Master i psykologi: psykologisk intervention

Allmänt

Programbeskrivning

Utbildningsplan

Spåret psykologisk intervention ger studenterna möjlighet att utveckla kunskap och kompetens inom området psykologiska insatser. Programmet omfattar både avancerade teoretiska, metodologiska och tillämpade aspekter av psykologisk intervention forskning samt praktisk on-the-job training.

Detta program tar en multi-referens förhållningssätt till olika områden av psykologisk intervention (klinisk psykologi, hälsopsykologi, tillämpad socialpsykologi, utvecklingspsykologi). Kurserna genomförs i nära samarbete med nationellt och internationellt kända forskare.

Karriärmöjligheter

Studenterna kommer att grundligt förberedda för en karriär inom psykologisk intervention och forskning. Karriärmöjligheter är mångskiftande, särskilt när det gäller klinisk psykologi, pedagogisk psykologi och andra insatsområden samt inom forskningen.

Dessutom kan de bästa studenterna ansöka om forskarutbildningen och anmäla dig till en forskarskola vid fakulteten eller de kan skriva in sig i Master i psykoterapi.

Senast uppdaterad Okt 2015

Om skolan

The Faculty of Humanities, Education and Social Sciences is one of the three faculties of the University of Luxembourg.

The Faculty of Humanities, Education and Social Sciences is one of the three faculties of the University of Luxembourg. Läs mindre
Esch-sur-Alzette