Master i konst

Allmänt

Programbeskrivning

Programmet Master of Fine Art är en tvåårig kurs som syftar till att ge studenterna en unik utgångspunkt för deras framsteg inom forskning, teori och professionell konstnärlig praxis. Programmet riktar sig till nya konstnärer som försöker fördjupa sin övning i ett sammanhang som är studio och workshoporienterat och där de uppmanas att utveckla egna initiativ. Att bidra till programmet ger en balanserad inblick i lokala och internationella frågor av betydelse för det moderna samhället.

Programbeskrivning

Målet med magisterexamen i konsten är att utveckla studentens förmåga att arbeta som professionell konstnär. Programmet syftar till att återspegla de moderna uppfattningarna om vad det innebär att arbeta som professionell konstnär och därmed erbjuda studenterna möjlighet att utveckla sina individuella ambitioner att arbeta professionellt inom området för bildkonst. Eftersom huvudmålet är att utbilda konstnärer utgör skapandet av konstverk, utställningar och andra konstnärliga uttryck de viktigaste aspekterna av studieprogrammet. Programmet ger också en grund för andra yrkesroller i och relaterat till konstområdet.

Lärandemål

Efter genomgången av programmet har kandidaten följande lärandesultat:

Kunskap

 • Fördjupad kunskap om konstnärliga metoder och tekniker
 • Detaljerad kunskap om relevant konsthistoria, teori och yrkesetik
 • Grundlig kunskap om presentation, dokumentation, förmåga att reflektera över och placera konstnärliga verk i sammanhang, producerat av sig själv eller av andra
 • Kunskap om planering och slutförande av en solutställning och textproduktion
 • Fördjupad kunskap om förutsättningarna för konstnärlig praktik ur ett samhällsperspektiv

Kompetens

 • Förmåga att presentera, kontextualisera och reflektera över konstnärliga verk som produceras av sig själv eller av andra, både skriftligt och muntligt
 • Förmåga att planera och genomföra konstnärliga projekt i olika visningsformat och kontext

Allmän kompetens

 • Praktisk och teoretisk förståelse av konstnärligt arbete på hög professionell nivå
 • Förståelse av olika etiska problem relaterade till konstnärligt arbete
 • Förmåga att analysera relevanta professionella och forskningsetiska problem och att tillämpa dem på konstnärligt arbete på hög professionell nivå
 • Förmåga att uppfinna både konstnärlig produktion och kommunikationsmetoder

Undervisning och bedömning

Undervisningen ger eleverna verktyg som gör det möjligt för dem att bekanta sig med det internationella konstfältet och att reflektera över och kompetent diskutera konstnärligt arbete, producerat av sig själv eller andra, både textuellt och muntligt. Inlärningsverksamheten är inriktad på studentens praktik och presentationer av konstnärligt arbete. Programmet innehåller workshops, seminarier, konstnärsmöten, studio diskussioner och handledning. Studenten måste både delta i grupputställningar och solutställningar samt delta i annan inlärningsverksamhet.

Läroplanen för arbetskrav och prov finns i kursbeskrivningarna. Examinations- och bedömningsmetoder: portföljbedömning, skriftlig kurs, muntliga presentationer och utställningar. Studenten måste passera varje ämne för att kunna fortsätta till nästa nivå.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

UIT The Arctic University of Norway is the northernmost university of the world. Its location on the edge of the Arctic implies a mission. The Arctic is of increasing global importance. Climate change ... Läs mer

UIT The Arctic University of Norway is the northernmost university of the world. Its location on the edge of the Arctic implies a mission. The Arctic is of increasing global importance. Climate change, the exploitation of Arctic resources and environmental threats are topics of great public concern, and which the University of Tromsø takes special interest in. At UiT The Arctic University of Norway you can explore global issues from a close-up perspective. Läs mindre
Tromsø , Alta , Narvik + 2 Mer Mindre