Magisterexamen i artificiell intelligens

Allmänt

Programbeskrivning

Detta program är speciellt utformat för att tillhandahålla:

 • Avancerade färdigheter och tekniker inom konstgjord intelligens
 • Forskningsmöjligheter för att lösa meningsfulla industriella problem med artificiell intelligens
 • Avancerade forskningsmöjligheter inom artificiell intelligens som förberedelse för doktorander.

Vem ska delta:

Detta program är inriktat på att utöva IT / datorproffs inom branschen som söker ytterligare formella kvalifikationer inom artificiell intelligens. Dessutom kommer proffs och chefer som vill förbättra sig med kunskaper och kunskaper om artificiell intelligens på forskarnivå att detta program är attraktivt. Färska studenter från artificiell intelligens / programvaruteknik / datavetenskaplig bakgrund kommer också att hitta detta program värdefullt som en väg att ytterligare förbättra sina akademiska kvalifikationer

Fördelarna med detta program:

Efter framgångsrikt genomförande av detta program kommer du att kunna:

 • Få praktisk erfarenhet för att implementera Artificial Intelligence (AI) för att lösa problem
 • Ta kunskap om ett brett spektrum av ämnen, allt från maskininlärning, robotik till naturligt språkbearbetning.
 • Genomföra och hantera effektivt storskaliga och komplexa AI-projekt.
 • Engagera sig i design och implementering av AI-system (Artificial Intelligence) av hög kvalitet och pålitlighet.
 • Uppskatta problem och föreslå lösningar förknippade med utvecklingen av AI-system.
 • Uppskatta hur en effektiv AI-teknikbaserad infrastruktur är en nyckelfaktor för att göra det möjligt för ett företag att få ett konkurrenskraft.
 • Dra på kunskapskroppen och kunna övervinna mänskliga gränser för att lösa nya problem med hjälp av artificiell intelligens (AI)

Karriärmöjligheter:

 • Mjukvaruingenjör
 • Datavetenskapare
 • AI-forskare
 • Underrättelsespecialist
 • Konsult
 • AI Data Analyst
 • Maskinlärande ingenjör
 • Robotik R
 • Maskinvisionsingenjör
 • Artificiell intelligensanalytiker
 • Deep Learning Scientist

Förkunskapskrav:

 • Kandidatexamen med lägsta CGPA på 2,75 av 4,00, eller motsvarande kvalifikation som godtas av senaten.
 • Kandidatexamen med CGPA 2,50 av 4,00, men under CGPA 2,75; kan accepteras med strikt bedömning (inkludera test, intervju eller portfölj).
 • Kandidatexamen med CGPA under 2,50 av 4,00, eller motsvarande examen kan accepteras med minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet inom relaterat område.
 • Engelska krav: IELTS 5.

* Sökande utan en datorrelaterad kandidatexamen måste klara de förutsatta modulerna för att fortsätta med magisterexamen.

Engelska krav

(gäller endast internationell student)
Observera att enligt undervisningsministeriets regler endast studenter som har uppnått minimikravet i bedömningen av engelska språkkunskaper som anges ovan får fortsätta sina studier i huvudprogrammet. Studenter som inte har den erforderliga engelskspråket kan ansöka om ett visum för studenten på villkorad grund och får anmäla sig till ett engelskspråkigt certifieringsprogram vid APU vid ankomsten till Malaysia och därefter dyka upp för IELTS / TOEFL / PTE / MUET bedömning. Studenter som inte kan uppnå den nödvändiga nivån på engelska kompetens under den högsta tolvmånadersperioden får inte fortsätta sina studier i huvudprogrammet och kommer att behöva återvända till sitt hemland. Studenter från engelskspråkiga länder och de med kvalifikationer undervisade på engelska (tidigare kandidatexamen undervisade på engelska) undantas från engelska krav. Ansökningar om undantag måste åtföljas av underlag.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

The Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) is amongst Malaysia’s Premier Private Universities and is where a unique fusion of technology, innovation, and creativity works effecti ... Läs mer

The Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) is amongst Malaysia’s Premier Private Universities and is where a unique fusion of technology, innovation, and creativity works effectively towards preparing graduates for significant roles in business and society globally. APU has earned an enviable reputation as an award-winning University through its achievements in winning a host of prestigious awards at national and international levels. Läs mindre