Vid institutionen för språk och litteratur erbjuder vi ett stort antal kurser på magisternivå. Du kan ta kurserna separat eller som en del av en magisterexamen. Kurser delas ofta in i mindre moduler, till exempel 7,5 hp eller 15 hp, så om du vill genomföra heltidsstudier måste du ansöka om mer än en kurs. Emellertid varierar utbudet av kurser för ämnena.

Utbildning på forskarnivå består av en eller två års heltidsstudier (60 eller 120 hp, c) och kan leda till en magisterexamen (ett år eller två år).

Det finns inget uppsatt program för att nå en examen, istället kan du välja olika kurser och också mellan litterära och språkliga specialiseringar.

Det finns dock förkunskaper som du behöver uppfylla innan du kan ansöka om mastergrupp eller uppsats. För att veta vilka kurser som är tillämpliga vilken termin och hur du kan kombinera dem till en viss grad - kontakta studien och karriärrådgivaren.

Institutionen för språk och litteratur lägger ett mycket högt värde på forskning och undervisning samtidigt som man strävar efter att erbjuda en stödjande lärmiljö. Vår dedikerade och erfarna personal, tillsammans med våra begåvade studenter, säkerställer en dynamisk miljö för doktorander och doktorander.

Studenter på engelska på SPL utforskar engelskspråkig litteratur, engelsktalande kulturer, engelsk lingvistik och akademisk skrivning / talar genom en innovativ och stimulerande serie av underkurser som kombinerar kritisk tänkande övning, analytiskt engagemang och kulturell medvetenhet.

Våra kurser i litteraturen har många olika inriktningar: stora författare, historiska perioder, genrer, kritiska teorier och metoder samt kulturella och mångkulturella perspektiv på språkstudier.

Våra kurser i språkundervisning i strukturen på valt språk (t.ex. grammatik och fonetik), samt att ge en introduktion till det stora utbudet av stipendium inom lingvistik (om ämnen som diskursanalys, sociolingvistik, bland annat språkupphandling).

Våra skriv- och talkurser erbjuder högkvalitativ, inriktad utbildning på akademisk engelska, vilket inte bara hjälper eleverna att förbättra sin grundläggande språkkunskaper utan också förbättra deras allmänna kommunikationsförmåga, retorisk kompetens och stilistisk medvetenhet.

Vi är kända för vår breda uppfattning om disciplinen, och förstår språkstudien att omfatta mer än den typiska översikten av formell, standard och kanon av språk litterära texter. Våra kurser tar ett mer pragmatiskt och modernt tillvägagångssätt och inkluderar sålunda ett brett utbud av olika medier och språkstilar, inklusive men inte begränsat till engelskspråk, litteratur och kultur som det möter i film, tv, musiktext tillsammans med andra populärkulturfenomen.

Jämställdhetsaspekter bör beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och utvärdering. Dessutom ska kurserna göra eleverna medvetna om och problematisera ekologisk, ekonomisk, kulturell och socialt hållbar utveckling.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för centrala problem, begrepp och teorier inom forskningsområdet för språk och interkulturell kommunikation;

Kompetens och färdigheter

 • ange och muntligt och skriftligt formulera sitt problem i ett avgränsat ämnesområde inom språk och interkulturell kommunikation;
 • identifiera en lämplig metod för att studera en specifik fråga inom språk och interkulturell kommunikation

Dom och tillvägagångssätt

 • analysera och kritiskt reflektera över de språkliga processer som förhindrar, bidrar till eller på annat sätt påverkar interkulturell kommunikation.

Ansökningsprocess

Ansökningsprocessen innehåller två steg:

1. En ansökan till programmet som påbörjas hösten 2019 måste ske via den nationella ansökningswebbplatsen.

Deadlines:

 • Alla internationella studenter rekommenderas att ansöka före den 15 januari 2019. Ansökningar från ett EU-land kan dock göras senast den 15 april 2019.

2. Det andra steget är att skicka oss ditt färdiga och godkänt bachelorns avhandling (i pdf.). Pdf: n ska tydligt ange ditt namn och namnet på det universitet där du tog examen. Skicka din avhandling och vänta på en bekräftelse på att vi har fått din avhandling.

Deadlines:

 • Medlemmar utanför EU - 1 mars 2019. Bedömningsprocessen kommer att vara färdig i mitten av mars 2019.
 • Studerande från ett EU-land - 9 juni 2019. Bedömningsprocessen kommer att vara färdig i slutet av juni.

Krav

Kravet på tillträde till kursen är en bachelorgrad (eller 180 hp inklusive en individuell uppgift på 15 hp på avancerad nivå) eller motsvarande utländsk examen.

Språkkrav

Masters studier grundar sig på kurser ges på engelska, därmed finns det särskilda språkkrav för att säkra kunskapsnivån på engelska. Internationella studenter måste verifiera sin kunskap om engelska. Engelska 6 krävs.

Följande grupper av studenter uppfyller språkkraven utan ytterligare utvärdering:

 • Studenter med kandidatexamen från ett svenskt universitet
 • Studenter med kandidatexamen från ett land där högre utbildning hålls på engelska

Följande grupper av studenter måste verifiera sin kunskap om engelska:

 • Studenter med kandidatexamen där avhandlingen är skriftlig på annat språk än engelska eller svenska
 • Studenter med kandidatexamen från ett land där högre utbildning hålls på ett annat språk än engelska

3 skäl att studera detta program

 • En tvärvetenskaplig miljö
 • Delta i en internationell forskningsmiljö
 • Välj kursmoduler anpassade till din bakgrund och akademiska och professionella mål

Applikationsperioder

Huvudansökningsperioden för internationella studenter är i mitten av oktober till 15 januari för alla program som börjar på hösten.

Undervisningsavgifter

Studenter som är medborgare i länder utanför EU / EES är vanligtvis skyldiga att betala studieavgifter. Studieavgifter gäller inte för EU / EES-medborgare. För information om studieavgifterna, vänligen kontakta oss.

Jämställdhetsaspekter bör beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och utvärdering. Dessutom ska kursen göra eleverna medvetna om och problematisera ekologisk, ekonomisk, kulturell och socialt hållbar utveckling.

Program undervisas på:
 • Engelska

Se 4 fler kurser från University of Gothenburg, Faculty of Arts »

Senast uppdaterad Juli 9, 2019
Denna kurs är På campus
Startdatum
Aug 2020
Duration
Deadline
Jan 15, 2020
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Aug 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Jan 15, 2020

Aug 2020

Location
Sista anmälningsdag
Jan 15, 2020
Slutdatum