Master logistik (med examensarbete)

Allmänt

Programbeskrivning

Begreppen logistik och supply chain management gradvis öka i betydelse med effekten av snabba förändringar och globalisering, och som ett resultat av förändringen av marknader, kundernas behov och önskemål, och nödvändigheter för relationerna mellan företag. Det blev en funktion som har en avgörande betydelse när det gäller logistik företag som uppfattades som bara militära koncept år sedan, senare var det tänkt att vara begränsad med transport och lagring verksamhet, men idag sina gränser fortfarande bredda. `S varför, för att svara på efterfrågan på kvalificerade medarbetare i denna fråga, vår omsorgsfullt utformade väsentliga och valbara kurser, göra det möjligt för utexaminerade från logistik program som skall fullt utbildade för att kunna ta upp lämpliga positioner i logistikföretag som samt offentliga och privata organisationer.

Supply chain management har blivit en av de viktigaste konkurrensmedlen för företagen. Den masters programmet logistik syftar till att utbilda experter, som har behärskar både teoretisk ram och analys. De affärsföretag som har möjlighet att överleva i dagensnäringslivet är de som på ett effektivt sätt kan hantera systemen både supply chain management och logistik. Därför experter som är behöriga i supply chain och logistik hanteringsprocesser kommer mycket sannolikt framstår som kandidater till ledande befattningar inom en snar framtid.

Förvaltningen av material, tjänster och informationsflöden, prognosmetoder, fördelning av resurser, projektledning, produktionsplanering, transport, lager och lagerhållning ledning, internationell handel, logistik informationssystem, hamnförvaltning, distributionskanaler och detaljhandelshantering, kundservice management och omvänd logistik är några exempel på frågor av stor betydelse för företag som omfattas av programmet.

Kurserna är utformade för att göra det möjligt för students` effektivt deltagande under lektionerna. Föreläsningar är baserade på samtida fall analys, projekt och presentationer av studenter samt användningen av modeller och simuleringar. Dessutom är möjligheten för anställda i sektorn för att möta eleverna och dela sina praktiska kunskaper med dem som föreskrivs i samband med kurser i vårt program.

Banor

 • LOG 518 Logistik ans Supply Chain Management
 • LOG 522 Kvantitativa metoder i Logistik
 • LOG 595 Seminar
 • LOG 511 Konstruktion och analys av Logistics Systems
 • LOG 599 Thesis

Valbara kurser

 • BA 508 Strategic Management
 • BA 513 Industriell ekonomi
 • BA 538 Total Quality Management
 • BA 562 Managerial Accounting och kostnadshantering
 • BA 564 Marketing Research
 • BA 578 Strategic Management redovisning och kontroll
 • ECON 516 Economics of Risk and Institutional Risk
 • ECON 517 Financial Econometrics
 • ITF 510 Investment Analysis och portföljhantering
 • LOG 506 Warehouse Management
 • LOG 516 Supply Chain Project Management
 • LOG 519 distributionskanaler Hantering
 • LOG 520 Global Logistik
 • LOG 551 Simulering inom Supply Chain och logistik
 • LOG 553 Supply Chain och logistik informationssystem
 • LOG 560 Dangerous Goods Logistics
 • LOG 561 Retail Management
 • LOG 562 järnvägstransport
 • LOG 563 Energidistribution

Programkrav för internationella studenter

Vem kan söka?

 • utländska medborgare
 • Blåkort (turkiska medborgare från födseln, men släpptes från medborgarskap av ministeriet för inrikesfrågor, och som kan intyga att deras minderåriga barn som är registrerade i detta tillstånd är berättigade till de rättigheter som anges i lag nr 5203)
 • Utländska medborgare som blev turkisk medborgare efteråt / dubbla medborgare i samma status
 • Turkiska medborgare som avslutade de senaste tre åren av sin gymnasieutbildning (gymnasiet) i ett främmande land med undantag turkiska republiken på norra Cypern, (inklusive de som avslutat sin hela gymnasieutbildning (high school) på turkiska skolor i närvaro av ministeriet för nationell utbildning i ett främmande land med undantag turkiska republiken på norra Cypern) före 1 feb 2013.
 • Turkiska medborgare som fullgjort sin hela gymnasieutbildning (gymnasiet) i ett främmande land med undantag turkiska republiken på norra Cypern, (inklusive de som avslutat sin hela gymnasieutbildning (high school) på turkiska skolor i närvaro av ministeriet för nationell utbildning i ett främmande land exklusive turkiska republiken på norra Cypern) efter 1 Feb 2013.
 • Turkiska republiken på norra Cypern medborgare som bor där och avslutat sin gymnasieutbildning där har en GCE AL certifikat, och de, som är registrerade till gymnasieskolor i andra länder mellan 2005-2010 och håller eller kommer att hålla GCE AL certifikat.

Vem kan inte söka?

 • Turkiska medborgare, som har fullgjort hela gymnasieutbildning i Turkiet eller turkiska republiken på norra Cypern.
 • Turkiska republiken på norra Cypern medborgare (med undantag för de som avslutat sin hela gymnasieutbildning där har en GCEAL certifikat, och de, som är registrerade till gymnasieskolor i andra länder mellan 2005-2010 och innehar eller kommer att inneha GCE AL certifikat)
 • Dubbla medborgare som har ett turkiskt medborgarskap vid födelsen. (Exklusive de som avslutat sin hela gymnasieutbildning i ett främmande land med undantag turkiska republiken på norra Cypern / dem som avslutat sin hela gymnasieutbildning på turkiska skolor i ett främmande land med undantag turkiska republiken på norra Cypern)
 • Dubbla medborgare som har en turkiska republiken på norra Cypern medborgarskap (exklusive de som avslutat sin hela gymnasieutbildning där har en GCEAL certifikat, och de som är registrerade till gymnasieskolor i andra länder mellan 2005-2010 och innehar eller kommer att inneha GCE AL certifikat )
 • Turkiska medborgare eller dubbla medborgare, som har en turkisk medborgarskap vid födelsen, som går i skolor som är anslutna till ambassaderna i Turkiet, och utländska gymnasieskolor som ligger i Turkiet.
Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

The Mission of ?zmir University of Economics is to educate and equip qualified students with leadership attributes, entrepreneurial capabilities, critical thinking skills and the ability to contribute ... Läs mer

The Mission of ?zmir University of Economics is to educate and equip qualified students with leadership attributes, entrepreneurial capabilities, critical thinking skills and the ability to contribute valuable research in a variety of sciences. Läs mindre