Master of Arts i Creative Sustainability (ARTS)

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

Studenterna lär sig att anpassa kunskap, färdigheter och nya tillvägagångssätt för att nå samarbetslösningar baserade på ekologisk, ekonomisk och sociokulturell hållbarhet.

Studiemål

Tvärvetenskapligt tillvägagångssätt: Eleverna lär sig att anpassa kunskap, färdigheter och nya metoder för att nå samarbetslösningar baserade på ekologisk, ekonomisk och sociokulturell hållbarhet.

Systeminriktning: Eleverna lär sig att använda systemtänkande till problemlösning och skapa nya holistiska förståelser av komplexa situationer och kritiska infrastrukturer i samhället. Tonvikten ligger på global medvetenhet inom lokalsamhällen och samtidig modifiering av olika hållbarhetsaspekter.

Designtänkande: Eleverna lär sig att tillämpa kreativa problemlösningsmetoder och verktyg för att underlätta dialoger, definiera problem, generera idéer och få lösningar.

Hållbarhetshantering: Eleverna lär sig att utveckla, stödja och förvalta hållbarhetsinitiativ för samhället i stort, för affärsändamål och för andra organisationers behov. Studenterna får också en förståelse för hur olika organisationsformer och arbetssätt stöder sysselsättningen i hållbarhet.

Projektledning: Eleverna lär sig att hantera tvärvetenskapligt teamarbete och att främja hållbarhet i kulturellt mångsidiga organisationsmiljöer.

Efter avslutad examen i CS i Institutionen för Design kan eleverna

 • praktisera transparent och ansvarsfull design i olika politiska, samhälleliga och affärsmässiga sammanhang.
 • använda designtänkande, systemtänkande och deltagande strategier för att analysera hållbarhetsproblem och utveckla kreativa lösningar.
 • underlätta lagarbete över olika discipliner och yrken.
 • delta i och leda debatter om design och hållbarhet.
 • genomföra designforskning för att stödja deras praktiska arbete.

Studietal

Undervisningsspråk i masterprogrammet i kreativ hållbarhet - Master of Arts är engelska.

Karriärmöjligheter

CS-studier förbereder eleverna till att fungera som hållbarhetsexperter i organisationer som har en strategisk syn på omvandling till hållbarhet. Dessa inkluderar både privata och offentliga sektorer samt ett stort antal icke-statliga organisationer. Studenten kan utveckla kompetens inom olika yrkesprofiler som varierar från forskningsfärdigheter till praktiska färdigheter inom ledning, ledarskap och design i olika miljöer.

Design konfronterar nya utmaningar när det gäller innovation för hållbar utveckling. CS-programmet lär ut färdigheter för att möta dessa utmaningar genom specialisering och tvärvetenskapligt arbete, medan studenterna samtidigt uppfyller kriterierna för professionell design. Kandidater från CS-programmet är attraktiva mål för progressiva lokala och internationella arbetsgivare samt förberedda för oberoende entreprenörsaktiviteter.

Innehållet i studierna

Kreativa hållbarhetsprogrammet omfattar klassrumsundervisning, grupparbeten workshops, praktiska projekt och en avhandling. Kurser fördjupar grunden för professionell kompetens inom hållbar produkt- och servicedesign. Projektens innehåll varierar från materiell innovation till förbättring av social hållbarhet. Kurser och projekt utförs inom intresseområden för partnerorganisationer som kan vara t.ex. privata företag, icke-statliga organisationer eller andra föreningar eller offentliga organisationer.

Den tvååriga majoriteten består av 120 högskolepoäng som består av obligatoriska studier vid Institutionen för design, obligatoriska kreativa hållbarhetsstudier och valfria studier. Läroplanen bygger på personliga studieplaner, där studenterna också kan inkludera studier som genomförts vid andra universitet eller andra moduler från Aalto University . Den pedagogiska strategin bygger på integrering av undervisning och forskning, problembaserat lärande och en stark koppling till praktiska resultat. Mer information om kurserbjudanden finns på programwebbplatsen.

Programspecifika antagningsförfarande och utvärderingskriterier

Vad vi letar efter hos en sökande

Lämpliga sökande ägnar sig åt att studera hållbarhet på ett tvärvetenskapligt sätt och att arbeta i relaterade positioner. Vi har också värdefull insikt i design och hur design kan användas som en transformativ process.

Evalutionskriterie

Kriterierna som vi använder för att utvärdera applikationerna i det första steget är

 • CV (0-2 poäng)
 • motivationsbrev (0-2 poäng)
 • tidigare studier (0-2 poäng)
 • portfölj (0-5 poäng)

Utöver dessa inkluderar utvärderingskriterierna också i det andra steget

 • Personlig intervju (0-5) poäng

Det första steget och obligatoriska ansökningsdokument

I det första steget av antagandet utvärderar urvalskommittén ansökningarna baserat på ansökningsdokumenten. Study Options specifika krav för ansökningsdokumenten listas nedan. Observera också krav för ansökningsdokument som presenteras i de allmänna ansökningsinstruktionerna. Bifoga varje ansökningsdokument till det elektroniska ansökningsformuläret i PDF-formulär.

Portfölj

En portfölj bestående av den sökandes egna verk är obligatorisk.

I portföljen visar sökande arbete som visar deras konstnärliga uttryck och designfärdigheter. Portföljen måste innehålla olika prover av den sökandes tidigare vetenskapliga, professionella och / eller konstnärliga verksamhet. Konstverk / projektarbete kan tillhandahållas som tekniska ritningar, bilder eller fotografier. Om du presenterar ett arbete som har utförts som ett team, förklara din specifika roll i och bidrag till projektet. Verket som ingår i portföljen måste katalogiseras och minst innehålla rubriken och / eller temat, material som används, storlek, syfte och år för färdigställandet. Katalogen måste också specificera var och när verket har ställts ut, visats eller publicerats.

CV / Professionell erfarenhet

Sökandens yrkeserfarenhet kommer att ses bredt och särskilt med avseende på arbetslivserfarenhet som är relevant för programmet Creative Sustainability. Yrkeserfarenhet kommer att utvärderas utifrån CV.

Personligt brev

Den sökande måste förmedla sin motivation för att studera i programmet Creative Sustainability genom att skriva ett motivationsbrev. Brevet bör innehålla svar på följande frågor:

 • Vilken är din mest betydelsefulla prestation eller framgång inom området hållbarhet och design?
 • Varför vill du bli student i programmet Creative Sustainability vid Aalto University ?
 • Vilka typer av projekt skulle du vilja göra under dina studier och som din masteruppsats?
 • Vad vill du göra efter masterprogrammet?

(Max. 4000 tecken.)

Språk för ansökningsdokument

Ansökningsdokumenten måste lämnas in på engelska.

Andra stadiet

En del av de sökande är inbjudna till den andra etappen. Inbjudan till den andra etappen skickas till de sökande senast 7 dagar i förväg.

Valda sökande kommer att bjudas in till en intervju. Intervjuerna kan genomföras över Skype vid behov. Intervjun är avsedd att utvärdera den sökandes potential att genomföra studierna framgångsrikt.

Andra programspecifika applikationsanvisningar

Masterprogrammet i kreativ hållbarhet är ett tvärvetenskapligt program, och kurser erbjuds av följande avdelningar och skolor vid Aalto University :

 • Institutionen för design; Skolan för konst, design och arkitektur
 • Institutionen för ledningsstudier; School of Business
 • Institutionen för bioprodukter och biosystem; Skolan för kemiteknik
 • Institutionen för arkitektur; Skolan för konst, design och arkitektur
 • Institutionen för byggd miljö; School of Engineering

Det är möjligt att ansöka om programmet Creative Sustainability via School of Arts, Design and Architecture (Department of Design), School of Business och School of Chemical Engineering. Den sökande kan ansöka om programmet Creative Sustainability via mer än en skola. I detta fall bör den sökande leverera lämpligt applikationspaket till varje skola. En sökandes behörighet kommer alltid att kontrolleras enligt kriterierna i skolan genom vilken den sökande ansöker till programmet (kriterier för t.ex. poäng för språktest, utbildningsbakgrund och inlämning av de obligatoriska bilagorna). Den administrativa behörigheten för den sökande kontrolleras av Aalto University Admission Services.

En sökande kan emellertid endast väljas genom en av avdelningarna. Godkända studenter kommer att genomföra magisterexamen på den institution som de accepteras till.

Om en arkitekt ansöker genom Institutionen för design och accepteras kommer examen att vara en Master of Arts in Creative Sustainability. För att en arkitektsökande ska accepteras bör den sökande visa en stark motivation varför han / hon vill ansöka i synnerhet av designavdelningen.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

At Aalto University, we believe in curiosity and we encourage our students to explore the unknown and do things in a totally new way. We offer the highest level of education in business, art and desig ... Läs mer

At Aalto University, we believe in curiosity and we encourage our students to explore the unknown and do things in a totally new way. We offer the highest level of education in business, art and design, architecture, and technology in Finland. Läs mindre
Espoo , helsingfors , Pori , mikkeli + 3 Mer Mindre