Master i försvars- och säkerhetssystemutveckling

Allmänt

Programbeskrivning

Detta är ett tvärvetenskapligt, internationellt masterprogram i skärningspunkten mellan samhällsvetenskap och teknik. Programmet har utvecklats i nära samarbete med offentliga myndigheter och företag inom försvars- och säkerhetssektorn för att ge dig kunskap om hur tekniska system integreras med människor och organisationer för att hantera en komplex hotmiljö.

Försvars- och säkerhetssystemutveckling är ett tvåårigt program som leder till en magisterexamen i systemvetenskap för försvar och säkerhet. Programmet är avsett för dem som har uppnått en kandidatexamen i ingenjörsvetenskap eller en kandidatexamen med minst 180 högskolepoäng, inklusive minst 90 poäng inom försvar, krishantering och säkerhet.

Framtida karriärmöjligheter

Detta program har få motsvarigheter i Europa och tillgodoser behoven hos den som delvis är en ny professionell kategori av individer som stöder kommunikation mellan utvecklare och användare av försvars- och säkerhetssystem. Din tidiga karriär som examen av programmet kommer antagligen att innebära en central roll i utvecklingsprojekt, medan du senare i din karriär kommer att vara lämpad för ledarroller som styr din organisations program och processer. Det finns jobb tillgängliga med offentliga myndigheter som verkar inom försvars- och säkerhetssektorn, såväl som på kommunala och regionala nivåer i samhället, eller med företag som verkar inom kritiska infrastruktursektorer som energi, kommunikation och transport.

Programmet uppfyller inträdeskraven för nationella och internationella utbildningar.

Om programmet

Programmet ger dig en förståelse för system med förmåga att bidra till eller påverka ett samhällets försvar och säkerhet, hur dessa utvecklas och används och hur tekniska och sociala komponenter interagerar i dessa system.

Huvudfältet är Systems Science for Defense and Security, ett tvärvetenskapligt ämne med ett sociotekniskt perspektiv som använder systemanalys som sin primära problemlösningsstrategi. Metoder och teorier kommer också att lånas från områden som samhällsvetenskap och teknik.

Du studerar förutsättningarna för att utveckla, anskaffa och använda teknik och material som ger försvar och säkerhet. Statens behov är avgörande för att bestämma vilka system som ska levereras och kravspecifikationerna som ska uppfyllas. Man måste ta hänsyn till kraven i varje unik aktivitet - till exempel väpnade konflikter och fysiska miljöer - men också till traditioner, antagonistiska hot och internationell rätt. Förmågan att tillgodose behoven begränsas ofta av ett antal faktorer, särskilt ekonomiska och industriella. Du kommer därför att lära dig att kritiskt granska, utvärdera, analysera och kommunicera behov, krav och tekniska lösningar för försvar och säkerhet.

Samarbete

Masterprogrammet för utveckling av försvars- och säkerhetssystem har utvecklats och vidareutvecklats i samarbete med följande myndigheter, företag och organisationer:

 • BAE Systems AB
 • Consoden
 • FMV, Swedish Defense Materiel Administration
 • De svenska försvarsmakten
 • Knowit Defense Technology AB
 • Kustbevakningen
 • Saab AB
 • SME-D
 • SOFF

Plan för programmet

Programmet kombinerar individuell studie, föreläsningar och seminarier med övningar och möjlighet till arbetsplats. Kursens första år ger dig en solid teoretisk grund i försvarssystem, vetenskapliga metoder och systemutvecklingsarbete. Under det andra året kommer du att ha stor frihet att välja din egen inriktning genom valbara kurser, antingen vid Svenska försvarsuniversitetet eller vid högskolorna vi samarbetar med.

Våra lärare bedriver aktiv forskning om försvarssystem eller stödjande fält, och programmet genomförs i nära samarbete med försvars- och säkerhetssektorn. Svenska försvarsuniversitetet har ett väletablerat samarbete med de svenska försvarsmakten, Försvarsmaterielförvaltningen (FMV), det svenska civilförvaltningsverket (MSB) och privata intressenter, vilket bidrar till programmets praktiska fokus och ger möjligheter för placeringar på relevanta arbetsplatser.

Term 1

 • Introduktion till teknik för samhällsvetare, 15 poäng
  • (För dem med en kandidatexamen med minst 180 hp / ECTS-poäng, inklusive minst 90 hp / ECTS-poäng inom försvar, krishantering och säkerhet).
 • Ledarskap i officerens yrke för ingenjörer, 7,5 hp
 • Krigföring och flexibilitet, 7,5 hp
  • (För dem med ingenjörsbakgrund.)
 • Teori för systemvetenskap för säkerhet och försvar, 15 högskolepoäng
  • (Vanlig kurs.)

Term 2

 • Metoder för försvarssystem, 15 poäng
 • Användbarhet och design av interaktiva system, 4,5 hp
 • Konceptutveckling och systemteknik, 10,5 hp

Villkor 3 och 4

 • Introduktion till internationell rätt, krig och teknik, 3 poäng
 • Strategisk hantering av kapacitetsutveckling och materialförsörjning, 7,5 hp
 • Examensarbete, 30 högskolepoäng

Exempel på valbara kurser:

 • Ett systemperspektiv för totalförsvar, 4,5 hp
 • Cyberoperationer i antagonistiska miljöer, 7,5 hp
 • Design av styr- och kontrollsystem, 7,5 hp
 • Praktik, 12 högskolepoäng
 • Praktik, 15 högskolepoäng
 • Logistiskt stöd för försvarssystem, 7,5 hp
 • Operativa och etiska aspekter av autonoma system, 7,5 hp
 • Hot- och riskhantering, 7,5 hp
 • Vapeneffekt och skydd mot vapeneffekt, 7,5 hp

Studieavgifter och stipendier för icke-EU-sökande

Sökande som inte är medborgare i EU / EES-länder eller Schweiz måste betala ansöknings- och studieavgifter.

 • Ansökningsavgift: 900 kr
 • Studieavgift: 105 000 kr per år (60 poäng)

Om du har ansökt om en kurs på universitetet, som kräver betalning av avgifter, kan du ansöka till universitetet för ett stipendium.

Nyckelfakta

 • Användningskod: FHS-P2005
 • Nivå: Avancerad nivå
 • Krediter: 120
 • Börjar: hösten 2020
 • Startvecka: Vecka 36
 • Slutvecka: Vecka 22
 • Krav:
  • Alternativ: kandidatexamen i teknik eller motsvarande. Alternativ två: En kandidatexamen med minst 180 högskolepoäng, inklusive minst 90 högskolepoäng inom försvar, krishantering och säkerhet. Det finns ytterligare krav för kunskaper i matematik motsvarande Ma 3b eller 3c, Fysik motsvarande Fy 2 och engelska motsvarande engelska B / engelska 6 (Se www.universityadmissions.se för internationellt erkända engelsktest. Dina resultat på skrift och tal bör vara motsvarande IELTS 6.5 eller mer).
 • Studieplats: Normal
 • Plats: Stockholm
 • Språket engelska
 • Studietakt: 100%
 • Urval:
 • Urvalet baseras på lika vikt på betyg som erhållits i kvalificerade universitetskurser och ett personligt brev.
 • Andra saker:
 • När du ansöker via www.universityadmissions.se bör du ladda upp all dokumentation som krävs för att stödja din kvalifikation för programmet. Du bör också ladda upp ett personligt brev på engelska, högst 500 ord, som beskriver varför du ansöker om programmet och din bedömning av hur din tidigare utbildning och / eller yrkeserfarenhet kan bidra till försvars- och säkerhetssektorn efter examen.
 • Institution: Institutionen för militära studier
 • Typ: Program
Senast uppdaterad May 2020

Om skolan

The Swedish Defence University (SEDU) contributes to national and international security through research and education. We are a highly specialized university focussing on defense, crisis management, ... Läs mer

The Swedish Defence University (SEDU) contributes to national and international security through research and education. We are a highly specialized university focussing on defense, crisis management, and security. Founded as an institution for higher military education within the Swedish Armed Forces, the SEDU today is an independent higher education institution that offers education at all academic levels - bachelor, master, and doctoral.- for civilian students as well as military officers. The Swedish Defence University educates all officers in the Swedish Armed Forces and is the driver of the academic development of the officer's profession. Läs mindre
Stockholm , Stockholm , Karlstad + 2 Mer Mindre