Befälhavaren i turismsledning på LUISS Business School erbjuder en entusiastisk lärande erfarenhet för att göra din inställning till turistindustrin konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Turismindustrin förväntas fortsätta växa och öka i ekonomisk betydelse de närmaste två decennierna. Denna tillväxt kommer att leda till industriförändringar, mer intensiv konkurrens och nya former av samarbete mellan offentliga och privata aktörer samt småföretag och stora internationella grupper.

I denna miljö kommer kvaliteten på mänskliga resurser att bli ännu viktigare för ett företags framgång. Det kommer att kräva en blandning av möjligheter att utnyttja möjligheter som erbjuds av teknik, att bygga nätverk mellan olika aktörer och tillgångar och att skapa komplexa turistprodukter.

MÅL

Mästaren förbereder yrkesverksamma inom turismbranschen, byggteknisk, analytisk och ledarskapskunskap och färdigheter att arbeta inom detta utmanande område.

PROGRAM UTFORMNING

Master of Tourism är ett ettårigt praktikorienterat program som syftar till att förbereda begåvade kandidater till en karriär inom denna utmanande bransch. Mästaren ger eleverna 60 högskolepoäng

Program undervisas på:
  • Engelska

Se 5 fler kurser från LUISS Business School »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Duration
12 månader
Heltid
Pris
15,000 EUR
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sep 18, 2020
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sep 18, 2020