Master i tillämpad ekologi

Allmänt

Programbeskrivning

130919_food-healthy-vegetables-village.jpg Kaboompics. Com / Pexels

Programmet är unikt eftersom det kombinerar ekologisk teori och vetenskapliga metoder med frågor om förvaltningsrätt.

Programmet fokuserar på hållbar resursanvändning genom korrekt genomförande av olika åtgärder. Vi undersöker effekterna av människans ingripande i naturen och de åtgärder vi kan vidta för att minska alla negativa inflytanden. Vi lägger tonvikt på ekologiska och vetenskapliga metoder genom användning av ny teknik och statistiska metoder.

På Evenstad möter du en internationell miljö där både anställda och medstudenter delar din entusiasm för ett gemensamt akademiskt område.

Närheten till naturen och ett livligt campus där alla aktiviteter kretsar kring skogen och naturresursförvaltningen ger dig en unik möjlighet att kombinera teori och praktik, utbildning och fritid.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Varför studera en magisterexamen i tillämpad ekologi?

Master in Applied Ecology syftar till att ge studenter möjlighet att:

 • Lär dig att bli gravid, planera och genomföra en betydande del av originalforskningen under överinseende av en professionell;
 • Bli bekant med samtida kunskap och tänkande inom tillämpad ekologi;
 • Lär dig att kommunicera och delta i diskussioner om aktuella kontroversiella frågor inom ekologi och vetenskapens tillämpning.

Vilken typ av expertis kommer jag att få?

 • Ekologiska ämnen på skalor från individer till globala system;
 • Mänskliga effekter på grund av skörd, införande av främmande arter, livsmässig förstörelse och fragmentering, befolkningskontroll, föroreningar och klimatförändringar.
 • Tillämpning av ekologiska metoder såsom studieutformning, statistisk modellering, ekologisk teknik och analys av djurliv och livsmiljöövervakning.

Kurser

Kurser för forskning och ledning

Obligatoriska kurser

 • Begrepp inom ekologi
 • Studiedesign och statistisk modellering
 • Mänskliga effekter på ekologiska system
 • Den mänskliga dimensionen i ekosystemhantering
 • Ämnen i tillämpad ekologi
 • Examensarbete i tillämpad ekologi

Valbara kurser

 • Befolkningsövervakning med radiotracking
 • Kemisk och fysisk fångst av skandinaviska däggdjur
 • Avancerad statistisk modellering
 • Multivariat statistik inom samhällsekologi
 • Analys av rumsliga djuruppgifter (valfritt)
 • Befolkningsövervakning med Capture Mark Recapture
 • Befolkningsövervakning med distansprovtagning
 • Litteraturstudie i tillämpad ekologi (valfritt)
 • GIS
 • Skogsinventarier och modellering
 • Internationell skogspolitik och ekonomi
 • Tillämpad djurlivsekologi
 • Djurlivsbefolkningens hälsa

Kurser för skogsbruk

Obligatoriska kurser

 • Begrepp inom ekologi
 • Studiedesign och statistisk modellering
 • Den mänskliga dimensionen i ekosystemhantering
 • Skogsinventarier och modellering
 • Internationell skogspolitik och ekonomi
 • Examensarbete i tillämpad ekologi
 • GIS

Valbara kurser

 • Befolkningsövervakning med radiotracking
 • Kemisk och fysisk fångst av skandinaviska däggdjur
 • Mänskliga effekter på ekologiska system
 • Avancerad statistisk modellering
 • Den mänskliga dimensionen i ekosystemhantering
 • Multivariat statistik inom samhällsekologi
 • Analys av rumsliga djuruppgifter
 • Ämnen i tillämpad ekologi
 • Befolkningsövervakning med Capture Mark Recapture
 • Befolkningsövervakning med distansprovtagning
 • Litteraturstudie i tillämpad ekologi
 • Tillämpad djurlivsekologi
 • Djurlivsbefolkningens hälsa130920_pexels-photo-247599.jpeg Pixabay / Pexels

Lärandemål

Inlärningsutfallet är ett resultat av examensarbetet, deltagande i den pedagogiska komponenten och deltagande i en aktiv forskningsmiljö.

Genom att genomföra masterprogrammet i tillämpad ekologi kommer kandidaten att uppnå följande lärandemål:

Kunskap

Kandidaten

 • Känner till avancerade ämnen inom tillämpad ekologi;
 • Har fördjupad kunskap om ekologiska ämnen på skalor från individer till globala system har en djup förståelse för mänskliga effekter på organismer, befolkningar, samhällen och ekosystem och ekosystemens betydelse för människans välbefinnande;
 • Kan kritiskt skaffa information och vara kritisk till de källor som det hänvisas till.

Kompetens

Kandidaten

 • Kan tänka, planera och genomföra en begränsad del av forskning under överinseende av en professionell inom området;
 • Kan tillämpa relevanta vetenskapliga metoder för studiedesign, statistisk modellering, vetenskaplig teknik för att lösa vetenskapliga eller hanteringsproblem.

Kompetens

Kandidaten

 • Kan utforma och genomföra lednings- och mindre forskningsprojekt inom tillämpad ekologi;
 • Kan kommunicera tillämpad ekologisk forskning via nationella eller internationella publiceringskanaler och till beslutsfattare, intressenter och allmänheten;
 • Kan presentera och diskutera viktiga ämnen inom tillämpad ekologi i regionala och nationella forum;
 • Är redo att delta i diskussioner om aktuella kontroversiella frågor inom ekologi och vetenskapens tillämpning.

Förkunskapskrav

För att gå in i programmet krävs att eleverna bekräftar att någon av:

 • En norsk kandidatexamen eller en utbildning som erkänns som motsvarande en norsk kandidatexamen med ett genomsnittligt viktat (ECTS-poäng) på minst C;
 • En utbildning erkänd som tre års högre utbildning i Norge;
 • Utbildning godkänd som motsvarande ovan nämnda examina enligt universitetsrätten § 3-4.

Examen från högre utbildning måste innehålla motsvarande minst 80 hp i följande ämnen:

 • Minst 4 ECTS-kreditekvivalenter i statistik eller liknande ämnen;
 • Minst 76 högskolepoängsekvivalenter inom ekologi, skogsbruk, biologi, zoologi, botanik, evolution, djurlivsbiologi, miljövetenskap, ytterligare statistik eller andra relevanta ämnen.

I de fall där hela eller delar av programmet godkändes med användning av märkena Godkänd / Underkänd, antas de sökande efter individuell bedömning.

Studien kan begränsas till ett visst antal studenter som beslutas årligen. I det här fallet kommer studenternas rangordning att följa de genomsnittliga vägda (ECTS-poäng) från deras examen i högre utbildning.

Engelska språkkrav

Sökande måste dokumentera sina kunskaper i engelska på en viss nivå.

Kraven på engelska gäller alla utom sökande som är infödda i Storbritannien, Kanada, Irland, Nya Zeeland, Australien eller de nordiska länderna, som inte kräver att dokumentera någon språkkunskaper.

Utbyta program

Master i tillämpad ekologi undervisas på engelska. Detta för att möjliggöra internationella sökande och skapa en internationell studentmiljö som kommer att förbättra studiekvaliteten, inte minst genom diskussioner om olika ”skolor” inom ekologi och mänskliga attityder. Vi kommer att uppmuntra och göra bidrag för studenter som vill studera utomlands för en del av sin examen. En sådan internationell vistelse rekommenderas att äga rum under den andra och / eller tredje terminen av studien beroende på de kurser studenten kan få utomlands. Dessutom kommer vi att acceptera kvalificerade externa handledare av examensarbetet från internationella universitet och högskolor. Därför kan en internationell vistelse användas för att utföra en del av examensarbetet.

Inland Norway University of Applied Sciences har flera internationella samarbetsavtal. Speciellt för fakulteten för tillämpad ekologi, jordbruksvetenskap och bioteknik finns aktiva program för utbyte av studenter med många partners i nordiska och baltiska länder genom nätverket Nordnatur, i de flesta europeiska länder genom Erasmusavtal och i Nordamerika, Afrika (Tanzania) , Namibia, Zambia, Sydafrika) och Asien (Nepal, Indien) genom bilaterala avtal.

Senast uppdaterad Mar 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

INN University operates on six campuses in south-eastern Norway: Blæstad, Elverum, Evenstad, Hamar, Lillehammer and Rena and has approximately 13 000 students and 952 employees. Our institution offers ... Läs mer

INN University operates on six campuses in south-eastern Norway: Blæstad, Elverum, Evenstad, Hamar, Lillehammer and Rena and has approximately 13 000 students and 952 employees. Our institution offers 35 one-year study programs, 52 Bachelor programs, 31 Master programs, and 4 Ph.D. programs (plus one in cooperation with the Norwegian University of Science and Technology) in addition to a number of Teacher education and further education programs. Läs mindre