaper och färdigheter för att utforma, genomföra och utvärdera lärandemiljöer med IT i läroplanen sammanhang;
 • Förvärva färdigheter och genomförandet av medieutbildningsresurser;
 • Utveckla främjande av IKT-färdigheter och projektledning School sammanhang;
 • Främja inlärningsförmåga under hela livet och forskning inom området Educational Technology.

Cykeln av masterstudier i utbildning och Multimedia kommer att tillåta masterstudenter utveckla följande färdigheter:

 • Hantera och effektivisera IT-projekt, resurscentra och utbildningsprojekt i skolorna;
 • Effektivisera utbildning inom informations- och kommunikationsteknik i utbildningen;
 • Integrera lärresurser i undervisningen / lärande,
 • Utveckla förmedlade projekt i skolor;
 • Bedöma utbildningsbehov och intressen hos lärare och elever;
 • Assist elever och lärare i en effektiv användning av en mängd olika utbildningsresurser, både material och utrustning;
 • Kritiskt utvärdera bruket av undervisning / lärande mot ett ständigt sökande för förbättringar;
 • Producera multimedieresurser;
 • Användning av avancerade kommunikationsmedel för att främja lärandegrupper.

Lediga

Magisterexamen i pedagogik och Multimedia syftar till att kvalificera de yrkesverksamma inom utbildning (förskola till gymnasieskolan) inom utbildningsvetenskap / Educational Technology - Utbildning kommunikation och användning av undervisningsresurserna i undervisning / lärandeprocesser.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

A Escola Superior de Educação de Viseu (ESEV) foi a primeira unidade orgânica de um Instituto Politécnico a entrar em funcionamento em Portugal. No ano de 1983, iniciaram-se os primeiros cursos de for ... Läs mer

A Escola Superior de Educação de Viseu (ESEV) foi a primeira unidade orgânica de um Instituto Politécnico a entrar em funcionamento em Portugal. No ano de 1983, iniciaram-se os primeiros cursos de formação de professores na antiga Escola do Magistério Primário. Ainda a funcionar neste edifício emblemático da cidade de Viseu, a ESEV integra o conjunto das cinco unidades orgânicas que constituem o Instituto Politécnico de Viseu (IPV), assumindo a sua vocação na formação científica, cultural, artística e técnica de profissionais qualificados, numa articulação com a prestação de serviços à comunidade, a investigação e o fortalecimento de redes de parceria com entidades regionais, nacionais e internacionais no desenvolvimento de projetos e atividades de interesse comum. Läs mindre