Master of Education Studies (Leuven)

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

KU Leuven Master of Science in Education Studies erbjuder ett forskningsbaserat och forskningsorienterat program som ger bred expertis inom utbildningsområdet. Du kommer att vinna:

  • en grundlig förståelse av flera teoretiska metoder och metoder för att studera, utvärdera och diskutera utbildningsfrågor;
  • nödvändiga kompetenser och färdigheter för att bedriva pedagogisk forskning, utforma instrument, utveckla utbildningsmoduler och läroplaner, vägleda och utvärdera innovationsprocesser och engagera sig i de historiska och globala aspekterna av utbildning;
  • insikt i instruktionspsykologi, interkulturell utbildning, skolutveckling, yrkesutbildning och fortbildning och politik för utbildning.

Genom föreläsningar, uppgifter och forskningsseminarier kommer den erfarna lärarpersonalen att ge dig en översikt över grundläggande teorier och den senaste utvecklingen inom utbildningsområdet. I ditt examensarbete får du möjlighet att arbeta med KU Leuven professorer på deras forskning, hjälpa dig att både utveckla din lämplighet för stipendium inom fältet och att bidra till fältets kunskapsorgan samtidigt.

För mer information om programmet, vänligen kontakta vår fakultets webbplats.

Senast uppdaterad Aug 2020

Om skolan

KU Leuven will host an online open day on 1 december. For more information, please visit www.kuleuven.be/online-open-day.

KU Leuven will host an online open day on 1 december. For more information, please visit www.kuleuven.be/online-open-day. Läs mindre
Gå till skolans webbplats