Kursen syftar till att vårda de arkitekter som är väl bevandrade med det förflutna, är medvetna om de senaste innovationerna och intellektuellt jordade att uppfatta arkitektur och design för nuet och framtiden. Kursen skulle utvecklas en forskningskultur, där studenterna uppmuntras att lära sig genom experiment och förstå arkitektur i en skiftande kulturella och miljömässiga sammanhang.

Framträdande dragen

 • Den forskar Kursen är tänkt som en plattform för att utföra olika forskningsprojekt och startar forskar forskningsprogram i framtiden.
 • Kursen finner sitt behov i inympa inom eleverna, förmågan hantera de aktuella frågor som rör arkitektur och förutse framtida inriktningar inom arkitektur och arkitektpraxis.
 • Det ger en möjlighet att slipas sina färdigheter och uppmana till forskning genom att driva sin förståelse för arkitektur genom de senaste innovationerna inom teknik.

Minimilängden av programmen är 4 terminer men i varje fall inte mer än 8 terminer exklusive terminer återkallat av medicinska skäl.

Följande normer kommer i allmänhet att följas vid tilldelning av krediter för kurser.

 • En kredit för varje föreläsning / handledning timme per vecka per termin.
 • En kredit för varje design studio / avhandling / uppsats session två perioder per vecka per termin.

Läroplanen för Mars. är så utformad att den minsta föreskrivna poäng som krävs för tilldelning av examen är inom ramen för 80-95.

Undervisningsspråk, granskning och det språk som projektrapporter är engelska.

ThesisWork

Avhandlingen skall genomföras under överinseende av en kvalificerad lärare i den berörda avdelningen.

 • En kandidat kan dock i vissa fall vara tillåtet att arbeta med projektet i en industriell / Research Organization, baserat på rekommendationer från HOD, med godkännande av chefen för institutionen. I sådana fall ska avhandlingen övervakas gemensamt av en handledare på avdelningen och en expert från organisationen och studenten ska instrueras att möta handledare med jämna mellanrum och att delta i granskningskommitté möten för att utvärdera framsteg.
 • Avhandlingen skall bedrivas under minst 15 veckor under den sista terminen.
 • Varje kandidat gör M.Arch. skall uppmuntras att skicka ett papper för publicering i en tidning eller en konferens baserat på hans / hennes examensarbete.

Lediga

 • Den M.Arch. Naturligtvis förbättrar karriärmöjligheter i regeringen och den privata sektorn för att möta de utmaningar som den samtida byggda miljön står inför.
 • hjälper till att bredda spektrumet av kunskap i utforma byggnader, stadsplanering, GIS, och även i planeringen av städerna.
 • platser de utexaminerade i bättre positioner för att vara entreprenörer och starta egna konsultföretag.
 • ger bättre möjligheter till studenter att fullfölja sin karriär i akademiker.
 • erbjuder perfekt plattform för fortsatt forskning inom landet och utomlands.
Program undervisas på:
 • Engelska

Se 5 fler kurser från Hindustan University »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Duration
2 år
Heltid
Pris
1,000 INR
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Juli 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Juli 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Juli 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Juli 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Juli 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Sep 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Jan 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum

Jan 2020

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum

Juli 2020

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum

Sep 2020

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum