Läs den officiella beskrivningen

Den Master of Arts (MA) I Internationell Förvaltning är ett 4 termin program för att bygga vidare på befintliga grundutbildningen så att du kan föra en bredare spektrum av karriär inom näringslivet. Bestående av kurser inom finans, internationell marknadsföring, ekonomistyrning, drift, etik, organisatoriskt beteende och mänskliga resurser, förbereder programmet dig att utmärka sig i ett ständigt utvecklas och internationell arbetsplats.

Alla kurser ges på Engelska, Med en rad olika undervisningsmetoder som påminner om grundutbildningen såsom presentationer och grupparbeten i kombination med verkliga exempel och fallstudier. Programmet ger en räckvidd för ökad specialisering, med en exakt akademisk och teoretisk ram för att hjälpa dig att bli en expert på internationell förvaltning. Detta gör att du kan ansöka till mer specialiserade roller och ger bättre förberedelse för en forskarutbildning i framtiden.

Smarta organisationer att utnyttja de primära områdena informationsteknik - företag, nätverk, funktionell - för att underlätta och främja sina affärsmål. Företag och statliga organisationer ständigt erkänner den avgörande betydelsen av informationsteknik och omdefiniera sina roller och effekter inom alla nivåer i organisationen.

IT Management experter är utrustade för att ta itu med ledande positioner inom högteknologiska miljöer som kombinerar sin strategiska och operativa förståelse av teknik och hur den kan förbättra viktiga affärsprocesser.

Specialiserat sig på IT Management lär ut hur man:

  • Tillämpa IT koncept till verkliga situationer
<li>Hantera tech professionell mot utveckling och genomf&ouml;rande av IT-system och / eller produkter<br></li>
<li>Identifiera och till&auml;mpa tekniska l&ouml;sningar och m&ouml;jligheter till f&ouml;rb&auml;ttring av verksamheten<br></li>
<li>Genomf&ouml;ra strategiska f&ouml;rvaltningsm&aring;len genom att utnyttja teknik</li>

Bidragande kurser:

  • IT-projektledning
  • IT Service Management
  • IT regering och efterlevnad
  • IT Architecture Management
  • Software Engineering - Grunderna och principer
Program undervisas på:
Engelska
New European College

Se 5 fler kurser från New European College »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Duration
4 terminer
Heltid
Pris
7,185 EUR
per termin
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum