Master i marknadsföring

Allmänt

Programbeskrivning

PRESENTATION

Huvudsyftet med MSc i marknadsföring är att garantera kopplingen mellan teorier och modell som undervisas och verkligheten av problemen i dagens marknadsföringsaktiviteter. Därför tenderar vi att använda empirisk undervisningsstrategi så mycket som möjligt, tillsammans med fallstudier. Vi har utvecklat en pragmatisk strategi som motiverar eleverna att producera användbar forskning.

Vårt MSc-program försöker också stärka relationen mellan universitetet och företag. Således har vi några lärare som är aktiva i företag och andra nationella eller internationella organisationer.

Vår strategi för utbildning av högt kvalificerade yrkesverksamma är kärnan i mervärdet i vårt program och det är anledningen till att vi säkerställer en hög anställningsgrad och en framgångsrik karriär för våra framtida akademiker.

MSc i marknadsföring kommer att bedrivas helt på engelska.

Karriärpåverkan

Målet med vårt program är att utveckla omfattande och gedigen kunskap inom området marknadsföring.

Våra kandidater bör vara mycket kompetenta och ytterligare förbättra den utmärkta bilden på marknaden som redan skapats av Católica University i Porto. De färdigheter som uppnås under kursen kommer antingen att bidra till utvecklingen av en yrkeskarriär i ett företag eller till en akademisk karriär inom något av marknadsföringsområdena.

STRUKTURERA

TIDTABELL

Masters in Marketing kommer att arbeta med en dagtid grupp och, om det behövs, i en post-work-regim också.

Kalendern som planerar alla klasser tillkännages för eleverna i början av varje termin.

För kurser som lärs av inbjudna professorer kan en koncentration av klasser inträffa på bara några dagar, men med ett mer intensivt schema. Under dessa omständigheter kommer klasser att planeras i god tid, vilket ger tid att vidta nödvändiga åtgärder.

På dagtidsregimen är klasser från måndag till fredag från 8:30 till 18:30 och lördag från 9:00 till 13:00.

För kurser som lärs av inbjudna professorer kan en koncentration av klasser inträffa på bara några dagar, men med ett mer intensivt schema. Under dessa omständigheter kommer klasser att planeras i god tid, vilket ger tid att vidta nödvändiga åtgärder.

BYTTREGISTER

Mästarna på Católica Porto Business School har en enda men flexibel närvaroordning. Läroplanen är utformad så att programmet har minst tre semestrar (ett och ett halvt år). För studenter som vill få en magisterexamen medan du behåller sin yrkesverksamhet kan du dock utföra magistern inom högst fem terminer (två och ett halvt år), vilket gör att du kan fördela den akademiska belastningen över en utökad och därmed förena scheman och professionell belastning med mästarna. Början och slutet av semestrar publiceras årligen i den akademiska kalendern för andra cykeln på Católica Porto Business School (se Akademisk kalender).

SPRÅK

Engelsk.

MÖTESPLATS

Föreläsningar av mästarna i Católica Porto Business School äger rum vid Católica Foz i Porto.

APPLIKATIONER

INGÅNGSKRAV

Kandidater från olika vetenskapliga områden kan ansöka till Masters of Católica Porto Business School.

Ansökningsprocessen till Master of the Católica Porto Business School måste innehålla element som ger bevis på kandidaternas akademiska och vetenskapliga kompetens, såväl som engelska. GMAT-testet värderas i urvalsprocessen för att bedöma de akademiska och vetenskapliga färdigheterna

Sökande kommer att väljas utifrån följande kriterier:

 • Akademisk och vetenskaplig läroplan
 • Gradsklassificering
 • Professionell erfarenhet eller forskning

SVENSKA SPRÅKKOMPETENSKRAV

Bevis på detta krav görs genom ett officiellt B2-examensbevis för Europarådets gemensamma europeiska referensram för språk, eller motsvarande.

Tillåtna studenter som inte uppfyller kraven på engelska språkkunskaper har tillgång till ett diagnostiskt test tillgängligt vid Católica Porto Business School i respektive ansökningsstadium.

Det engelska diagnostiska testet är en undersökning som motsvarar nivå B2 i den gemensamma europeiska referensramen (övre mellanliggande). Testet varar i ungefär 3 timmar och examensstruktur syftar till att bedöma följande färdigheter: Lyssnande förståelse, grammatik, ordförråd , Läser och skriver. För en bättre inblick i strukturen för det diagnostiska testet kan modelltest konsulteras på Cambridge Michigan webbplats, och kandidaterna kan välja det test som motsvarar ECCE - Examination for the Certificate of Competence in English.

 • Hörförståelse
 • Grammatik
 • Ordförråd
 • Läser och skriver

ANVÄNDNINGAR - 2020/21

Ansökningar för Masters of Católica Porto Business School är permanent öppna.

Programriktningen träffas tre gånger per år för att bedöma ansökningarna: mars, juli och september. Efter detta möte informeras kandidaterna om beslutet och nästa steg.

Runda Tidsfrist för ansökan Bedömningsperiod Resultat*
1:a 16 mars 17 till 30 mars 31 mars
2:a 22 juni 25 juni till 8 juli 9 juli
3:e 7 september 8 till 17 september Sept., 18

* Om sökande lämnar in sin ansökan före tidsfristen kan ett erbjudande göras omedelbart efter.

DOKUMENTATION FÖR ANSÖKNINGSPROCESSET

 • Ansökningsblankett
 • Kopia av identifieringsdokumentet / passet eller inlämnande av identifieringsdataformuläret
 • Ett fotografi
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Detaljerat * Kompetenscertifikat (original eller certifierad kopia)
 • Officiellt examensbevis på engelska, officiell nivå B2 i Europarådets gemensamma europeiska referensram för språk, eller motsvarande examensbevis (TOEFL, IELTS, FCE eller CAE).
 • Gratis utvärderingselement (t.ex. GMAT ...)
* Certifikat måste ange vilka kurser som tagits, deras bedömning och ECTS samt kursens slutbetyg. Om du inte har avslutat en examen måste du presentera ett intyg om de kurser som tagits, deras bedömning och ECTS samt det aktuella genomsnittet.
OBS:
 • Sökande som har examen i ett främmande land måste lämna in behörighetsbeviset: a) legaliserat av portugisisk diplomatisk eller konsulär myndighet, eller b) med Haag Apostille utfärdat av den behöriga myndigheten i det utfärdande landet, om detta land har anslutit sig till konventionen Avskaffande av kravet på legalisering för utländska offentliga rättsakter (Haagkonferensen).
 • När dokumenten är skriven på ett annat främmande språk än spanska, engelska eller franska, krävs den respektive översättningen, som i fråga om kvalifikationscertifikatet måste göras i enlighet med notariell lag.

INLÄMNANDE AV FÖRSLAG

Ansökningar kan lämnas in genom att fylla i online-ansökningsblanketten.

Originalhandlingarna ska presenteras före registreringsdatumet.

AVGIFTER

PROGRAM FULLTID

  • Skicka in ansökan: Gratis
  • Godkännande och anmälan till Masters: 625 €. Avgiften återbetalas inte om studenter avbokar sin anmälan.
  • 1: a årsavgifter (lärodel: 60 hp): 10 delbetalningar på 531 euro
  • 2: a årsavgifter (avhandling, projekt eller praktik: 36 hp): 5 delbetalningar på 637,20 €

OBS: Dessa värden beräknas i enlighet med de avgifter som fastställts för läsåret 2019/20

MERIT-stipendier

Styrelsen för Católica Porto Business School beslutade att skapa en uppsättning stipendier för att belöna meriterna för de studenter vars akademiska prestationer förtjänar det. Dessa består av totalt undantag från undervisningsavgifter upp till högst 36 högskolepoäng per termin och även från anmälnings- och studieavgifter.

Kandidater är berättigade till stipendium om de har ett inskrivningsmedelvärde på minst 16,0 poäng från ett portugisiskt universitet eller en GMAT-poäng på minst 650 poäng.

Meritstipendierna kan förnyas varje termin. Behörighetskriterierna för tilldelning av stipendium i master 2: a och 3: e termin är:

 • Slutförande av minst 30 högskolepoäng per termin utan misslyckanden i normal eller återuppta utvärderingsperioden.
 • Vägt medelvärde av poäng som erhållits i alla ämnen som avslutats under föregående termin till stipendiet tilldelat 16,0 värden eller större.

Studenter som fullföljer examen på ett utländskt högskoleinstitut är endast berättigade till stipendium om de presenterar en GMAT med en poäng på minst 650 poäng.

Sociala stipendier

Det finns sociala stipendier för att stödja betalningen av avgifter: Stipendier från generaldirektoratet för högre utbildning och sociala stipendier vid det katolska universitetet i Portugal.

För mer information kan du besöka området Studenter och anställbarhet.

Senast uppdaterad Aug 2020

Om skolan

Católica Porto Business School is a school of the Catholic University in Portugal, known for the development of business professionals, focused on sustainability and respect for individuals. For over ... Läs mer

Católica Porto Business School is a school of the Catholic University in Portugal, known for the development of business professionals, focused on sustainability and respect for individuals. For over 25 years the school has being training professionals in the area of Economics and Management for the global business context, who then follow national or international careers. The school sustains strong industry bonds, enabling a continuous adaptation of the skills development according to the market needs, resulting in an unceasing pace of innovation of programmes and teaching and development methodologies. An international dimension of the school is experienced by completing courses abroad through interchange or double degree programmes, by participating in international weeks abroad, by completing assignments and working in groups with international students and through the completion of the many courses taught in English by invited professors from our international partnership network. Läs mindre

Ackrediteringar