Master i språkvetenskaplig datavetenskap

Allmänt

Programbeskrivning

Språkanvändning och språkliga data är viktiga i olika discipliner idag och inom alla områden i vårt digitaliserade samhälle. Det är allmänt erkänt att samhället behöver människor som förstår språk som data, som kan arbeta analytiskt och kan analysera språkliga data systematiskt. Detta masterprogram fokuserar på gränssnitten mellan språk och digitalisering i dagens värld.

Detta program, som undervisas helt på engelska, ger en möjlighet att studera språk i dagens digitaliserade samhälle ur olika perspektiv. Dessa består av sociolingvistik, språkteknologi och översättning. Kärnan i detta program består av en uppsättning kurser i empirisk lingvistik (syntax, fonetik, pragmatik, sociolingvistik, kontaktlingvistik, översättningsstudier) som erbjuder olika specialområden för studenterna. Dessutom passerar vi disciplingränser och samarbetar med datavetenskap samt datavetenskap och statistik. Detta innebär att eleverna uppmuntras att välja mellan valfria paket som används för att skräddarsy programmet efter individuella behov. Många av kurserna använder text- och taldata-gruvdrift och big data-analys.

Antagningskriterier

Stödberättigade sökande måste ha:

 • En kandidatexamen (eller magisterexamen) inom området lingvistik, språkstudier eller översättningsstudier, OCH
 • Tillräcklig engelska färdighet

Minimikrav för språkkunskaper som verifieras genom de officiella språktesterna är följande:

 • IELTS (akademisk): 7,0 (6,5 skriftligt)
 • TOEFL iBT: 100/24 ​​skriftligt
 • PTE (akademisk): 68
 • C1 Avancerad: 185/176 skriftligen
 • C2 Färdighet: 185/176 skriftligt

Alla sökande kommer att bedömas och placeras i rangordning med utgångspunkt från följande kriterier, var och en graderad från 0 till 5:

 • Totalt språktestresultat (20%)
 • Skrivresultat (20%)
 • Akademisk prestation (40%)
 • Motiveringsbrev (20%).

För att vara berättigade till programmet måste alla utvärderade objekt uppfylla kriterierna för akademisk kompetens och lämplighet för programmet.

Kandidaterna för stipendier placeras i rangordningen på grundval av ovanstående kriterier.

Ansökningsprocess

Nästa ansökningsperiod är från 1 december 2020 till 20 januari 2021. Alla ansökningar ska lämnas in via den nationella ansökningsportalen Studyinfo (studyinfo.fi).

Studieavgifter och stipendier

Det finns en undervisningsavgift på 8000 euro per år för studenter utanför EU / EES. Stipendier som täcker 70% av studieavgiften är tillgängliga och kan tillämpas under onlineansökan. För mer information, se www.uef.fi/sv/web/admissions/tuition-fees-and-scholarships.

Vidare information

Om du har några frågor angående programmet, vänligen kontakta koordinator Juuso Loikkanen (juuso.loikkanen@uef.fi).

Senast uppdaterad Sep 2020

Om skolan

The University of Eastern Finland (UEF) is the most multidisciplinary university in Finland. Our high standard of interdisciplinary research and education respond to global challenges and build a sust ... Läs mer

The University of Eastern Finland (UEF) is the most multidisciplinary university in Finland. Our high standard of interdisciplinary research and education respond to global challenges and build a sustainable future. Our research is ranked among the best in the world in several fields. Läs mindre
Joensuu , Kuopio + 1 Mer Mindre