Master of Science i Global Management

Allmänt

Programbeskrivning

Global Management är ett program som är särskilt utformat för att förse dig med de kunskaper och färdigheter som krävs för att bli en effektiv ledare i olika affärssammanhang och olika interkulturella miljöer.

Programmet erkänner att samtida marknader blir alltmer komplexa och dynamiska när det gäller kultur och efterfrågan, att information och kommunikation är avgörande för framgång och att socialt ansvar för hållbarhet och företagsentreprenörskap är avgörande.

Här kommer du att utveckla de färdigheter som krävs för att bli företagsledare, men också färdigheter för andra organisatoriska roller, till exempel när du leder projekt.

Genom grupp- och projektinriktat arbete finjusterar du dina färdigheter i planering och samarbete och upplever interkulturella relationer. Kurserna fokuserar på ledarskap, företagens sociala ansvar, familjeföretagsledning och företagande.

Alla kurser ges på engelska. Programmet är öppet för studenter från hela världen, och kurser har ett varierat internationellt deltagande av studenter. Denna internationella atmosfär bidrar till ett brett perspektiv på de frågor som diskuteras i klassen.

Fakulteten som deltar i detta program har stor erfarenhet av ledningsforskning. Detta säkerställer att all forskning du stöter på under dina studier är innovativ och uppdaterad.

Studera utomlands

Studenter har möjlighet att tillbringa en termin utomlands vid ett av våra många partneruniversitet. Alternativet till internationellt utbyte är att studera valfria kurser vid JIBS. Båda alternativen låter dig skapa din egen individualiserade profil.

praktikplatser

En del av valperioden kan ägnas åt en praktikplats.

Efter studenten

Det finns ett brett utbud av karriärer du kan bedriva efter examen, till exempel projektledare, förändringschef, internationell affärsutvecklare eller verksamhetschef. Programmet förbereder också studenter för forskarutbildning.

j

Kurser

OBS Preliminär lista över kurser

År 1 höst

 • Avancerat ledarskap, 7,5 hp
 • Samtida frågor i en globaliserad värld, 7,5 hp
 • Organisera och leda förändring, 7,5 hp
 • Avancerade forskningsmetoder inom management och entreprenörskap, 7,5 hp

År 1 vår

 • Företagsentreprenörskap och strategisk förnyelse, 7,5 hp
 • Informationshantering 7,5 hp
 • Family Business Development 7,5 hp
 • Företagens sociala ansvar 7,5 hp

År 2 höst

 • Studera utomlands / Valfria kurser 30 hp

År 2 vår

 • Examensarbete i företagsekonomi 30 hp

Fakta

 • Krediter: 120
 • Nivå: Master
 • Studiegrad: Heltid
 • Studieplats: Campusbaserad
 • Språket engelska
 • Startdatum: Hösten 2021

Krav

Den sökande måste ha minst en kandidatexamen (dvs. motsvarande 180 högskolepoäng vid ett ackrediterat universitet) med minst 90 högskolepoäng inom företagsekonomi, ekonomi, industriell teknik och management eller motsvarande. Minst 60 högskolepoäng måste finnas i företagsekonomi. Bevis på kunskaper i engelska krävs.

Senast uppdaterad Sep 2020

Om skolan

We build an international university in Jönköping which attracts highly qualified, inventive and enterprising people from all around the world. We contribute to sustainable economic, social and cultur ... Läs mer

We build an international university in Jönköping which attracts highly qualified, inventive and enterprising people from all around the world. We contribute to sustainable economic, social and cultural prosperity in the region where we reside, making way for knowledge based innovation and enterprise. Läs mindre