Master of Bioinformatics (Leuven)

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

Vad handlar bäst om bioinformatik?

Bioinformatiker utmärks av deras förmåga att formulera biologiskt relevanta frågor, utforma och genomföra lämplig lösning genom att hantera och analysera molekylärbiologisk och sekvensdata med hög genomströmning och tolka de erhållna resultaten.

Program

Detta tvärvetenskapliga tvååriga program fokuserar på att förvärva:

 • grundläggande bakgrundskunskap i olika discipliner som hör till bioinformatikområdet, inklusive statistik, molekylärbiologi och datavetenskap;
 • expertkunskap inom bioinformatikområdet;
 • programmering färdigheter;
 • tekniska färdigheter.

120-kreditprogrammet består av ett omriktningspaket (en termin), ett gemensamt paket (två terminer) och en avhandling.

Master of Bioinformatics är inbäddad i en stark bioinformatikforskning i KU Leuven, som månadsvis träffas vid Bioinformatics Interest Group. Bioinformatikforskningsgrupperna är spridna över Arenberg och Gasthuisberg campus och ligger i forskningsavdelningarna för mikrobiella och molekylära system (M2S), elektroteknik (ESAT), humangenetik, mikrobiologi och immunologi (REGA), cell- och molekylärmedicin, kemi och Biologi. Flera av dessa bioinformatikforskningsgrupper är också associerade med det flamländska institutet för bioteknik (VIB).

Ansökningsfrist för 2020-2021

 • 1 mars 2020 (för icke-EES-medborgare)
 • 1 juni 2020 (för EES-medborgare)

KU Leuven använder ett onlineapplikationssystem. Du kan ladda ner och skicka in din ansökningsblankett via www.kuleuven.be/application. Studenter med flamländsk examen kan konsultera www.kuleuven.be/studentenadministratie.

Terminsavgift

Studieavgiften för 2019–2020 är 938,8 euro för EES-medborgare och 6 000 euro för icke-EES-medborgare - med undantag för medborgare från de två första kolumnerna från OECD / DAC erkända utvecklingsländer för vilka undervisningsavgiften är 938,8 €.


Vänligen besök hemsidan för den senaste informationen: www.kuleuven.be/tuitionfees.

Internationell

Vill du bredda dina horisonter? Det finns gott om möjligheter att bedriva en del av din doktorsexamen vid olika partnerinstitutioner utomlands. Dessutom kan europeiska invånare genomföra sina examensarbeten vid ett europeiskt eller annat partneruniversitet inom ramen för Erasmus-programmet. Fakulteten välkomnar också initiativ från studenter som vill göra en arbetsplats i ett företag eller en organisation utomlands, samt utbytesprogram med partneruniversiteter.

Mer information: www.biw.kuleuven.be/svenska/index.aspx

Detta är ett första masterprogram och kan följas på heltid eller deltid.

Är detta rätt program för mig?

Är du biokemist eller molekylärbiolog med stort intresse för matematik och programmering? Är du matematiker eller statistiker och vill tillämpa din kunskap på komplexa biologiska frågor? Vill du utveckla nya metoder som kan användas av läkare, biologer och bioteknikingenjörer? Då är detta rätt program för dig!

Karriärvägar

Bioinformatiker hittar karriär inom biovetenskapsområdet i vidaste bemärkelse: industri, akademisk värld, hälsovård osv. Det växande behovet av bioinformatik inom biologisk och medicinsk forskning säkerställer ett stort antal arbetsmöjligheter inom grundläggande och tillämpad forskning. 60% av våra studenter börjar en doktorsavhandling efter studenten.

mål

Lärandemål Magister i bioinformatik

Studenten

 1. Har en bred kunskap om principerna om genetik, biokemi och molekylär och cellbiologi som ligger till grund för modellsystemen, experimentteknikerna och genereringen av data som analyseras och modelleras i bioinformatik.
 2. Har en bred kunskap om grundläggande matematiska discipliner (linjär algebra, kalkyl, dynamiska system) som ligger till grund för matematisk och statistisk modellering i bioinformatik.
 3. Befälhavar begreppen och teknikerna från informationsteknik (databashantering, strukturerad och objektorienterad programmering, semantisk webbteknik) för hantering och analys av stora mängder komplexa och distribuerade biologiska och biomedicinska data.
 4. Masters de begrepp och tekniker från maskininlärning och frequentist och Bayesian statistik som används för att analysera och modellera komplexa omics data.
 5. Har förvärvat kunskaper om kärnmetoderna för beräkningsbiologi (såsom sekvensanalys, fylogenetisk analys, kvantitativ genetik, proteinmodellering, arrayanalys).
 6. Har avancerade tvärvetenskapliga färdigheter att kommunicera med experter inom biovetenskap, tillämpad matematik, statistik och datavetenskap för att formalisera komplexa biologiska problem i lämplig databehandling och dataanalys.
 7. Kan - i samarbete med dessa experter - utforma komplexa omics-experiment och analysera dem självständigt.
 8. Kan självständigt samla in och hantera data från specialiserad litteratur och offentliga databaser och kritiskt analysera och tolka dessa data för att lösa komplexa forskningsfrågor samt utveckla verktyg för att stödja dessa processer.
 9. Undersöker och förstår interaktion med andra relevanta vetenskapsområden och integrerar dem inom ramen för mer avancerade idéer och praktiska tillämpningar och problemlösning.
 10. Demonstrerar kritisk övervägning och reflektion över kända och nya teorier, modeller eller tolkning inom specialiteten. och kan effektivt anpassa sig till den snabba utvecklingen i biovetenskapen, och i synnerhet inom teknik, genom att snabbt lära sig eller utveckla nya analysstrategier och integrera dem i de lärda kompetenserna.
 11. Presenterar personlig forskning, tankar, idéer och åsikter om förslag inom yrkesverksamheten på ett lämpligt sätt, både skriftligt och muntligt, till kamrater och allmänhet.
 12. Utveckla och genomföra original vetenskaplig forskning och / eller tillämpa innovativa idéer på forskningsenheter.
 13. Förstå etiska, sociala och vetenskapliga integritetsfrågor och ansvar och kan analysera den lokala och globala effekten av bioinformatik och genomik på individer, organisationer och samhälle.

  Major Engineering

 14. Har en bred teoretisk kunskap om metodik inom datavetenskap och kan tillämpa denna kunskap för att utforma, genomföra och utvärdera ett datorbaserat system, process, komponent eller program för att lösa tekniska bioinformatikproblem.

  Huvudbiovetenskapsteknik
 15. Har specialiserad kunskap om komplexa biosystem och kan tillämpa denna kunskap för att utforma, genomföra och utvärdera nya metoder för att lösa tekniska problem i en miljö där bioinformatik används.

  Huvudingenjörsingenjör och biovetenskapsteknik
 16. Har avancerade färdigheter i dataanalysmetoder och kan tillämpa dessa färdigheter för att integrera data från flera discipliner för att lösa bioinformatikproblem i vetenskapliga, kliniska eller biotekniska miljöer.

Vidare studier

Direkt:

 • Postgraduate Studies in Advanced Medical Imaging (Leuven)
Senast uppdaterad Apr. 2020

Om skolan

The broad range of educational programs in bioscience engineering at Bachelor and Master level reflects the all-around character of our Faculty. For these educational programs, it is important to rely ... Läs mer

The broad range of educational programs in bioscience engineering at Bachelor and Master level reflects the all-around character of our Faculty. For these educational programs, it is important to rely on the strengths of the scientific and innovative research. This is carried out in three departments: the Department of Earth and Environmental Sciences, the Department of Biosystems and the Department of Microbial and Molecular Systems. For educational and research purposes, the Faculty can use various facilities such as the Centre of Fruit Culture, the Experimental Farm for Animal Breeding, and the Greenhouse Facility with as well moderate as (sub)tropical environments. Läs mindre