Master i datavetenskap (Narvik)

Allmänt

Programbeskrivning

Detta är en studie för dem som är intresserade av grafik, dataspel och simuleringar. Du inser att våra dagliga liv snart kommer att bli en del av den virtuella verkligheten, och du vill delta i att utveckla denna framtid.

Programbeskrivning

Med denna studie har du hela förutsättningen för att kunna lära dig att utveckla avancerade dataspel, virtuell verklighet och skapa realistiska simuleringar. Du får en grundlig teoretisk och praktisk grund för avancerad mjukvaruutveckling, med ett särskilt fokus på spel- och simuleringsutvecklings- och inlärningssystem.

De nära förbindelserna Narvik måste till forskarcentra lokalt, nationellt och internationellt ge dig en fördel som student.

Under studierna kommer du att bygga ett starkt och konkurrenskraftigt fundament som teknisk programmerare och utvecklare av spel- och simulatorbaserad programvara. Du kommer bland annat att fokusera på tekniska aspekter på typ- säker programmering på låg och hög nivå, geometrisk modellering, användning av datorgrafik, virtuell och förstärkt verklighet, utveckling av integrerade datorkärnsystem, artificiell intelligens, intelligenta agenter och mycket mer.

Lärandemål

Kunskap:

 • Kandidaten kommer att ha nödvändig grundkunskap samt kunskapskunskap till utmanande jobb inom forskning, industriell utveckling och andra områden. Det följer att kunskapen ligger på en sådan nivå att kandidaten kan analysera problem och tillämpa kunskapen på nya områden.
 • Kandidaten kommer att ha ingående kunskaper om olika teorier och metoder för mjukvaruutveckling och speciellt datorprogrammering. Det är avancerad objektorienterad programmering och metaprogrammering, baserad på kunskaper i matematik och teknik som är tillämpliga både för allmänt ändamål programmering och speciellt för tekniska applikationer på olika plattformar.
 • Kandidaten kommer att ha speciell kunskap inom kombination av geometrisk modellering och programmering, geometri i kombination med artificiell intelligens och programmering, simuleringar / beräkningar och programmering, geometri och datorgrafik.

Kompetens:

 • Kandidaten kommer att arbeta självständigt med problem, genom att analysera problemet och göra planer för att lösa dem.
 • Kandidaten kommer att kunna självständigt göra stora och / eller komplexa datorprogram som körs på olika plattformar.
 • Kandidaten kan utföra ett självständigt, forsknings- eller utvecklingsprojekt inom datavetenskapsområdet under övervakning och i enlighet med gällande normer för forskningsetik.
 • Kandidaten kan hitta, analysera och hantera kritiskt olika informationskällor och använda dem i utveckling och i argumentation.
 • Kandidaten kommer att kunna skriva en längre kontinuerlig rapport och presentera forskning tydligt i skriftligt arbete och i allmänhet kommunicera kunskap muntligt och skriftligt.

Allmän kompetens:

 • Kandidaten påverkas för att behålla och utveckla nyfikenhet och värderingar som öppenhet, precision och vikten av att skilja mellan kunskaper och åsikter.
 • Kandidaten kan kommunicera om akademiska frågor, analyser och slutsatser inom datavetenskap genom att använda relevant terminologi för att kommunicera med specialister och även med allmänheten.
 • Kandidaten kan bidra till nya tänkande och innovationsprocesser i samarbete med experter från andra områden.

Förkunskapskrav

En relevant kandidatexamen i ingenjörsprogram i datavetenskap eller motsvarande med minst 30 hp matematik / statistik ämnen.

Kunskaper i fysik (7,5 - 10 hp) på högre nivå rekommenderas för att kunna följa olika kurser på masterprogrammet. Några av kurser i bachelorprogrammet innehåller en viss mängd fysik och kan accepteras.

Sökande från Norge eller Norden:

 • Ansökningsfristen för norska och andra nordiska sökande är 15 april för tillträde till höstterminen

Sökande från länder utanför Norden:

 • Ansökningsfristen för sökande utanför Norden är den 1 december för tillträde till höstterminen.

Undervisning och bedömning

Programmet använder problembaserat lärande. Det innebär att teoretisk instruktion följs av projekt, där eleverna lär sig genom att tillämpa teorin.

Under hela programmet används olika former av utvärderingsmetoder i samband med de olika ämnena. I vissa fall används individuella skriftliga tentaminer som ämnesbedömning.

Vissa ämnesutvärderingar baseras på projektarbeten där betygen bestäms utifrån skriftliga rapporter, programkoder och resulterande dataprogram tillsammans med en muntlig tentamen där studenterna gör en demonstration, beskriver varför och vad de har gjort och svarar på frågor om kursplanen i allmänhet.

Betygsättningen för den slutliga masteruppsatsen baseras endast på den skriftliga rapporten. och materialet levereras tillsammans med det.

Ytterligare information om utvärderingsmetoden för varje ämne definieras i respektive kursbeskrivning. Klassificeringen baseras emellertid normalt på ECTS-systemet med betyg A, B, C, D, E och F där F inte "passeras".

Arbetsutsikter

Magisterexamen i tillämpad datavetenskap kvalificerar sig för arbete internationellt inom en rad branscher och discipliner, allt från mjukvaruutveckling i allmänhet till utveckling av domänspecifik specialprogramvara. Några exempel är:

 • Virtuell och förstärkt verklighet, simulatorer
 • Grafiska visualiseringssystem (utveckling av kärnor för användning i visualiseringssystem)
 • Olje- och gassektorn
 • Datorstödd design och datorstödd tillverkning
 • Datorspelindustrin
 • Utveckling av artificiella intelligenssystem
 • Akademisk karriär inom forskning och utveckling

Tillgång till ytterligare studier

Studenterna kan vara behöriga för antagning till doktorsavdelningen. program inom tillämpad matematik och datateknik.

Efter avslutad examen, beroende på tillfredsställande betyg i kandidat- och kandidatexamen.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

UIT The Arctic University of Norway is the northernmost university of the world. Its location on the edge of the Arctic implies a mission. The Arctic is of increasing global importance. Climate change ... Läs mer

UIT The Arctic University of Norway is the northernmost university of the world. Its location on the edge of the Arctic implies a mission. The Arctic is of increasing global importance. Climate change, the exploitation of Arctic resources and environmental threats are topics of great public concern, and which the University of Tromsø takes special interest in. At UiT The Arctic University of Norway you can explore global issues from a close-up perspective. Läs mindre
Tromsø , Alta , Narvik + 2 Mer Mindre