Master i global och europeisk politik

Allmänt

2 tillgängliga platser

Programbeskrivning

Masterprogrammet i global och europeisk politik är en avancerad forskarutbildning som fokuserar på de politiska, ekonomiska, social-ekologiska och kulturella processer som reglerar samtida samhällen i en globaliserad värld. Den globala och regionala nivån är de stadier där stora politiska utmaningar spelar: migrationer, gränsöverskridande väpnade konflikter, miljöförstöring och klimatförändringar, organiserad brottslighet, globala ojämlikheter eller fattigdom bland andra.

Att förstå dagens värld innebär därför att analysera interaktionen på flera nivåer mellan allmänheten (stater, internationella organisationer, etc.) och privata aktörer (företag, nätverk, icke-statliga organisationer, etc.). Dessa interaktioner är platser för ständig kamp för omdefinitionen av reglerna för världspolitiken.

Detta program ger därför studenterna en grundlig kunskap om de formella och informella reglerna för global och europeisk politik och konflikter som formar den, men också nödvändigt kunnande och de konceptuella verktygen för att förstå, analysera och agera i morgondagens värld . Utifrån den senaste utvecklingen inom internationella relationer, jämförande politik, ekonomisk styrning och europeisk historia, bland annat, såväl som djupgående metodutbildning, karriärutveckling och intensiva språkmoduler, kommer studiet att göra det möjligt för studenter att utveckla innovativa policyer för den offentliga och privata sektorn, på lokal, nationell och internationell nivå, och att styra samhällen i en snabbt föränderlig värld.125563_pexels-photo-592753.jpeg Aaditya Arora / Pexels

Översikt

Att förstå dagens värld innebär att analysera interaktionen på flera nivåer mellan allmänheten (stater, internationella organisationer etc.) och privata aktörer (företag, nätverk, icke-statliga organisationer, etc.). Dessa interaktioner är platser för ständig kamp för omdefinitionen av reglerna för världspolitiken.

Detta program i global och europeisk politik ger studenterna en grundlig kunskap om de formella och informella reglerna för global och europeisk politik och konflikter som formar den, men också nödvändig kunskap och de konceptuella verktygen för att förstå, analysera och agera i världen i morgon. Utbildningen bygger på den senaste utvecklingen inom internationella relationer, jämförande politik, ekonomisk styrning och europeisk historia, såväl som djup metodutbildning, karriärutveckling och intensiva språkmoduler och förbereder studenterna att utveckla innovativa policyer för den offentliga och privata sektorn, på lokal, nationell och internationell nivå, och att styra samhällen i en snabbt föränderlig värld.

Programstruktur

Kärnkurser

 • Internationella relationer
 • Jämförande politik
 • Europeisk styrning
 • Politik för europeisk identitet och kultur
 • Global ekonomisk styrning
 • Internationell utveckling
 • Europeisk historia
 • Global rättvisa

Forskningskurser

 • Introduktion till forskning
 • Metoder för statsvetenskaplig forskning
 • Statistik och kvantitativ politisk sociologi
 • Academic Writing Workshop

Valfria kurser

 • Introduktion till statsvetenskap
 • Global Environmental Politics
 • Suveränitet och staten i internationella relationer
 • Global Food Politics
 • Teorier om säkerhet och samtida utmaningar
 • Digital demokrati
 • Naturliga resursers politiska ekonomi
 • Politik för internationell rätt
 • Beväpnade konflikter och fredsskapande
 • Cybersäkerhet

intensiva språkmoduler
karriärutvecklingsworkshops
magisterexamen

ESPOL gör allt för att se till att kursinformationen är korrekt och aktuell. Kurser, tjänster och andra frågor kan emellertid komma att ändras.

Karriärmöjligheter

 • Offentlig förvaltning på nationell och subnational nivå: ministerier, regionala och lokala myndigheter, men också andra myndigheter för offentlig förvaltning rekryterar experter inom offentlig politik;
 • Internationella och europeiska organisationer: Europeiska unionen, FAO, OSSE eller Europeiska miljöbyrån;
 • Frivilligorganisationer, tänketankar, fackföreningar, intressegrupper och lobbier rekryterar ofta experter med bakgrund inom statsvetenskap och internationella frågor;
 • Företag rekryterar alltmer människor som är kvalificerade i internationella angelägenheter;
 • Akademisk karriär: studenter som examen från vår MA kan också få tillgång till doktorsexamen. program för att bedriva en akademisk karriär.
Senast uppdaterad November 2019

Om skolan

Mycket mer än en högskola, en "FLD" -andAtt studera vid Juridiska fakulteten innebär att man går med i den första privatskolan i Frankrike: ett äkta kompetenscenter och innovation inom juridisk utbild... Läs mer