Master statistik distansutbildning

Allmänt

2 tillgängliga platser

Programbeskrivning

Från och med läsåret 2014-2015 och framåt har magisteren för statistik gradvis erbjudits som distansstudier (DL) , bredvid och parallellt med campusprogrammet.

Anmälan till DL-programmet innebär att du som student kommer att ta programmet på avstånd, det vill säga hemifrån, arbetsplats eller praktiskt taget vilken plats som helst med tillgång till internet.

Programmet på och utanför campus erbjuds parallellt, synkroniserat så långt som praktiskt möjligt och med maximal flexibilitet. Det kommer att vara möjligt att växla mellan de på campus och utanför campus program.

Innehållet och lärandemål inom och mellan kurser är identiska.

I praktiken har studiebelastningen visat sig vara för tung för att kombinera heltidsprogrammet (60 hp) med ett jobb. Kombinationen av ett deltidsprogram på 30 hp med ett deltidsarbete förväntas vara genomförbart.

Bedömning och examination

En av de principer vi har i åtanke vid upprättandet av distansprogrammet är att hålla den så nära programmet som möjligt, inte bara dess innehåll och undervisningsmetoder utan också sättet att bedöma studenter. Därför, i detta skede av genomförandet, undersökningar kommer att hållas för alla studerande på campus.

Resekostnader och boendekostnader ska finansieras av studenten själv utan undantag. Några grundläggande praktiska hjälpmedel (i huvudsak kontakter av vandrarhem och hotell i grannskapet) erbjuds av våra administrativa kontor.

Det finns i princip två alternativ. Ett alternativ är att delta i samtliga tentamensarrangemang, efter varje termin (januari och juni) och vid behov under omprövningsperioden (mitten av augusti - första veckan i september). Om inte är möjligt att du kan välja den möjlighet att vidta alla tentor i perioden augusti-september.

Det senare alternativet rekommenderas dock inte, eftersom tentamenstiden kommer att vara väldigt laddad och det här alternativet tillåter dig inte att ta om examen inom ett läsår.

Studenter kan välja mellan en specialisering i:

  • Biostatistik / ICP Biostatistik
  • bioinformatik
  • Epidemiologi och folkhälsodetodik

Förkunskapskrav

Diplom krav

Studenterna ska inneha minst ett universitetsexamen eller examensbevis eller ett högre utbildning motsvarande en bachelorgrad (180 högskolepoäng).

Antagning kan ges direkt, villkorligt eller indirekt efter slutförandet av ett förberedande program.

  • Innehavare av en akademisk kandidatexamen från ett belgiskt universitet, matematik, fysik, datavetenskap, kemi, biologi, biovetenskap, bio-, affärs-, civilingenjör tas direkt in.
  • Ansökningar av innehavare av en kandidatexamen i matematik, fysik, datavetenskap, kemi, biologi, biovetenskap, bioteknik, industri, civilingenjör, medicin, sociologi, psykologi, artificiell intelligens, bioteknik med en grundläggande men tillräckligt stark bakgrund i matematik och statistik från andra universitet kommer att utvärderas individuellt av examensstyrelsen för programmet om sökandens akademiska rekord.

Beroende på examensbeviset som du erhållit tidigare kan du behöva göra ett förberedande program.

Språkkrav

Kandidater som vill anmäla sig till ett engelskspråkigt mastersprogram måste visa ett bra budskap på engelska, både skriftligt och talat. Engelska språkkunskaper måste bekräftas av ett nytt betyg på testet engelska som utländsk språk (TOEFL) eller det internationella engelska språketestningssystemet (IELTS) eller något erkänt kompetensprov.

  • en TOEFL-poängrapport (pappersbaserad: poäng 550 eller mer, datorbaserad: poäng 213 eller mer, internetbaserad: poäng 79-80).
  • IELTS-certifikat (övergripande bandpoäng 6,0).

Det engelska språketestet kan avstrykas på grundval av en intervju eller om engelska språkkunskaper är bevisat på annat sätt (t.ex. om utbildning eller del av det var på engelska eller om engelska är ett språkspråk i ditt hemland).

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Hasselt University is a young, dynamic centre of expertise for teaching, research and service provision. It regards it as its social responsibility to contribute actively to a sustainable and innovati ... Läs mer

Hasselt University is a young, dynamic centre of expertise for teaching, research and service provision. It regards it as its social responsibility to contribute actively to a sustainable and innovative region. It aspires to be a hub in this innovation web. Läs mindre
Hasselt , Diepenbeek + 1 Mer Mindre