Beskrivning:

Detta magisterprogram är för utbildning av kvalificerade specialister som kan formalisera ämnesområden och bedöma komplexiteten hos utformade och implementerade informationssystem för datahantering på grundval av systemanalys. utforma och utveckla tillämpade informationssystem med moderna medel för informationsteknik med hjälp av tekniker för en formaliserad beskrivning av systemmodeller, simuleringsteknik och statistisk modellering, data miningsteknik, etc; implementera och bistå tillämpade informationssystem hos företag och institutioner med olika profiler och aktiviteter.

Programmål:

Målet med högre utbildningsprogram i riktning mot utbildning 09.04.02 «Information Systems and Technologies» är en professionell utbildning av kandidater i enlighet med nuvarande nivå och trender inom informationssystem och teknik, formning av tekniskt skicklig och samarbetsvillig specialist .

Mastering av utbildningen gör det möjligt för sina studenter att bedriva forskning, utveckling, genomförande och underhåll av informationsteknologi och datahanteringssystem. ha och utveckla gemensamma kulturella, gemensamma professionella, professionella kompetenser som bidrar till deras sociala rörlighet och stabil efterfrågan på arbetsmarknaden.

Förkunskapskrav (dokument, kvalifikation):

 • Nationellt erkänt certifikat eller examen i allmänhet (fullständig) utbildning eller gymnasieutbildning.
 • Framgångsrikt godkänd godkänd tentamen.
 • grundlig kunskap om informationssystem och teknik, en certifierad kandidatexamen (eller specialist) grad.

Kurslitteratur:

Strukturen i masterprogrammet innehåller en obligatorisk (grundläggande) del och en variationsdel. Magisterprogrammet består av följande block:

 1. «Discipliner» (moduler)
 2. «Practices»
 3. «Statlig slutundersökning»

Studieplanen innehåller en lista över discipliner (moduler), certifieringsprövningspraxis, studentens slutliga certifiering, andra typer av utbildningsaktiviteter, vilket anger hur mycket de är i krediter och timmar, sekvens och fördelning per studieperioder.

Graduate-kvalifikationsarbeten är färdiga att utveckla lösningar på vetenskapliga eller tekniska problem inom informationssystem och teknik. Exempel:

 • Analys av moderna system för innehållshantering och webbplatser på CMS Wordpress-basen
 • Utveckling av ett informationssystem för övervakning av distansvideo i ett lagerkomplex
 • bitmaskbaserad utveckling av överföringsalgoritm för konstnärlig stil och analys av överföringsteknik av grafiska attribut
 • analys av artificiell neural nätverksarkitektur och klassificeringsundervisning på begränsad MNIST dataset

Utrustning och anläggningar

för masterprogrammet 04.09.02 "Informationssystem och teknik" inkluderar utbildningslaboratorier och klassrum med datorer med flera kärnor, parallella, associativa processorer anslutna till ett lokalt nätverk med internetåtkomst. Varje disciplin och kurs är utrustad med rätt licensierad programvara. Det finns också föreläsningsrum och specialiserade laboratorier med aktuell utrustning, klassrum för seminarier, kursprojekt, grupp- och individuella konsultationer, processkontroll / övervakning samt utvärdering av medelvärdet samt en uppsättning demonstrationsutrustning och pedagogiska visuella hjälpmedel.

Karriärmöjligheter:

 • Den professionella verksamheten för akademiker på utbildningsområdet 09.04.02 «Informationssystem och teknik» omfattar forskning, utveckling och implementering av informationsteknologi och system.
 • Objekt att tillämpa datahanteringssystem är företag inom branschen industri, jordbruk, energi, transport, handel, medicin, utbildning etc. teknik, produktion och affärsprocesser som täcker alla stadier av informationssystemens livscykel.
Program undervisas på:
Engelska
Ryska

Se 3 fler kurser från North-Caucasus Federal University »

Senast uppdaterad June 29, 2019
Denna kurs är På campus
Startdatum
Sep 2019
Duration
2 år
Heltid
Pris
2,000 EUR
per år
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sep 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sep 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum