Master i språkteknik

Master i språkteknik (MLT) är ett program för studenter som vill göra datorer använda och förstå mänskligt språk. Det ger eleverna praktisk praktisk utbildning baserad på välgrundad teori, så att de kan bedriva en specialistkarriär inom språkteknik.

Programmet drivs gemensamt av humaniora och informationstekniska fakulteter vid Göteborgs universitet och datavetenskap vid Chalmers tekniska högskola. Studenterna får också tillgång till Centrum för Språkteknik, ett tvärvetenskapligt centrum där idéer och projekt blir verklighet.

Språkteknikforskning och -undervisning i Göteborg präglas av inriktning på bidrag från teoretiska och regelbaserade tillvägagångssätt på lämpligt sätt i kombination med statistiska tekniker. Studenter får därför instruktion i språkteori som tillämpas på språkteknologi samt moderna metoder för språkteknik.

Programmet drar studenter från en mängd olika bakgrunder, inklusive lingvistik, datavetenskap, kognitiv vetenskap och filosofi. Programmet är starkt inriktat mot praktiska programmeringstekniker men vi kräver inte att eleverna kommer in i programmet nödvändigtvis har en bakgrund i programmeringen. De bör dock vara beredda att lära sig programmeringstekniker i en intensiv introduktion som ges i början av programmet.

Kursinnehåll

  • Programmering och formell lingvistik
  • Naturlig språkbehandling
  • Tal- och dialogteknik
  • Computational Syntax and Semantics
  • Maskininlärning

Karriär efter examen

En språktekniker kan arbeta som utvecklare, forskare eller projektledare inom olika områden som textanalys, informationssökning, automatisk översättning, talteknik, användargränssnitt och spelutveckling.

Krav

Studenter med en grundutbildning, minst tre års heltidsstudie, i språkteknik, beräkningslingvistik, datavetenskap eller lingvistik (med minst 30 hp, motsvarande en halvårs heltidsstudie i formell lingvistik eller programmering) .

3 skäl att studera detta program

  1. Förbereder sig för en karriär som tar itu med nuvarande och framtida utmaningar inom artificiell intelligens
  2. En verkligt tvärvetenskaplig miljö som kombinerar lingvistik och datavetenskap
  3. Undervisad av internationellt kända forskare

Ansökningsperioder för program som börjar på hösten

Internationella studenter utan EU / EES-medborgarskap
Huvudansökningsperioden för internationella studenter är i mitten av oktober till 15 januari för alla program som börjar på hösten. Ansök på href = "universityadmissions.se

EU / EEA-friförare / icke-partnerstudenter och svenska studenter
Om du inte behöver bostadstillstånd kommer ansökan till hösten att vara öppen 15 mars - mitten av april. Ansök på href = "universityadmissions.se eller på href =" antagning.se .

Undervisningsavgifter

Studenter som är medborgare i länder utanför EU / EES är vanligtvis skyldiga att betala studieavgifter. Studieavgifterna gäller inte EU / EES-medborgare. För information om studieavgifterna, vänligen kontakta Institutionen för filosofi, lingvistik och teorin om vetenskap.

Program undervisas på:
  • Engelska

Se 4 fler kurser från University of Gothenburg, Faculty of Arts »

Senast uppdaterad Oktober 20, 2018
Denna kurs är På campus
Startdatum
Duration
2 år
Heltid
Pris
- Undervisning: kontakta avdelningen
Deadline
Kontakt Skolan
for international students
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Kontakt Skolan
for international students
Location
Sista anmälningsdag
Kontakt Skolan
for international students
Slutdatum

We like Humanities – Just like you