Master i statsvetenskap: global politik

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

Global Politics-programmet erbjuder både 60 och 120 högskolepoäng. Sökande kan antingen välja ettårigt program (Global Politics and Societal Change) eller tvåårsprogram.

Statsvetenskap vid Malmö University

Detta tvååriga masterprogram drar från ettårigt magisterexamen i statsvetenskap: global politik och samhällsförändring, med ytterligare möjligheter till praktik, utbytesstudier eller valbara kurser. Detta ger dig möjlighet att fördjupa kunskap och få praktisk erfarenhet, samt chansen att utveckla relationer och nätverk med människor och organisationer som arbetar med politiska och globala frågor.

Programmet är grundligt tvärvetenskapligt och bygger på olika styrkor från institutionen för globala politiska studier, inklusive internationella relationer, freds- och konfliktstudier, mänskliga rättigheter, allmän politik, men också etnografi och filosofi. För att få en djupare förståelse av förändringarna i statsvetenskapen överväger vi fyra viktiga utvecklingsområden:

  • Global politik: allt fler internationella och mellanstatliga organisationer påverkar världspolitiken.
  • Regering och styrning: Medan ny informationsteknologi och övervakningslagstiftning innebär att statens administrativa befogenheter aldrig har varit starkare, har begreppet "regering" blivit allt mer överträffat av "styrning" på transnationell nivå. Få beslut som påverkar våra liv fattas uteslutande inom det nationella sammanhanget.
  • Befintliga maktformer utmanas: det har skett en betydande förändring i hur organisationer som icke-statliga organisationer, såväl som vardagliga individer, utmanar befintligt styre och maktformer. Till exempel har sociala medier radikalt förändrat det gränsöverskridande politiska landskapet för att både möjliggöra nya former av protest och tävling, liksom för att underlätta nya politiska identiteter.
  • Globala bekymmer: frågor som klimatförändringar och terrorism visar att alltmer slags problem som kräver politiska lösningar överträffar gränserna för varje nationstat. Det vill säga politiska problem blir allt mer transnationella och kräver därför transnationella lösningar.

Vilken karriär ska jag vara beredd på?

Programmet bör vara av intresse för individer som engagerar sig i en karriär där kunskap om vår föränderliga värld är en uppenbar fördel, med relevans för arbetsgivare inklusive internationella byråer, icke-statliga organisationer, transnationella företag och lokala / nationella administrativa byråer.

Ingångskrav

En kandidatexamen inom ett samhällsvetenskapligt område, t.ex. statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, internationella relationer, mänskliga rättigheter eller ett relaterat huvudområde. Engelska B / 6

Organisation

Programmets centrala fokus är ett intresse för de olika former som politik tar på transnationell nivå, inklusive dess plats inom och effekter på särskilda samhälleliga sammanhang. Syftet med programmet är att ge studenterna en grund för att förstå och kritiskt relatera till fyra centrala tendenser i vår samtida värld:

1) agental pluralism - att politiska beslut inte bara involverar nationalstaten utan många aktörer på flera nivåer, inklusive mellanstatliga organisationer, intressegrupper och frågor, företag, epistemiska samhällen och andra framväxande former av aktörer;

2) transnationalisering av styrning - en rörelse bort från politik som strukturerad i termer av top-down-förbindelser inom nationstaterna mot mer komplexa och nätverkade styrelseformer;

3) gränsöverskridande av politisk tävling - att civilsamhället och andra aktörer som försöker förändra politik båda arbetar över nationella gränser och ser deras politiska krav som går utöver rent nationella problem; och,

4) transnationalisering av politiska problem - att det har skett en förskjutning i hur politiska problem förstås så att till exempel på 1960-talet skedde en övergång från att se miljöföroreningar inom nationalstatens gränser till att identifiera det som en gränsöverskridande fenomen.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place.

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place. Läs mindre