Magisterexamen i italiensk mat och vin

Allmänt

Programbeskrivning

Programstruktur

1: a året: djur / växter biologisk mångfald och mat; Mat- och vinhistoria / insikter från utlandet; Näring; Livsmedelssäkerhet, hygien och spårbarhet för livsmedelskvalitet; Matmikrobiologi och kvalitet; Värde lägga till kvalitetsscheman och konsumentbehov; Kvalitet, bearbetning och sensorisk analys av italiensk mat; Antropologi och samhälle; Kommunikationsfärdigheter


2 : a året : konsumentbeteende; Mat- och vinbaserad territoriell valorisering och landsbygdsutveckling; Forskningsmetoder för mat- och vinstudier; Kvalitet, bearbetning och sensorisk analys av italiensk vin; Kvalitetsorienterad mat- och vinhantering och styrning; Masterprojekt (6-månaders)

Karriärmöjligheter

Graduate arbetar i offentliga organisationer och privata företag som arbetar med produktion, skydd, valorisering, marknadsföring, konsultation, utbildning och kommunikation för högkvalitativa livsmedelsprodukter.

Ingångskrav

Det krävs minst tre års grundutbildning (eller motsvarande) med beprövade färdigheter i ekonomi och / eller livsmedels- och jordbruksvetenskap. undersökningstekniker såväl som förmågan att tillämpa forskningsresultat på verkliga problem

Språkkrav

Kunskaper i engelska på B2-nivå eller motsvarande (t.ex. IELTS eller TOEFL) enligt gemensam europeisk referensram för språk (CEFR) krävs. Om kandidaten är engelskspråkig eller har slutfört den första kandidatexamen på engelska, krävs ingen språkcertifiering.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

The University of Padova is one of Europe’s oldest and most prestigious seats of learning; it is a multi-disciplinary university that aims to provide its students with both professional training and a ... Läs mer

The University of Padova is one of Europe’s oldest and most prestigious seats of learning; it is a multi-disciplinary university that aims to provide its students with both professional training and a solid cultural background. A qualification from the University of Padova is a symbol of having achieved an ambitious objective, one that is recognised and coveted by both students and employers alike. Läs mindre