$close

Filter

Visa resultat

De mest populära masterprogrammen i Bergenhus Norge 2022

En masterexamen får man när man har avslutat studier på avancerad nivå inom ett specifikt ämnesområde där man har visat prov på en hög kunskapsnivå.Konsthantverk är väsentliga för att göra tilltalande design på alla områden i livet. Utan dem skulle världen vara oerhört tråkigt. En Master i Applied Arts ger dig en djupare förståelse av användningen av konst i dessa praktiska o… Läs mer

En masterexamen får man när man har avslutat studier på avancerad nivå inom ett specifikt ämnesområde där man har visat prov på en hög kunskapsnivå.

Konsthantverk är väsentliga för att göra tilltalande design på alla områden i livet. Utan dem skulle världen vara oerhört tråkigt. En Master i Applied Arts ger dig en djupare förståelse av användningen av konst i dessa praktiska områden.

Norge, officiellt Konungariket Norge, är en nordisk enhetsstat konstitutionell monarki vars territorium omfattar den västra delen av den skandinaviska halvön, Jan Mayen, den arktiska ögruppen Svalbard och subantarctic Bouvet Island. Högre utbildning i Norge erbjuds av en rad sju universitet.

Sök bland masterprogram i Bergenhus i Norge 2022

Läs mindre
Läs mer om att studera i Norge
$format_list_bulleted Filter
Sortera efter:
Rekommenderade Senaste Titel
Bergen Academy of Art and Design
Bergenhus, Norge

Master i design Om masterprogrammet i design Vi söker dig som har ett öppet sinne och är intresserad av design som ett verktyg för förändring, förundran, fördjupning och utred ... +

Master i design Om masterprogrammet i design Vi söker dig som har ett öppet sinne och är intresserad av design som ett verktyg för förändring, förundran, fördjupning och utredning. Det är i det okonventionella, nyfikna och oförutsägbara som vi hittar vägen till designämnets vidgade betydelse i kultur, samhälle och näringsliv. En ny designerroll kommer att bidra till att sätta agendan för samhällsutvecklingen. På vårt tvååriga tvärvetenskapliga utbildningsprogram inom designområdena visuell kommunikation och möbel- och rumsdesign/inredningsarkitektur utvecklas och fördjupar du dig i ett självvalt projekt. I ansökan beskriver du det projekt du vill arbeta med. Masterarbetet utvecklas genom en öppen och dynamisk process, med tonvikt på forskning, experimenterande och kritisk reflektion – i diskussioner och samarbete med studiekamrater och fakultet. Du blir en del av en stimulerande yrkesmiljö som arbetar över etablerade yrkesgränser. Din vardag kommer att bestå av självständigt arbete och arbete i mindre grupper, förutom föreläsningar, kurser och workshops. Institutionen för design har små masterskohorter som ger nära kontakt mellan akademisk personal och studenter. Vi bjuder också in internationella kapaciteter för att hålla föreläsningar och workshops. I våra många workshops kommer du att kunna utveckla prototyper och modeller. En lång rad externa samarbetspartners ger möjligheter till utveckling och testning av nya idéer – och ger samtidigt en förståelse för samhällets snabba utveckling. Masterprogrammet i design är ett internationellt studieprogram. Undervisningsspråket är engelska och eleverna representerar olika nationaliteter. Som masterstudent har du goda möjligheter att resa på utbyte, även till utländska institutioner. Utbytesvistelsen anses vara en del av studien och rekommenderas varmt. Studien avslutas med en stor offentlig utställning. -
MA
Engelska
Campusstudier
 
University of Bergen
Bergenhus, Norge

Inriktningen Marinbiologi syftar till att utbilda marinbiologer med allmän överblick och kunskap om: nyckelprocesser och typiska mönster i det marina ekosystemet, flora och fa ... +

Inriktningen Marinbiologi syftar till att utbilda marinbiologer med allmän överblick och kunskap om: nyckelprocesser och typiska mönster i det marina ekosystemet, flora och faunas egenskaper till marina livsmiljöer, marina organismer - deras biologi och ekologi, samt de vanligaste forskningsmetoderna inom fältbaserad, experimentell och teoretiskt inriktad forskning om marina ekosystem. Det fristående forskningsprojektet (masterprojektet) kombinerat med fördjupningskurser och särskilda läroplaner kommer att ge en specialiserad och djup kunskap om utvalda forskningsämnen och metoder. Relevanta ämnen för forskningsprojekt är: marin ekologi, marin organismbiologi, biogeografi, invasionsbiologi, populationsgenetik, biosystematik och allmänna evolutionära teman baserade på studiet av marina organismer. Masterstudenter utvecklar också generella färdigheter i att definiera, planera och genomföra ett självständigt forskningsprojekt, samt att lära sig dokumentera och diskutera vetenskapliga resultat genom en skriftlig avhandling. Erforderliga läranderesultat Kunskap Förklara nyckelbegrepp och terminologi inom biologi/marinbiologi Beskriv typiska marina livsmiljöer och tillhörande flora och fauna Förtrogenhet med oceanografisk forcering av marina system Förstå interaktioner mellan marina organismer och miljön, och anpassningar av marina organismer Förstå dynamiken och strukturella processer i marina populationer och samhällen Tillämpa marina forskningsmetoder och förstå deras begränsningar och felkällor Tillämpa kunskap för att belysa och/eller lösa ledningsproblem Kompetens Använd grundläggande metoder inom marinbiologi Utföra ett självständigt, begränsat forskningsprojekt under handledning, men med hög grad av oberoende och eget initiativ, och i linje med forskningsetiska normer Hantera och presentera kvantitativa data och utvärdera tillförlitlighet till slutsatser med hjälp av grundläggande statistiska principer Analysera marinbiologiska ämnen och diskutera sätt att utforska dessa med tillämpning av relevant teori och metod Hämta, utvärdera och tillämpa ny kunskap inom området Analysera, tolka och diskutera egna data på ett professionellt och kritiskt sätt, i ljuset av data och teorier inom sitt ämne Allmänbildning Kunna följa vetenskaplig diskurs i allmänhet och utvärdera tillvägagångssätt och tekniker för att lösa problem Ge goda skriftliga och muntliga presentationer av vetenskapliga ämnen och forskningsresultat Kunna förmedla professionella ämnen och rön inom marinbiologi, både till specialister och allmänheten Kunna reflektera över centrala etiska och vetenskapliga frågeställningar i eget och andras arbete Visa förståelse och respekt för vetenskapliga värderingar som att förbli korrekt, öppen, ärlig, objektiv, saklig och skilja mellan kunskap och åsikter Antagningskrav För att ansöka till masterprogrammet i biologi behöver du en kandidatexamen i biologi eller närliggande område. Du måste ha minst: 80 hp i biologi, som ska täcka följande områden: zoologi, botanik, mikrobiologi, cellbiologi, genetik, molekylärbiologi, fysiologi, evolution och ekologi 20 ECTS i kemi, varav 10 ECTS ska inkludera laborationer 10 hp i statistik 10 ECTS i matematik (exkluderas i GPA-beräkning) Kandidatexamen från UiB som kvalificerar: Kandidatexamen i biologi Kandidatexamen i hållbart vattenbruk Kandidatexamen i miljö och resurser (naturvetenskaplig inriktning, biologispår) -
MSc
Engelska
Campusstudier
 
University of Bergen
Bergenhus, Norge

På masterprogrammet i logoped fördjupar du dig i svårigheter med språk, tal, röst och sväljning. Det finns ett ständigt ökande behov av logopeder i det specialpedagogiska utbu ... +

På masterprogrammet i logoped fördjupar du dig i svårigheter med språk, tal, röst och sväljning. Det finns ett ständigt ökande behov av logopeder i det specialpedagogiska utbudet för barn och vuxna och värdet av denna kompetens i samhället är därför stort. Som logoped kan du få jobb antingen inom utbildningssektorn, hälsosektorn eller inom forskning och utveckling. På detta masterprogram kommer du att vara kvalificerad att förebygga, kartlägga, diagnostisera, behandla och forska i kommunikationssvårigheter som antingen är utvecklingsmässiga eller som uppstår till följd av sjukdom eller skada. Jobb Som logoped hittar du oftast arbete antingen inom utbildningssektorn, hälsosektorn eller inom forskning och utveckling. Aktuella jobb kan till exempel vara inom: Dagis Skola PPT Kommun Sjukhus Universitet och högskola Kommunikationssvårigheter kan vara utvecklande eller uppstå till följd av sjukdom eller skada. Samtidigt är kommunikation, både muntlig och skriftlig, väsentlig för både social funktion och för skola och yrkesliv. Behovet i båda dessa grupper ökar. Det är därför mycket viktigt för samhället att man har tillräckligt många logopeder tillgängliga för framtiden för att kunna möta dessa behov. -
Magisterexamen
Norsk
Campusstudier
 

Få ett stipendium på upp till 10 000,00 

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium.
University of Bergen
Bergenhus, Norge

Du får en högst branschrelevant utbildning som gör att du kan designa prototyper på nya medier, och utvärdera användarupplevelsen hos både medieproducenter och medieanvändare. ... +

Du får en högst branschrelevant utbildning som gör att du kan designa prototyper på nya medier, och utvärdera användarupplevelsen hos både medieproducenter och medieanvändare. Huvudteman och frågeställningar för studieprogrammet inkluderar: Vad är bra interaktivt medieinnehåll? Hur ser framtidens media ut? Hur kan interaktionsdesign och tekniska lösningar hjälpa medieproducenter att skapa bättre medieinnehåll? Genom media får medborgarna information som gör det möjligt att delta i samhällsdebatten. Med digitala system ser vi en ökad efterfrågan på nya tekniska lösningar och nya format för publikdeltagande och användargenererat innehåll. Med denna utbildning kan du identifiera och utveckla många lösningar på de utmaningar media har när det kommer till bättre och effektivare arbetsflöde. Programmet undervisas i Media City Bergen, ett kunskaps- och branschkluster där universitetet är samlokaliserat med medie- och medieteknikföretag som TV2, NRK, Vizrt, Bergens Tidende, Mediability och Vimond. Samtidigt som undervisningen är teoretisk förankrad i medievetenskap, interaktionsdesign och kommunikationsteori ger detta eleverna en unik närhet till mediebranschen. -
Magisterexamen
Engelska
Campusstudier
 
Bergen Academy of Art and Design
Bergenhus, Norge

Mästare i att framföra musik eller komposition Masterprogrammet i framförande musik eller komposition vid Griegakademin är ett erbjudande för instrumentalister, sångare och ko ... +

Mästare i att framföra musik eller komposition Masterprogrammet i framförande musik eller komposition vid Griegakademin är ett erbjudande för instrumentalister, sångare och kompositörer inom genrerna klassisk, jazz och traditionell musik. Utbildningen lägger vikt vid att vidareutveckla studenternas konstnärliga profil, samt stärka förmågan till akademisk reflektion och självständighet. Masterprogrammet har två parallella kurser genom hela programmet: huvudinstrument eller komposition och projektarbete. Projektarbetet är uppdelat i tre delprojekt och ger möjlighet till fördjupning av ett eller flera självvalda ämnen inom egna verkställande eller kreativa intresseområden. Projektarbetet ska stödja det utövande/skapande arbetet genom att bidra till att öka medvetenheten om och att kunna reflektera över musikaliska frågor. Stor frihet ges i valet av dokumentationsformer i förhållande till projektens karaktär (muntlig eller digital presentationsform). Undervisningen ges som individuell handledning i huvudinstrument/projekt och i seminarieform. Seminarierna betonar en öppen, interaktiv diskussion i gruppen och tar upp frågor som rör arbetssätt, källanvändning och frågor som rör aktuella ämnen i elevernas arbete. Ämnen kan omfatta tolkning, praktiska frågor kring framförande, stilförståelse, arbetsförståelse/analys, improvisationsmetoder, estetik, instrumentell teknik, muntliga traditioner, samarbete mellan tonsättare/utövare, studier av historiska inspelningar, experimentell utforskning, cross-over-projekt och psykologiska eller samhälleliga frågor relaterat till för musikaliskt framförande och komposition. Masterprogrammet har en internationell studentmiljö, och använder engelska som kommunikationsspråk i delar av den gemensamma undervisningen. Förutom undervisning från en högt kvalificerad professionell personal, bjuds nationella och internationella gäster in att hålla seminarier och masterclasses. Masterprogrammet underlättar utbytesvistelser vid en utländsk institution och du kan söka ekonomiskt stöd kopplat till projektarbetet och masterexamenskonserten. Studieområde Nordisk folkmusik samarbetar med Kungliga Musikhögskolan (Stockholm), Syddanska Musikkonservatoriet (Esbjerg) och Sibelius-Akademin (Helsingfors) i en gemensam studie kallad Nordisk Mästare i Folkmusik (NoFo). Läs mer om NoFo här. Avlagd magisterexamen ger behörighet att söka till den konstnärliga forskarutbildningen vid fakulteten eller motsvarande program på annat håll. -
Magisterexamen
Engelska
Campusstudier
 
Bergen Academy of Art and Design
Bergenhus, Norge

Kuratorpraktik MA Curator Practice är en studie för professionella curatorer. Utöver MA-programmet samarbetar Curator Practice med olika partners för att arrangera offentliga ... +

Kuratorpraktik MA Curator Practice är en studie för professionella curatorer. Utöver MA-programmet samarbetar Curator Practice med olika partners för att arrangera offentliga seminarier, föreläsningar och andra typer av evenemang som tar upp curatorpraktik inom ett vidgat kulturellt område. MA Curator Practice är en tvåårig seminariebaserad utbildning riktad till professionella curatorer som arbetar som fristående curatorer eller på institutioner. Det sker antagning vartannat år, och vi vill även ha ansökningar från andra professionella aktörer från konstområdet med praktiker som är starkt kopplade till kuratorn (som konstnär-kuratorer, kommunikatörer, skribenter och andra), och ansökningar från yrkesverksamma från närliggande kultur områden (teater, film, litteratur, musik etc.) som vill reflektera över och jämföra sin kunskap och praktik. MA-gruppen om tio kandidater består av proffs som har ett starkt personligt driv för sitt projekt och ett stort intresse av att dela med sig av sina kunskaper och idéer till de andra i gruppen. Kandidater bör vara angelägna om att granska och ställa frågor om sin omgivning och de yrkessammanhang de arbetar i, för att bidra till ett gemensamt diskussionsforum. Under studierna kommer MA-kandidaterna att utveckla, producera och kontextualisera ett enskilt projekt i ett offentligt sammanhang, där de ansvarar för att säkerställa nödvändiga samarbeten för att uppnå detta – med konstnärer och yrkesverksamma, finansieringskällor, konstinstitutioner och andra. Tonvikten läggs på kunskapsdelning och diskussion inom gruppen och i allmänheten, därför stödjer fakulteten ett offentligt seminarium som anordnas av kandidaterna i samverkan. Det finns inget krav på att flytta till Bergen för att ta MA Curator Practice. -
MA
Campusstudier