Master i bioinformatik

Allmänt

Programbeskrivning

Vill du vara med i utvecklingen av morgondagens vård och medicin? Det tvärvetenskapliga masterprogrammet för bioinformatik kombinerar biologi med IT-verktyg från datavetenskap. Du kommer att ha möjlighet att bearbeta, organisera och analysera stora biologiska datamängder, vilket gör att du kan bidra till förståelsen för (till exempel) sjukdomsprogression och hur patienter svarar på medicinska behandlingar.

Om programmet

Syftet med detta studieprogram är att ge dig en rad specialkunskaper inom bioinformatik. Du kommer också att utveckla din förmåga för oberoende problemlösning, planering, genomförande av analyser och sortering, bearbetning och kritisk utvärdering av resultaten. Inom bioinformatikområdet kommer du att studera kurser med fokus på ämnen inklusive bioinformatiska algoritmer, programmering, storskalig dataanalys och bioinformatisk forskning och utveckling. Du kommer också att genomföra ett examensarbete inom bioinformatik. Dina studier kommer att kombinera föreläsningar med laboratoriearbete i en IT-miljö. Du kommer att lära dig om olika datoriserade verktyg för insamling och analys av data från forskningsprojekt och biologiska experiment, samt olika metoder för analys av (t.ex.) DNA-sekvenser och genuttrycksdata.

Grundläggande kurser i studieprogrammet

Detta är ett ettårigt studieprogram och den första terminen består av fyra kurser. De två första kurserna är begrepp och metoder för bioinformatik och bioinformatisk analys med Perl. Dessa kurser ger både en bred introduktion till fältet och en grundläggande grund i programmering och algoritmutveckling. De följs av bioinformatisk analys med R och den bioinformatiska forskningsprocessen. Bioinformatisk analys med R introducerar R-programmeringsspråket och den statistiska analysen av storskaliga biologiska data. Den bioinformatiska forskningsprocessen innehåller en serie seminarier som ger insikt i relevant forskning. Detta utgör också en förberedande kurs för examensarbetet. Den andra terminen ägnas åt examensarbetet där du formulerar och arbetar med ett relevant forskningsproblem.

Karriärmöjligheter

Arbetsmarknaden inom bioinformatik är i ett tillstånd av ständig utveckling. I linje med snabbt ökande tillgång till nya biologiska data ökar behovet av kvalificerade bioinformatiker. Anställningar finns inom biovetenskapliga företag, inklusive läkemedelsföretag. Beroende på vad du har studerat i dina grundstudier kan du till exempel arbeta som molekylärbiolog genom att tillämpa bioinformatiska metoder eller som bioinformatiker som utvecklar nya bioinformatiska metoder och verktyg.

Möjligheter till vidare studier

När du har slutfört detta studieprogram kan du fortsätta med ett forskningsprogram inom bioinformatik.

Forskning inom detta område

Forskningen inom området bioinformatik utvecklas snabbt. Detta kan delas in i utvecklingen av nya bioinformatiska verktyg och tillämpningen av verktyg för analys av biologiska data. För forskargruppen vid University of Skövde handlar det viktigaste forskningsområdet för närvarande om identifiering av biomarkörer. Gruppen genomför bioinformatiska studier inom stamcellsdifferentiering.

Förkunskapskrav

Förutsättning är en kandidatexamen (motsvarande en svensk kandidatexamen) inom molekylärbiologi, biomedicin eller datavetenskap. Ytterligare ett krav är bevis på kunskaper i engelska motsvarande studier på gymnasienivå i Sverige, så kallade engelska kurs 6 / engelska kurs B. Detta demonstreras normalt med hjälp av ett internationellt erkänt test, t.ex. IELTS eller TOEFL eller motsvarande.

Urval

Tilldelade poäng.

Språk

Kurserna genomförs på engelska.

När? Var? På vilket sätt?

  • Studieperiod: 18 januari 2021 - 16 januari 2022
  • Plats: Skövde, Campus
  • Studietakt: 100%
Senast uppdaterad Nov 2020

Om skolan

The University of Skövde is a government agency under the Department of Education. The Vice-Chancellor is the head of the agency. The University Board leads the university and is responsible for makin ... Läs mer

The University of Skövde is a government agency under the Department of Education. The Vice-Chancellor is the head of the agency. The University Board leads the university and is responsible for making sure that the agency performs according to official decisions. Läs mindre