Master i beräkningsmaterialvetenskap

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

"Studenter kommer att få en grundläggande, robust och mångsidig bakgrund inom toppmodern programmering, modellering och materialteknik. Detta är kompetenser som industrin söker idag."

Jörgen Ekman, programkoordinator

Sammanfattning

Vill du arbeta med utvecklingen av nya högpresterande material?

Det tvååriga masterprogrammet i Computational Materials Science (CMS) ger dig de begärda färdigheterna och den akademiska examen som gör att du kan arbeta inom ett brett spektrum av områden förknippade med materialutveckling och bearbetning. Under programmet får du kunskap om avancerad programmering, materialvetenskap och modelleringstekniker för att testa och förutsäga materialegenskaper. Programmet inkluderar dessutom en introduktion till experimentella karakteriseringstekniker som är tillgängliga vid toppmoderna neutron- och synkrotronröntgenanläggningar som MAX IV-forskningscentret och det kommande ESS-forskningscentret, som båda ligger strax utanför Malmö . Sådana tvärvetenskapliga kunskaper och färdigheter söks i stor utsträckning av industrin och akademin, vilket öppnar upp möjligheter för arbete inom områdena design och teknik, eller för att bedriva en framtida akademisk karriär som doktorsexamen. studerande.

Handla om

Computational Materials Science är ett tvåårigt masterprogram som förbereder studenter för forskningsstudier inom beräkningsbaserad vetenskap och teknik. Kurserna erbjuds för att ge studenterna ett brett perspektiv på materialbeteenden under olika förhållanden, med ett särskilt fokus på beräkningsmodellering av materialmekanismer på olika längdskalor. Dessutom täcker programmet relevanta tekniker förknippade med synkrotronljus och neutronstrålning som används för experimentell småskalig karaktärisering av material. Studenter utvecklar förmågan att använda forskningsmetoder för att ta itu med materialvetenskapliga frågor och testa sina färdigheter genom examensarbetet under programmets andra år. Examensarbetet kommer vanligtvis att kopplas till antingen ett pågående forskningsprojekt eller ett relevant branschrelaterat projekt.

En examen från programmet har färdigheter som branschen begär att arbeta som ingenjör och / eller produktutvecklare. Materialtestning är en viktig men mycket dyr och tidskrävande del av produktutvecklingen. Följaktligen finns det en efterfrågan på personer med avancerad kunskap om hur man använder beräkningstekniker för att konstruera virtuella test- och materialkaraktäriseringsmiljöer. Med sitt unika och starka fokus på modellering och simulering ger masterprogrammet Computational Materials Science studenterna kompetensuppsättningar på efterfrågan som blir alltmer relevanta för arbetsmarknaden.

Ingångskrav

 1. Ingenjörsexamen i maskinteknik eller en examen inom ett relaterat område. Alla examina måste motsvara minst 180 högskolepoäng.
 2. Minst 22,5 hp i matematik.
 3. Motsvarande på svenska gymnasiet engelska B eller motsvarande.

Organisation

Programmet gör det möjligt för eleven att få djupare kunskaper och färdigheter inom beräkningsmaterialvetenskap. Studenten förvärvar också kunskap och färdigheter relaterade till metoder som används för forskning och utveckling inom materialvetenskap.

Lärandemål

Svensk lag om högre utbildning

Avancerade program bör leda till förvärv av djupare kunskaper, färdigheter och förmågor i jämförelse med grundnivåsprogram och ska, utöver de kriterier som gäller för grundnivåsprogram:

 • En vidareutveckling av studentens förmåga till oberoende integration och tillämpning av kunskap;
 • Utveckla elevens förmåga att hantera komplexa fenomen, problem och situationer; och
 • Utveckla studentens förmåga till en professionell praxis som ställer höga krav på självständighet eller forsknings- och utvecklingsarbete.

Högskoleförordningen för kvalifikationsbeskrivning

Kunskap och förståelse

För att få en magisterexamen i beräkningsmaterialvetenskap ska studenten:

 • Demonstrera kunskap och förståelse för materialvetenskap, omfattande bred kunskap inom fältet och betydande specialkunskaper inom vissa delar av fältet, förutom specialiserad insikt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete; och
 • Demonstrera specialiserad metodikunskap inom materialvetenskap.

Färdigheter och förmågor

För att få en magisterexamen i beräkningsmaterialvetenskap ska studenten:

 • Demonstrera förmågan att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, utvärdera och hantera komplexa fenomen, problem och situationer, även med begränsad information;
 • Demonstrera förmågan att identifiera och formulera frågor kritiskt, autonomt och kreativt såväl som att planera och, med lämpliga metoder, utföra avancerade uppgifter inom förutbestämda tidsramar, och därmed bidra till kunskapsbildningen och utveckla förmågan att utvärdera detta arbete;
 • Demonstrera förmågan i både nationella och internationella miljöer att tydligt beskriva och diskutera sina slutsatser och de kunskaper och argument som dessa bygger på, i dialog med olika grupper, både muntligt och skriftligt; och
 • Demonstrera de färdigheter som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller självständigt arbete för ett annat avancerat företag.

Dom och tillvägagångssätt

För att få en magisterexamen i beräkningsmaterialvetenskap ska studenten:

 • Demonstrera förmågan inom materialvetenskap att bedöma i relation till relevanta vetenskapliga, sociala och etiska faktorer och visa medvetenhet om etiska frågor i forsknings- och utvecklingsarbete;
 • Demonstrera en inblick i vetenskapens möjligheter och begränsningar, vilken roll dessa spelar i samhället och individers ansvar för hur detta tillämpas; och
 • Demonstrera förmågan att identifiera personliga behov för ytterligare kunskap och ta ansvar för deras löpande lärande.

Grad

 • Masterexamen (120 hp).
 • Master of Science (120 högskolepoäng) med huvudämne i Computational Material Science.

För att kvalificera sig för en magisterexamen i Computational Material Science, måste studenten ha genomfört alla kurser inom programmet, som omfattar totalt 120 högskolepoäng. Dessutom måste studenten ha avlagt en kandidatexamen eller yrkeskvalifikation på minst 180 högskolepoäng, eller en motsvarande examen utomlands.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place.

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place. Läs mindre