Master i kemi

Allmänt

Programbeskrivning

Masterprogrammet i kemi som erbjuds av University of Parma ger omfattande utbildning och utbildning fokuserad på de modernaste aspekterna av kemi.

Kurserna som erbjuds sträcker sig från klassisk syntes

Detta program har valet mellan två läroplaner, dvs. biomolekylär kemi och materialkemi. I båda fallen inkluderar programmet 12 kurser som involverar teoretiska och experimentella metoder.

Lärandemålen utvärderas genom 11 tentor. Programmet inkluderar ett urval av valfria ämnen och en praktik på sex månader som kräver sammanställning av en slutlig detaljerad rapport (avhandling) och dess presentation och diskussion inför en examensnämnd.

Ett flertal yrkesmöjligheter finns tillgängliga när detta program är slutfört. Förutom traditionella karriärer inom forskning

Vårt program är ständigt inriktat på den industriella och produktiva världen, och detta återspeglas i examensanställbarhet, vilket är långt över 90% på kort sikt.

Internationalisering är en viktig egenskap i detta program eftersom vi syftar till att förbereda kandidater för den globala marknaden. Av den anledningen gör vi ena ansträngningarna för att öka antalet ämnen som undervisas på engelska, och å andra sidan uppmuntrar vi elevernas rörlighet genom att erbjuda möjligheter att studera utomlands, båda inom EU (genom ERASMUS-programmet) och i länder utanför EU. Dessutom erbjuder vi för närvarande också ett dubbelutbildningsprogram i kemi med MSc-examen i kemi vid University of Cape Town (Sydafrika) och från 2019/2020 ett Doble Degree-program MSc i kemisk teknik vid Twente University (NL) .

För mer information kontakta prof. Enrico Cavalli, koordinator för antagningskommittén ( enrico.cavalli@unipr.it )

href = "https://cdlm-chim.unipr.it/en

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

The University of Parma is a State University. As such, it is self-governing and has administrative, organizational, and accountancy autonomy, providing services to the general public.

The University of Parma is a State University. As such, it is self-governing and has administrative, organizational, and accountancy autonomy, providing services to the general public. Läs mindre