Master I Datateknik

University of Deusto

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Master I Datateknik

University of Deusto

presentation

Vi utbildar datapersonal för att leda de tekniska framstegen och morgondagens samhälle.

Med 40 års erfarenhet erbjuder vi dig:

 • Den tekniska och vetenskapliga kunskap som arbetsmarknaden behöver, liksom de generiska kompetenser som värderas mest av företag.
 • Direkt kontakt med näringslivet genom veckoslut med professionella från företag inom teknologisektorn som bidrar med sina syn på debattaspekter, besök på centra och anläggningar.
 • Tillgång till en förstahands arbetserfarenhet genom att stanna i ett företag.
 • En internationell erfarenhet genom det internationella mobilitetsprogrammet.
 • Specialisering inom ett av de mest aktuella områdena: Big Data och Business Intelligence
 • En dubbelt universitets magisterexamen: Genom att genomföra en ytterligare termin i tillämpningen av IKT i branschen kommer du också att få en magisterexamen inom industriell organisationsteknik.
 • Du kan ha direkt kontakt med forskning och innovation i ny teknik genom att stanna i ett teknologicenter.

Deltagarprofil

Denna magisterexamen bidrar till den professionella utvecklingen av:

 • Kandidater i datorrelaterade grader för att underlätta deras övergång till arbetsmarknaden med höga garantier för professionell framgång.
 • Tekniska ingenjörer inom datavetenskap eller andra IKT-relaterade grader som vill framsteg och återuppta sina yrkeskarriärer
 • Kandidater och datoringenjörer som efter att ha yrkeserfarenhet vill återvinna och vara aktuella.
 • Universitetsexaminerade inom något teknikområde som önskar utöva doktorsavhandling och ägna sig åt forskning och innovation i ny teknik (gör de nödvändiga träningskomplementen).

Graduate profil

Han är en person med en solid formation i kompetens och ansvar på högre nivå inom de centrala tekniska områdena för datateknik tillsammans med solid kunskap och förmåga, stor mångsidighet och anpassningsförmåga inför ständiga tekniska förändringar. Dessutom har den flera övergripande färdigheter, utöver teknik, som att kunna hantera arbetsgrupper, leda utvecklingsprojekt och genomföra olika tekniska lösningar, agera autonomt eller kommunicera effektivt, bland annat som skapar en professionell profil av Ingenjör i integrerad datavetenskap, mycket mångsidig och med hög kapacitet för anpassning till problematiska och olika miljöer.

Kandidaten i datateknik profilerar och utvecklar en professionell karriär inom datateknik i fem olika scenarier och kompletterar samtidigt:

 • Informationssystemhantering
 • Projektledningsprogram
 • Programarkitektur
 • Forskning och innovation
 • Datavetenskap

karriär~~POS=TRUNC möjligheter~~POS=HEADCOMP

Magisterexamen i datateknik skisserar utvecklingen och utvecklingen av en yrkeskarriär inom datateknik kring fem olika scenarier, och kompletterar samtidigt.

Mästaren erbjuder datoringenjörer rätt ramverk så att de kan utveckla ett professionellt liv fullt av möjligheter. Få tillgångar i mänsklighetens historia har förvandlat samhället på så kort tid som ny teknik och Internet har gjort under de senaste tio åren.

Vi belönar teknisk talang

Tack vare det nya Deusto Engineering Scholarship Programmet har vi 10 stipendier på € 10.000 för att studera mastern i datateknik samtidigt som vi samarbetar med ett teknologibolag.

DeloitteLanteknts

Förutom stipendiet får du ersättning för ditt arbete i företags praktik.

Tack vare stipendiet och praktikerna kommer du att kunna finansiera nästan alla masterexamen.

Hur ansöker jag om mitt stipendium?

 • Kopia av universitetsexamen som ger dig tillgång till doktorandkursen och som ska innehålla den genomsnittliga betyget som erhållits i skalaen från 1 till 10. (Utbildare i UD behöver inte presentera en akademisk rapport).
 • Curriculum Vitae (Europass-format).
 • Presentationsbrev och motivationer riktade till stipendiekommissionen (högst 1000 ord).

Ansökan måste behandlas genom stipendietjänsten vid universitetet i Deusto. Denna tjänst förbehåller sig rätten att begära all dokumentation som anses lämplig.

När kan jag ansöka om stipendiet?

Från 1 februari till 28 mars 2018.

Hur utvärderas kandidaturer?

Det kommer att värderas:

 • akademiska meriter
 • Curriculum Vitae: yrkeserfarenhet, språk, personliga meriter, träning ...
 • Presentationsbrev och motivation

Kandidater som uppfyller kraven i stipendiet kommer att inbjudas till en personlig intervju.

Urvalet av kandidaturerna genomförs gemensamt med företagen från 1 april till 30 april 2018.

När kan jag veta resultatet?

Från och med den 15 maj 2018 meddelar vi stipendierna. Du kan anmäla dig därefter.

Vill du veta mer?

Om du vill ha specifik information om detta stipendium, fyll i följande formulär och vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

ämnen

Motiverat av reformen av universitetsutbildningen och efter en djup reflektion har Universitetet i Deusto, som har en erfarenhet av 30 år med doktorander i datavetenskap, utformat ett ambitiöst studieprogram för sin magisterexamen i datateknik. Magisterprogrammet har strukturerats i två stora block:

 • Allmän utbildning i teknik och ledningsverktyg. Detta block motsvarar det första året och består av ämnen som dyker in i den teknik som efterfrågas av arbetsmarknaden, och det måste styras av alla datortekniker. Dessutom finns några baser för hantering av projekt och förvaltning av informationssystem, som är nödvändiga för en adekvat integration och utveckling i företagets miljö. Syftet med detta block är att ge datortekniker den mångsidighet som alltid har präglat denna professionella profil.
 • Specialisering och professionell vägledning. Detta block motsvarar den sista terminen och har som sin ryggrad Masters End Project. Nämnda projekt innefattar realisering, presentation och försvar av ett integrerat projekt av datateknik av professionell eller vetenskaplig karaktär, där de kompetenser som förvärvas längs mästaren syntetiseras.

kompetens

Därför kombinerar denna mästare utvecklingen av Datoringenjörens specifika färdigheter, tillsammans med en annan uppsättning generiska kompetenser som krävs av alla akademiker. Kort sagt, syftet är att utbilda mycket mångsidiga och kompetenta yrkesverksamma inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), som också kan spela en dubbel roll för professionell utveckling och forskning, tänka på övningen av datorteknik både i företaget och i innovations- och forskningscentra.

särskilda färdigheter

Denna uppsättning kompetenser utvecklas i de olika ämnen som utgör utbildningsprogrammet och motsvarar det specifika tekniska och vetenskapliga innehållet i datorteknik.

Generiska tävlingar

Befälhavaren tillhandahåller flera transversella kompetenser, utöver teknik, som att kunna hantera arbetsgrupper, leda utvecklingsprojekt och genomföra olika tekniska lösningar, agera autonomt eller kommunicera effektivt, bland annat som skapar en professionell profil av Ingenjör i integrerad datavetenskap, mycket mångsidig och med hög kapacitet för anpassning till problematiska och olika miljöer.

metodik

Undervisningsmetoden för magisterexamen i datateknik kännetecknas av ett praktiskt tillvägagångssätt som ger studenterna närmare verkligheten i utövandet av datateknik, både inom företagssidan och på det vetenskapliga området tack vare företagens deltagande i alla ämnen som undervisar eller genom föreläsningar och tematiska seminarier.

Magisterexamen i datateknik bygger sin undervisningsmetodik på Deusto Training Model som har som ett prioriterat mål att uppnå ett autonomt och meningsfullt lärande som gynnar den personliga utvecklingen av studenten i sina olika aspekter (personlig, social, etisk , akademisk och professionell).

Denna skola erbjuder program i:
 • Spansk


Senast uppdaterad April 14, 2018
Varaktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Öppen antagning
Duration
Varaktighet
3 terminer
Heltid
Price
Pris
12,948 EUR
Information
Deadline
Locations
Spanien - Bilbao, Basque Country
Startdatum : Öppen antagning
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Öppen antagning
Spanien - Bilbao, Basque Country
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan