Master i vatten och miljöledning

Oulu University of Applied Sciences (OAMK)

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Master i vatten och miljöledning

Oulu University of Applied Sciences (OAMK)

Översikt

Vatten- och miljöproblem är av global betydelse både inom privat och offentlig sektor. Miljöförvaltning behöver en helhetssyn och tvärvetenskaplig syn och förståelse för principerna om hållbar utveckling och rationell användning av naturresurser.

Magisterexamen i vatten och miljöledning förbättrar deltagarnas kunskaper och färdigheter som gör att de kan bygga en karriär inom vatten och miljöledning. Det ger också eleverna en praktisk förståelse av vatten- och miljötekniska koncept. Speciellt interaktionerna mellan vatten, mark och luft betonas. Deltagarna får erfarenhet av de senaste verktygen som ska användas i vatten- och miljöledningsprojekt med konsulter, entreprenörer och offentliga myndigheter. Internationella kontakter är en viktig tillgång vid hantering av multinationella utvecklingsuppgifter.

Genomförande av studier

Studier kommer huvudsakligen att genomföras genom online-lärande med två intensiva perioder. Under intensiva perioder kommer kontaktundervisning och utbildning anordnas i Uleåborg. Den första perioden är organiserad i början av januari 2019 och kommer att ligga i 3-5 dagar. Den andra intensiva perioden anordnas hösten 2019.

De avancerade yrkeskunskaperna implementeras mestadels online. Den slutliga avhandlingen, inklusive samråd och ämnesgodkännande med undervisande lärare, startas i början av studierna. Studenterna fortsätter sin uppsats under hela sin utbildning till den andra intensiva perioden då avhandlingen ska slutföras. Antalet online-möten och samråd med instruktionslärare erbjuds att hjälpa eleverna med sitt uppsatsprojekt.

Början av studierna

Våren 2019

Urvalskriterier

Sökande ska ha kandidatexamen i civil-, miljö-, kemisk, mekanisk, process- eller vattenteknik, miljöhygien, miljövetenskap, geologi eller limnologi. Graden ska vara klar före 28 december 2018.

Dessutom krävs tre års fältspecifika arbetslivserfarenheter efter examen. Om sökanden har fullgjort ett examensbevis på finska eller högre yrkesnivå i Finland inom något utbildningsområde beaktas arbetslivserfarenheten mellan dessa examensbevis och högre utbildning.

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska


Senast uppdaterad June 12, 2018
Varaktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Kontakta skolan
Duration
Varaktighet
1 - 2 år
Deltid
Heltid
Price
Pris
10,000 EUR
Undervisningsavgift för studenter utanför EU / EES 10 000 € per läsår, stipendium tillgängligt
Information
Deadline
Locations
Finland - Oulu
Startdatum : Kontakta skolan
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Kontakta skolan
Finland - Oulu
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan