Master i ledarskap och organisation: samhälleliga utmaningar och organisatoriska utmaningar

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

Sammanfattning

Detta tvååriga masterprogram ger dig djup kunskap och förståelse för de utmaningar som dagens organisationer och företag står inför, med fokus på förhållandet mellan samhällsutmaningar och ledarskap och organisation samt skärningspunkten mellan den privata, offentliga och ideella sektorn . Utbildningen är tvärvetenskaplig och innehåller perspektiv från sociologi, pedagogik, företagsekonomi och statsvetenskap.

Handla om

Programmet kommer att förse dig med avancerad kunskap om ledarskap och organisationsteori. Du kommer att titta på samhälleliga utmaningar som både människor och organisationer står inför, som kräver samarbete mellan sektorer som globalisering och digitalisering.

Programstruktur

Under det första året tar du kurser inom huvudområdet fält av ledarskap och organisation. Under tredje termin kommer du att välja mellan flera oberoende kurser för att fördjupa din kunskap inom ämnen som ledarskap för hållbarhet, ledarskap inom mänskliga serviceorganisationer, forskning inom ledarskap och organisation, och entreprenörskap och internationell strategi. Programmet avslutas med att skriva en 30 hp-examensarbete.

Programmet har en stark, tvärvetenskaplig koppling till forskning. Flera av programlärarna är aktiva forskare med fokus på socialt relevanta utmaningar som psykosocial arbetsmiljö, jämställdhet, styrning och ledning i organisationer. Under programmet kommer du att arbeta i nära samarbete med pågående forskningsprojekt vid universitetet.

Vilken karriär är jag beredd på?

Det upplevda trycket för organisationer att anpassa sig till samhällsförändringar innebär att det är viktigt att chefer, ledare och anställda har gedigen kunskap och en kritisk förståelse för styrning, ledning och organisation inom den privata, offentliga och ideella sektorn. Dessutom finns det en ökande efterfrågan på människor med kunskap och förståelse för makt, kön och tvärsnitt i förhållande till ledarskap och organisation.

Kandidater kommer att vara kvalificerade att arbeta inom olika områden, såsom ledning och organisationsutveckling inom organisationer, byråer och företag både nationellt och internationellt. Programmet förbereder dig också för fortsatta studier vid en doktorsexamen. nivå.

Urval

Nästa ansökningsrunda för EU-studenter, för studier som börjar hösten 2020, är öppen mellan 16 mars och 15 april 2020. Nästa internationella ansökningsrunda, för studier som börjar hösten 2021, öppnar oktober 2020 och stänger januari 2021.

När du har slutfört din ansökan med dina akademiska referenser och engelska kunskaper, måste du också lämna in ett underlag.

Följ följande steg för att slutföra din ansökan:

 • Skapa ett konto och ansökan till programmet via vårt system.
 • Ladda upp din dokumentation som en pdf på systemet eller skicka dokumentet per post. Du måste visa både en kandidatexamen och engelska kunskaper för att anses vara berättigade till programmet. Sökande under sitt sista år, som kommer att få sitt examensbevis innan programmet börjar, kan också ansöka men måste följa specifika instruktioner.
 • För studenter som ansöker till andra ansökningsomgången måste stödjande dokument laddas upp till www.antagning.se. Observera att datumet kan skilja sig från tidsfristen för att skicka in resten av dina dokument.

Ingångskrav

Kandidatexamen, bestående av 180 högskolepoäng. Motsvarande engelska B / engelska 6 i svenska gymnasieskolan.

Organisation

Målet med magisterprogrammet är att studenterna ska förvärva avancerad kunskap och kritisk förståelse för det ömsesidiga förhållandet mellan samhällsutmaningar, ledarskap och organisation i privata, offentliga och ideella sektorer samt kunskap om kritiska perspektiv. Efter avslutad utbildning kommer studenterna att kunna gå vidare till doktorsexamen. studier eller till kvalificerat arbete inom t.ex. nationella och internationella byråer och organisationer.

Programmet är tvärvetenskapligt och grundat i disciplinerna sociologi, pedagogik, psykologi, företagsekonomi och statsvetenskap. Programmet riktar sig till studenter och yrkesverksamma som är intresserade av att utveckla sin kunskap och förståelse för de utmaningar som organisationer och företag står inför.

Kurserna inom huvudområdet Ledarskap och organisation undervisas i första och andra terminerna. Ett antal valbara kurser erbjuds under tredje termin. Den fjärde terminen består av obligatoriskt examensarbete om 30 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

För att få en magisterexamen i ledarskap och organisation ska studenten:

 • Demonstrera kunskap och förståelse inom huvudområdet, inklusive både bred kunskap om fältet och en betydande grad av specialkunskap inom vissa områden samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
 • Demonstrera specialiserad metodisk kunskap inom huvudområdet.

Kompetenser och färdigheter

För att få en magisterexamen i ledarskap och organisation ska studenten:

 • Visa förmågan att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa fenomen, problem och situationer även med begränsad information.
 • Visa förmågan att identifiera och formulera frågor kritiskt, autonomt och kreativt samt att planera och med lämpliga metoder utföra avancerade uppgifter inom förutbestämda tidsramar och på så sätt bidra till kunskapsbildningen samt förmågan att utvärdera detta arbete.
 • Visa förmågan i tal och skrift både nationellt och internationellt att tydligt rapportera och diskutera hans eller hennes slutsatser och den kunskap och argument som de bygger på i dialog med olika målgrupper.
 • Demonstrera de färdigheter som krävs för deltagande i forsknings- och utvecklingsarbete eller autonom anställning i någon annan kvalificerad kapacitet.

Dom och tillvägagångssätt

För att få en magisterexamen i ledarskap och organisation ska studenten:

 • Visa förmågan att göra bedömningar inom huvudfältet informerade av relevanta disciplinära, sociala och etiska frågor och även visa medvetenhet om etiska aspekter av forsknings- och utvecklingsarbete.
 • Visa insikt i forskningens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och individens ansvar för hur den används.
 • Demonstrera förmågan att identifiera det personliga behovet av ytterligare kunskap och ta ansvar för hans eller hennes löpande lärande.

Grad

 • Masterexamen (120 hp).
 • Grad of Master of Arts (120 högskolepoäng) med en major i ledarskap och organisation.

För att få en examen krävs minst 120 högskolepoäng. Minst 90 poäng måste vara avancerad kurs inom huvudområdet Ledarskap och organisation. Programmets obligatoriska kurser på andra och fjärde terminen måste avslutas och ingå i examen.

Senast uppdaterad Okt 2020

Om skolan

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place.

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place. Läs mindre