Master i kriminologi

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning


Varför begår människor ett brott? Vad kan vi göra för att förebygga brott? Vilka är sambanden mellan psykisk hälsa och substansanvändning i förhållande till kränkande och offer? Det här är några av de frågor som kriminologer strävar efter att besvara.

Kriminologi vid Malmö University är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar ett bredare utbud av studieområden än bara brottslighet; utnyttja olika teorier såväl som empirisk forskning. Det är ett ämnesområde som omfattar individuella, samhälleliga och situationella aspekter med fokus på processer och händelser under en individs liv.

Våra studenter analyserar oberoende, kritiskt och systematiskt komplexa ämnen som är relevanta för sociala och beteendevetenskap generellt och kriminologi mer specifikt. Programmet består av studenter från olika områden och kulturell bakgrund, det uppmuntrar studenter att diskutera ämnen i både svensk och internationell kontext. Detta ger en chans att utvecklas - med betoning på tvärvetenskapligt, multifagligt och internationellt arbete.

Programmet belyser internationella perspektiv och uppmuntrar studenternas rörlighet. Alla kurser kan tas självständigt och är öppna för nationella och internationella studenter, friflyttare och utbytesstudenter.

Programstruktur

Vår avdelningsprofil är specialiserad på områdena riskbedömning, förebyggande, geografi och brottslighet, ungdomsbrottslighet, kriminella karriärer och offerologi. Institutionen är också värd för gästforskare från både svenska och internationella universitet för att våra studenter ska bredda sina perspektiv. Studenter får handledning i att skriva sin avhandling och har möjlighet att utforska forskningsämnen efter eget val. Detta är en möjlighet för studenter att etablera kontakt med arbetsgivare och identifiera nya forskningsprojekt som möter behoven i samtida samhälle.

Programmet bygger på självständig studie, grupparbete, tidskriftsklubbar, seminarier och workshops samt föreläsningar. Genom att värdera fördelarna med tvåvägskommunikation och samarbete i klassrummet uppmuntras eleverna att diskutera, ifrågasätta och tänka kritiskt i alla inlärningsaktiviteter. I enlighet med den svenska akademiska modellen för undervisning i högre utbildning, är studenter ansvariga för sin egen inlärningsutveckling, och vi tillhandahåller en öppen och interaktiv undervisningsmiljö i vårt program som varierar mellan kurser.

Om du inte har studerat kriminologi tidigare

Om du är ny inom kriminologi kan en eller alla av följande böcker vara användbara som en introduktion och som referens under programmet: Criminology av Tim Newburn, Introduction to Criminology av Frank Hagan, The Oxford Handbook of Criminology av Mike Maguire, Rod Morgan och Robert Reiner.

Karriärmöjligheter

På dagens arbetsmarknad finns en betydande efterfrågan på kunskap inom kriminologi.

Till exempel behovet av samarbete mellan aktörer i samhället som brottslingar och offer kommer i kontakt med, till exempel, fängelsetjänsterna, prövningstjänsterna, socialtjänsten och rättsväsendet, samt den psykiatriska sektorn och andra sektorer som involverar individer med substans problem med användning och mental hälsa. Detta program syftar till att förbättra kompetensen hos studenter som går in i befintliga yrken inom kommun, landsting och statliga förvaltningar samt institut och organisationer inom den privata sektorn och bygger därmed på studenternas tidigare erfarenheter och akademiska studier.

Eftersom programmet undervisas på engelska kommer våra studenter att vara väl förberedda för arbetsmarknaden både inom och utanför svenska gränser.

Ingångskrav

  1. Kandidatexamen med huvudämne inom social- eller beteendevetenskap eller medicin.
  2. Motsvarande engelsk B, eller engelska 6, i svensk gymnasium

Organisation

Programmet är heltid och kommer att leda till en magisterexamen i kriminologi efter avslutad kurskrav för termerna 1–4. Det finns en möjlighet att ta en mellanliggande utgångspunkt för ett års magisterexamen efter termin 2. Hela programmet ges på engelska.

Innehåll

Kurslista:

  • Kriminologi, masterprogram (tvåår), 120 högskolepoäng - hösten 2020 (Malmö dagtid 100%)
  • Kriminologi, masterprogram (tvåår), 120 högskolepoäng - hösten 2020 (Malmö dagtid 100%)
Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place.

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place. Läs mindre