Master of Science Astro och partikelfysik

Allmänt

Programbeskrivning

66821_top.jpg

Inriktningen för masterprogrammet Astro och partikelfysik sätts på ett tydligt kvantitativt synsätt som vanligt i fysiken, tillsammans med förvärv av grundläggande praktiska färdigheter med avseende på problemuppsättningar inom astro- och partikelfysik.

Master Astro och Particle Physics är ett internationellt forskningsinriktat tvåårigt program som inrättats av Kepler-Center. Detta program förbinder vetenskap från fält av partikelfysik, astrofysik och kosmologi och kombinerar olika discipliner inom experimentell och teoretisk fysik, astronomi och astrofysik. Utbildningen kommer att vara på engelska som förbereder eleverna för den ökande internationaliseringen i industrin och det moderna samhället.

mål

Kvalificeringsmålen i mer detalj:

  • Våra kandidater har en sund ställning i grundläggande och avancerad astro- och partikelfysik som täcker olika forskningsområden, bland annat teoretisk kvantfältteori, generell relativitet, beräkningsmässig astrofysik, experimentell neutrino-fysik och många andra.
  • De kan kritiskt granska lämpligheten hos specifika vetenskapliga metoder för att studera olika astro- och partikelfysikrelaterade frågor. Dessutom kommer de att kunna kombinera
  • olika tekniker på ett meningsfullt sätt för att också göra ganska komplexa fysiska problem tillgängliga.
  • De kan planera och genomföra oberoende lämpliga teoretiska och laboratorieundersökningar (samla in, registrera och analysera relevanta dataset och kombinera dessa med
  • teoretiska studier).
  • De utexaminerade kan presentera vetenskapliga resultat av sin forskning muntligt och skriftligt. Vidare är de i diskussioner kompetenta att svara på vetenskapliga frågor på ett skickligt sätt. På vetenskaplig
  • möten, kan de kommunicera på engelska med experter på området och bidra till diskussioner om aktuella ämnen inom astro och partikelfysik.

Krav

Studiet kräver entusiasm, nyfikenhet och en solid grundkunskap i fysiken.

Sökande måste ha fullgjort en kandidatexamen i fysik eller motsvarande grad med betyg 2.5 eller bättre.

Vi förväntar oss ett brett intresse för naturvetenskap samt villighet att bekanta och arbeta med komplexa vetenskapliga detaljer och att kunna vetenskapligt kommunicera på engelska i skriftlig och muntlig form.

Engelska är undervisningsspråk och examen i examen. Språkkunskapskravet är nivå B2 i den gemensamma europeiska referensramen för språk.

Ansökningsförfarande

Studenterna kan delta i programmet M.Sc.Astro and Particle Physics för två gånger per år. Tidsfrist för ansökningar från utlandet (icke-EU) är 15 juli varje år för vinterperioden och 15 januari för sommarperioden. För sökande inom EU är fristen 30 september respektive 31 mars för vinter respektive sommarperiod.

76039_Tuebingenn.jpg

Senast uppdaterad Mar 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

Innovative, interdisciplinary, international: These three words summarize what makes the University of Tübingen special. Excellent research and teaching are Tübingen’s answer to the challenges of the ... Läs mer

Innovative, interdisciplinary, international: These three words summarize what makes the University of Tübingen special. Excellent research and teaching are Tübingen’s answer to the challenges of the future in a globalized world. Läs mindre