Read the Official Description

Professionella möjligheter


Efter att ha lyckats slutföra kursen ska studenterna kunna bedriva följande jobb och uppgifter:/>

 • Miljökonsult och riskbedömning.
 • Utveckling och implementering av biotekniklösningar.
 • Projektledare och tvärvetenskaplig teamchef.
 • Skapande och förvaltning av bioteknikföretag.
 • Undervisning bioteknik, biomedicin och miljöteknik, samt forskning inom dessa områden.

Kursplan


University of Oviedo har tecknat avtal med Université de Pau et des Pays de l'Adour (Frankrike), Instituto Tecnológico de Monterrey (Mexiko) och Universitá di Bologna (Italien) och University of Cranfield (Storbritannien) som följer bestämmelserna i motsvarande överenskommelse för att få en dubbel examen. Dessa internationella resplaner erbjuder studenter möjlighet att specialisera sig i olika aspekter relaterade till bioteknik för miljö och hälsa./>

 • Université de Pau et des Pays de l'Adour: Miljömikrobiologi
 • TEC de Monterrey: Bioteknikteknik
 • Universitá di Bologna: Medicinsk bioteknik


FÖRSTA ÅRET/>

OBLIGATORISKA VERKSAMHETER (40 ECTS)

 • Grundläggande kärnmodul. Syftar till att ge en djup förståelse för de biotekniska verktygen som används inom molekylär och cellbiologi med tonvikt på miljöhälsoprogram.
  • Genomisk och nukleinsyrabioteknik (4 ECTS)
  • Bakteriell bioteknik (4 ECTS)
  • Bioteknik av filamentösa svampar och jäst (4 ECTS)
  • Djurcell bioteknik (4 ECTS)
  • Växtbioteknik (4 hp)
 • Allmänmodul Specifika kurser som syftar till att utveckla kommunikationsförmåga, ge allmän kunskap om grundläggande säkerhetsprocedurer i laboratoriet samt att introducera studenter till frågor inom etik inom bioteknik.
 • Professionella färdigheter inom bioteknik (5 hp)
 • Laboratoriesäkerhet (3 ECTS)
 • Praktik I (Experimentell eller yrkesutbildning) (12 hp)

Valfria ämnen (20 hp) (minst 4 hp från varje modul)

 • Grundläggande miljömodul. Adresserar studien av de viktigaste kemiska och mikrobiologiska föroreningarna i miljön samt utnyttjandet av mikroorganismer för att skydda eller återställa naturliga miljöer från den kemiska skada som orsakas av mänskliga aktiviteter.
  • Miljömikrobiologi (4 ECTS)
  • Biogeokemi (4 ECTS)
  • Bioteknisk avfallshantering (4ECTS)
  • Ekotoxikologi (4 ECTS)
  • Analys och identifiering av kemiska föroreningar (4 ECTS)
 • Grundläggande hälsomodul. Huvudsakligen ägnat åt studier av de viktigaste kemiska och biologiska miljöfarorna som direkt kan påverka hälsan, med särskild tonvikt på tidig upptäckt
 • Toxikokinetik och toxikodynamik (4 ECTS)
 • Epidemiologisk övervakning (4 ECTS)
 • Bioteknik för livsmedels- och vattenskydd (4 ECTS)
 • Speciella livsmedel och nutraceuticals (4 ECTS)
 • Virusbioteknik (4 ECTS)


ANDRA ÅRET/>

OBLIGATORISKA VERKSAMHETER (44 ECTS)

 • Fokuserad på principerna för företagsledningsledning inom bioteknik samt på avancerade studier relaterade till miljö och hälsofrågor.
  • Grundnivå för bioteknikens entreprenörskap (3 ECTS)
  • Urval och utvärdering av projekt inom bioteknik (3 ECTS)
  • Nya metoder för utformning av droger och diagnostik (3 ECTS)
  • Ekologisk fotavtryck av bioteknikproduktion (4 ECTS)
 • Praktik II (Experimentell eller yrkesutbildning) (6 ECTS)
 • Examensarbete (24 hp)

Valfria ämnen (16 ECTS) (tar minst ett ämne från varje modul)

 • Bioteknikhanteringsmodul
  Fokuserade på de juridiska sociala frågorna inom bioteknik och principerna för skapande och förvaltning av företag
  • Bioteknikföretagsledning (4 ECTS)
  • Juridiska frågor och immateriella rättigheter (4 ECTS)
 • Avancerad hälsomodul
  Översikt över modemtekniker, applikationer eller tekniker på gränsen med andra områden som leder till nya metoder för hälsobioteknik.
  • Bionanoteknologi (4 ECTS)
  • Biosensorer för detektering av föroreningar (4 ECTS)
  • Fysiska miljöfaktorer och sjukdomar (4 ECTS)
 • Avancerad miljömodul
  Fokuserad på avancerade aspekter av miljöbioteknik, med särskild tonvikt på skadebedömning och förebyggande.
  • Bevarande av biologiska resurser (4 ECTS)
  • Bioremediering (4 ECTS)
  • Miljöriskbedömning (4 ECTS)


Obs! Antal inom parentes anger antalet ECTS-poäng för varje ämne.
/>


Tillgångskrav


För att kunna anmäla sig till en officiell kandidatexamen är det obligatoriskt att ha fullgjort en officiell examen i Spanien eller i något högre utbildningsinstitut i en EU-medlemsstat som är integrerad i det europeiska högre utbildningsområdet (EHEA) som tillåter studenter att ta en magisterexamen. Studenter som har fått sin examen utanför EHEA kan ingå så länge som universitetet kan verifiera att dessa kvalifikationer har en motsvarande nivå i motsvarande grad i Spanien och de tillåter akademiker att ta en masterkurs./>

Detta masterprogram är speciellt utformat för akademiker i bioteknik eller något annat relaterat område som bland annat biologi, kemi, kemiteknik, farmaci eller medicin; såväl som för alla yrkesverksamma som är intresserade av att bredda sin kunskap om biotekniska tillämpningar relaterade till miljö och hälsa.

Dessutom måste kandidater bevisa att de har en engelsk och spansk språkförmåga som motsvarar nivå B1 i den gemensamma europeiska referensramen för språk eftersom masterkursen kommer att läras på båda språk. Studenter som vill dra nytta av det avtal som University of Oviedo håller med Université de Pau et des Pays de l'Adour (Frankrike) eller från något annat Erasmus-avtal måste bevisa att de är behöriga på det språk som krävs i respektive avtal.


Studerande som uppfyller följande krav kommer också att vara med i programmet:/>

 • Ha utbildning i experimentella vetenskaper, hälsovetenskap eller i vetenskaplig och teknisk forskning med betydande utbildning i ämnen relaterade till kemi och biovetenskap.
 • Studenter med annan profil kan betraktas för antagning förutsatt att de kompletterar ytterligare kompletterande kurser (som bestäms individuellt).
 • Visa intresse och en gynnsam inställning till discipliner utan uppenbar relation till deras grader. Visa intresse för tvärvetenskaplighet och förmåga att anpassa sig till heterogena professionella och mänskliga miljöer.


Dubbelgrad: Studenter har möjlighet att få en dubbla examen om de genomför två terminer i någon av följande institutioner: Université de Pau et des Pays de l'Adour (Francia), TEC de Monterrey (México), Universitá di Bologna ( Italia), University of Cranfield (Reino Unido)./>

Modality: Närvaro krävs

Schema: måndag till fredag, från 15:00 till 19:00.

Språket engelska (

Undervisningscenter:

 • Biovetenskapliga fakulteten vid University of Oviedo
 • Andra universitet: Université de Pau et des Pays de l'Adour (Frankrike), TEC i Monterrey (Mexiko), Università di Bologna (Italien), University of Cranfield (Storbritannien).
Program taught in:
Engelska
Spansk

See 18 more programs offered by University of Oviedo - »

Last updated February 22, 2018
Denna kurs är Campus based
Startdatum
Sept. 2019
Duration
2 år
Heltid
Pris
36 EUR
36,25 / kredit, hem / EU-studenter. 71,11 € / kredit, internationella studenter.
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Application deadline

Sept. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum