Master SAP Consultant i ADE och Operations

Allmänt

Programbeskrivning

  • Talentskola: SAGE SAPINSA
  • Officiell certifiering: SAP
  • Avtalsslutande platser: 50
  • Studerande forskare: 25

SAP Konsult i ADE och Operations:

SAP Consultants är en av de mest krävda och bäst betalda proffs inom IKT-sektorn. Vi lär oss att anpassa SAP till företagets produktiva cykler i den ekonomiska ekonomiska delen av företaget (Moduler FI-CO) i försörjningskedjan och logistik (MM-SD-moduler) och inom HR, produktion och tillverkning (HCM-moduler) PP-PM)

Officiella SAP-certifieringar. Professionella kvalifikationer som certifierar dig som en officiell SAP-tekniker för att arbeta överallt i världen. Officiell SAP-certifiering i FI (Finansiell), CO (Kontroll), MM (Inköp), SD (Försäljning och Distribution), HCM (Human Resources), PP (Produktion) och PM

Huvudkompetenser

Specialitet 1 SAP Konsulter Företagsekonomi och ledning

0.- SAP FI / CO Användare. Redovisningsunderlag

1.- SAP Financial Consultant. FI-certifiering

2.- SAP Controlling Consultant. CO-certifiering

Specialitet 2 SAP Konsult Logistik och Operationer

0.- SAP MM / SD-användare. Logistik Fundamentals

1.- SAP inköpskonsulent. MM-certifiering

2.- SAP Försäljnings- och Distributionskonsulent.

SD-certifiering Specialitet 3 SAP-konsultpersonal och -produktion

0.- SAP HCM / PP Användare. Arbetspraxis

1.- Konsult SAP RR.HH och kontrolltider. HCM-certifiering

2.- SAP Produktion och underhållskonsult. PP / PM-certifiering

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Somos una Escuela Oficial en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) desde 1987. Nuestro catálogo abarca los cursos más solicitadas por las empresas.

Somos una Escuela Oficial en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) desde 1987. Nuestro catálogo abarca los cursos más solicitadas por las empresas. Läs mindre