Master of Management in Finance (MMF)

Allmänt

2 tillgängliga platser

Programbeskrivning

McGill Master of Management in Finance (MMF) -graden är ett tolvmånaders specialiserat program i finanser för upplevelse. MMF-programmet förbereder studenterna på en karriär inom finans genom en omfattande läroplan som integrerar avancerade ekonomiska koncept och kvantitativa metoder med verkliga affärsmetoder.

MMF är utformad för nyutexaminerade med en doktorsexamen, ingenjörsekonomi, ekonomi, handelsekonomi och med beprövade kvantitativa färdigheter som syftar till att arbeta inom finansbranschen eller i ekonomins funktion i ett företag. Nästa kohort börjar sommaren 2020.

Få affärsupplevelse i verkligheten

Under hela programmet arbetar Master of Management in Finance studenter som analytiker hos Desautels Capital Management Inc., ett licensierat och reglerat investment management företag med en oberoende styrelse.

Huvudansvaret omfattar att täcka en sektor och hantera DCMs företags portfölj.

Programstruktur

Master of Management in Finance består av elva kurser (33 hp) levererade över sex moduler. Samtidigt förväntas studenter att genomföra ett integrativt finansieringsprojekt (12 högskolepoäng).

Sex moduler

1: e modul:

FINE 678 - Finansiell ekonomi (3 hp)

Kursen täcker de grundläggande principerna för värdering i modern finans och tillämpar dem på prissättningen av finansiella värdepapper och på företagens investeringsbeslut. Tema inkluderar räntor, värdering av obligationer, aktier och optioner, optimalt val av portfölj, riskpris och kapitalbudgetning. Kursen utgör en grund för resten av kurser i programmet.

FINE 690 Avancerade ämnen i ekonomi (3 hp)

Valfritt, för studenter med tidigare bakgrund i ekonomi.

Syftet med kursen är att lära sig huvudprinciperna för värdepappershandel och marknadsföring i olika tillgångsklasser. Utöver föreläsningar drar kursinnehållet kraftigt på marknadsmässiga simuleringar i klassen och täcker ämnena för högfrekvenshandel, marknadsmäklare lagerhantering, asymmetrisk information och prisupptäckt, riskhantering av handelsstrategier i lager, ränteintäkter, som såväl som aktieoptioner och råvarumarknader. Kursen är avsedd för studenter som planerar att bedriva karriär inom handel, investment management eller finans och teknik.

FINE 680 - Investeringar (3 poäng)

Kursen ger verktygen en framgångsrik investeringschef. Eleverna lär sig att skapa lämpliga investeringsmål, utveckla optimala portföljstrategier och utvärdera investeringsresultatet. Kursen är utformad för att vara mycket interaktiv och praktisk. Studenterna blir skickliga i att navigera finansiella dataplattformar -Bloomberg, Eikon, Morningstar-, verkställer handel på en toppmodern marknadssimulator, utvecklar modeller för tillgångsallokering, backtesthandelsstrategier och producerar professionella investeringsrapporter.

Andra modulen:

FINE 679 - Företagsekonomisk teori (3 högskolepoäng)

Kursen ger en ram för att förstå hur företag finansierar sin verksamhet. Kursen studerar de olika finansieringsformer som finns tillgängliga för företag (t.ex. obligationer, lån, aktier, teckningsoptioner), källorna till dessa medel (t.ex. banker, private equity, institutionella investerare, enskilda investerare) och hur företagens kapitalstrukturer är formas av företags- och personskatter, konkurskostnader, intressekonflikter mellan aktieägare och skuldehavare och differentiell tillgång till information på kapitalmarknaderna. Eleverna tillämpar dessa analysverktyg på fallstudier som efterliknar verkliga affärssituationer för att lära sig att utforma värdepapper för att maximera värdet och optimera utbetalningspolitiken.

FINE 681 - International Capital Markets (3 hp)

Kursen ger en omfattande analys av de internationella kapitalmarknaderna inklusive de finansiella tillgångarna som handlas på dessa marknader, t.ex. skuldförbindelser, aktier och valutor, förvaltningsindustrins resultat och den djupgående täckningen av de senaste internationella finansiella kriserna. Kursen täcker också de teoretiska modeller som karakteriserar öppna ekonomier och som förklarar hur priser, räntor, inflation och växelkurser fastställs.

Tredje modulen:

FINE 682 - Derivat (3 hp)

Derivatinstrument har blivit en extremt viktig del av finansmarknaderna och har varit en framträdande plats i debatterna kring finansiella kriser, inte minst efter de senaste subprime- och suveräna episoderna. En stark förståelse för derivat är nu nyckeln till många roller som företagskassörer, fondförvaltare, institutionella investerare, riskhanterare, handlare och mer generellt på någon högre ledningsnivå. I kursen blir eleverna bekanta med de olika derivatmarknaderna och användningen av sina respektive produkter. Värderings- och riskhanteringsmodeller för dessa produkter behandlas i detalj medan de återstår fokuserade på praktiska tillämpningar.

ACCT 604 - Bokslut 1 (3 hp)

Kursen ger en översikt över det finansiella rapporteringssystemet med tonvikt på konceptuell bakgrund och verktyg som krävs för att förstå, analysera och utnyttja informationen i årsredovisningen. Kursen kombinerar föreläsningar om begrepp och metoder med praktiska fall där studenter tillämpar de lärda verktygen på verkliga affärssituationer. Kursen ger också förståelse för hur alternativa metoder i finansiell rapportering påverkar företagsfinansiering och investeringsbeslut.

4: e modul:

FINE 683 - Avancerad Företagsekonomi (3 hp)

Den här kursen studerar de kritiska stegen i en företags finansiella och ekonomiska mognad: riskkapitalfinansieringsrundor, inledande offentliga erbjudanden, levererade uppköp, fusioner, avyttringar och spin-offs. På vart och ett av dessa ämnen erbjuder kursen en djupgående analys av processen, de berörda parterna och källorna till vinster och ineffektivitet. Kursen använder också dessa verksamheter för att illustrera en rad avancerade ämnen inom företagsfinansiering, nämligen företagsstyrning, riskhanteringens roll, effekten av produktmarknadskonkurrens om finansieringsval och förhållandet mellan handel på finansmarknaderna och företagens finansiella beslut. Alla dessa frågor behandlas från olika vinklar, det vill säga föreläsningar, fallstudier, simuleringar och interventioner från utövare.

FINE 684 - Fixed Income Markets (3 poäng)

Räntemarknaderna, den största finansmarknaden i världen, innefattar en stor och mångsidig uppsättning deltagare och marknadsstrukturer. I den här kursen förvärvar eleverna ett grundligt grepp om räntebärande instrument och deras användning i kapitalförvaltning, finansiell ekonomi och riskhantering. Kursen omfattar räntebaserad matematik, riskbegrepp, termisk strukturanalys, kreditriskmodellering och derivatvärdering. Dessutom spenderas betydande tid på de senaste marknadsutvecklingarna, såsom värdepapperslån, värdepapperisering och kreditderivat.

5: e modul:

FINE 685 - Marknadsriskhantering (3 hp)

Företagen och finansinstituten står inför en mängd risker, och finanssekreterare behöver kunskapen för att mäta och hantera dessa risker. I kursen förvärvar studenterna verktygen för att kritiskt bedöma kommersiellt tillgängliga riskhanteringssystem och att förstå användningen av derivat i riskhantering. Kursen täcker toppmoderna riskmätnings- och hanteringstekniker och de tekniska färdigheter som krävs för att genomföra dem.

FINE 688 - Fusioner och förvärv (3 poäng)

Syftet med kursen är att förstå orsakerna till att företagen bedriver fusions- och förvärvsverksamhet och de processer som används för att framgångsrikt uppnå och skapa aktieägarvärde från dessa aktiviteter. Ämnen omfattar värdering inom fusioner och förvärv, joint ventures och allianser, gränsöverskridande M

6: e modul:

FINE 673 - Finans Grundläggande (3 hp)

Kursen fokuserar på effekterna av teknisk innovation på finansiella tjänster. På grundval av grundläggande ekonomi i äldre betalningssystem och banksystem undersöker kursen uppkomsten av kryptokurvor och ger en djupgående analys av blockkedjans mekanik, från valideringsprotokoll (proof of work versus proof of stake) för att få tillgång till (tillåtet mot tillåtet blockchains). Vi kommer att undersöka applikationer av blockchain-teknik till smarta kontrakt, försörjningskedjor och handelsfinansiering, eller interbankbetalningar, och studera ICOs som en källa till initial finansiering för nystartade företag. Kursen kommer också att omfatta crowdfunding och peer-to-peer-utlåning som (delvis) former av finansiell disintermediation. Under hela kursen kommer vi att undersöka hur nya datakällor och ökade bearbetningskapaciteter påverkar förhållandet mellan långivare och låntagare, investerare och företag och handlare på en finansmarknad.

Integrativ finansprojekt

BUSA ​​689 - Integrativ finansprojekt (12 hp)

Det integrerade finansieringsprojektet är en viktig del av programmet. Det ger möjlighet att omedelbart träda i bruk de färdigheter och kunskaper som studenterna förvärvar i klassrummet. Studenterna uppfyller detta krav i tre överlappande steg:

 1. Desautels Capital Management Inc. (augusti till juli): Vid inresa i programmet ingår studenter som Desautels Capital Management (DCM) som analytiker. DCM är ett licensierat och reglerat kapitalförvaltningsföretag med en oberoende styrelse och externa investerare. Som analytiker är eleverna ansvariga för en viss sektor, identifierar investeringsmöjligheter och pitchar dem till kollegor. Dessutom är eleverna ansvariga för att hantera regleringsfrågor, överensstämmelse, handel och verkställande, back office settlement, förberedelse och arkivering av finansiella rapporter samt kommunikation med kunder.
 2. Professional Seminar Series (augusti till april): Seminarier hålls regelbundet för att avslöja eleverna på aktuella frågor och praxis på finansmarknaderna. Seminarierna kommer att ges av yrkesverksamma inom olika branscher, till exempel hedgefonder, pensionsfonder, skatt / juridiska revisorer etc., och kommer att ge unika nätverksmöjligheter.
 3. Slutprojekt (februari-juli): Eleverna ska arbeta med ett finansiellt ämne efter eget val under ledning av en fakultetsmedlem. Under hela projektet kommer studenterna att ha möjlighet att självständigt och kreativt tänka på ett viktigt finansiellt ämne, tillämpa sina kvantitativa färdigheter och i slutändan visa upp marknadsförbara kompetenser inom ett intresseområde.
International Study Trip

I oktober 2019 reste studenter som deltog i programmet Master of Management in Finance (MMF) till New York City för att bevittna från första hand hur dagens finanssektor fungerar i en blomstrande metropol.

Under två dagar och tack vare McGills omfattande alumni-nätverk träffade studenterna 12 olika finansiella organisationer som verkar inom en rad olika områden, såsom kapitalförvaltning, fastigheter, riskhantering och private equity.

Ansökan till MMF-programmet

Du håller på att göra rätt beslut. McGill Master of Management i ekonomi är utformad för höguppnåande, ambitiösa studenter intresserade av en karriär inom ekonomi.

Antagningskriterier och beslut baseras på följande komponenter:

 • En grundutbildning och ytterligare akademiska kvalifikationer. Arbetslivserfarenhet är inte nödvändig.
 • Avslutande av Graduate Management Admissions Test (GMAT) eller Graduate Record Examination (GRE). Sökande med doktorsexamen eller grundutbildning från något kanadensiskt universitet behöver inte lämna in GMAT eller GRE-poängen.
 • Dessutom krävs att sökande som slutfört sin undergrad i ett universitet där undervisningsspråket inte var på engelska krävs för att slutföra TOEFL eller IELTS.
 • Admissionsutskottet kommer också att noga granska dina uppsatser och referensbrev.
 • Endast kvalificerade sökande kommer att krävas en intervju med en medlem av upptagande laget.

Karriärresurser

Beläget i Soutar Career Center är karriärtjänster vid Desautels fakultet för förvaltning dedikerade till att hjälpa studenter att utveckla sina karriärhanteringsfärdigheter och utforska karriärvägar som gör att de i slutändan kan nå sina karriärmål. Innovativa program, workshops och högtalarserier kombinerat med ett integrerat inlärningsmetod förbereder våra studenter och ger dem färdigheter att få en inverkan på sin karriär under hela sin livstid.

Karriärtjänsterna har ett nära samarbete med dig från dag 1 för att hjälpa dig:

 • Definiera din karriärstrategi,
 • Förbättra ditt CV
 • Nätverk med McGill alumni och arbetsgivare,
 • Öva och driva intervju tekniker,
 • Förhandla ett jobbbjudande för att uppnå ditt bästa intresse.
Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

McGill University is one of Canada's best-known institutions of higher learning and one of the leading universities in the world.

McGill University is one of Canada's best-known institutions of higher learning and one of the leading universities in the world. Läs mindre
Montreal , Montreal + 1 Mer Mindre

Ackrediteringar

EFMD Equis Accredited