Master i digital marknadsföring

Allmänt

Programbeskrivning

Specialiserade professionella forskarutbildning program inom digital marknadsföring på algebra högskola är ett tydligt svar på arbetsgivarnas behov (i Kroatien och Europeiska unionen) inom området för digital marknadsföring och marknadsföring i allmänhet. Under utvecklingen av utbildningen, den viktigaste utgångspunkten för varje kurs bestod i omedelbar praktisk tillämpning av kunskaper och färdigheter efter examen för att göra inledningen till yrket och arbetsplatsen så kort som möjligt.

OM STUDIE PROGRAM

Utbildningen omfattar 21 kurser och en examensarbete genomförs i samarbete mellan handledare och arbetsgivare som tillhandahåller praktikplatser för våra studenter.

Klasser genomförs under en period av 2 terminer eller 4 år, och utbildningen har en effekt på 120 hp. Efter avslutad deras utbildningsprogram, studerande får titeln Professionell specialist på digital marketingwhich motsvarar graden av Professional mästare i enlighet med Art. 74. i lagen om vetenskaplig aktivitet och högre utbildning. Förkortningen av yrkestiteln är struk. spec. gräv. markera. (Proffesional Master of Digital Marketing).

TARGET titlar för program GRADUATES

  • Specialist på strategiskt digital marknadsföring
  • Specialist inom digital varumärkeshantering
  • Digital byrå chef
  • Sociala medier marknadsföring strateg
  • Specialist inom digital marknadsföring processhantering
  • Specialist inom interaktiv och affärsanalys
  • Specialist på digital kampanjhantering
  • Specialist på sociala medier analys
  • Specialist på digitala dataintegration
  • Specialist inom datavisualisering
  • Specialist på dataanalys (data analytiker)
  • Specialist på dataaffärsapplikation (data business)
  • Specialist på stora dataanalys

Studiens varaktighet PROGRAM

Längden på utbildningen är 2 år eller 4 terminer. Varje år av studier (två terminer) värderas med 60 hp. Under den sista fjärde terminen eleverna förbereda sitt examensarbete. Längden på klasser är 15 veckor per termin. Klasserna är schemalagda och anpassade till behoven hos eleverna, särskilt när det gäller de studenter som arbetar och studera.

Det totala antalet högskolepoäng som krävs för att slutföra utbildningen och få ett diplom är 120 poäng, som bör läggas till minst 180 högskolepoäng som överförts från grundnivå eller totalt minst 300 högskolepoäng. Yrkespraktik, som kan användas som en grund för utvecklingen av examensarbetet kan slutföras i samarbete med välkända arbetsgivare i Republiken Kroatien eller i EU genom medel från Erasmusprogrammet.

KURSER

 • Varumärke och rykte förvaltning
 • Organisering av digital byrå
 • Strategisk ledning i digitala kampanjer
 • Digitala data i marknadsföring
 • beteendeekonomi
 • Designtänkande 1 - Kreativitet och kritiskt tänkande
 • Säkerhet, integritet och etik digitala data
 • Designtänkande 2 - strukturerade metoder
 • Kvantitativa metoder inom marknadsföring
 • Tillämpning av spelteori i marknadsföring
 • Internet marknadsföringsstrategier
 • Nätverksanalys och social crm
 • Design tänkande 3 - affärsteknik
 • Integrerad klientdata
 • Kommunikation och presentationsteknik
 • Intresseorganisation marknadsföring
 • Alternativa marknadsföringskanaler och framtida teknik
 • Business intelligence i marknadsföring
 • Marknadsföringsstrategier baserade på stora datamängder
 • Visualisering programvaruverktyg inom marknadsföring
 • examensarbete

PROFESSIONELL TITEL FÖRVÄRVADE

Genom att fylla i utbildningen, studerande får yrkestiteln Professional Master of Digital Marketing i enlighet med artikel 74 i lagen om vetenskaplig aktivitet och högre utbildning (officiella tidning nr 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 och 45/09) och artikel 10 i lagen om akademiska och yrkesmässiga titlar och akademisk examen (officiella tidning nr 107/07 trädde i kraft den 27 oktober 2007). Titeln kan förkortas till struč.spec.dig.mark.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Based on the trends recognized in employment of IT qualified professionals through the analysis of employers’ needs and based on analyzed characteristics of the labor market in Croatia, the project of ... Läs mer

Based on the trends recognized in employment of IT qualified professionals through the analysis of employers’ needs and based on analyzed characteristics of the labor market in Croatia, the project of establishing Algebra University College was launched in 2006. The goal of the founders was to create a top quality professional higher education institution that was, along with its program, staff and teaching material, ready to meet the demands of employers and the labor market. Läs mindre