Master of Science i interventioner i barndomen

Allmänt

Programbeskrivning

Masterprogrammet Interventioner i barndomen är en tvärvetenskaplig utbildning som fokuserar på effektiva insatser för barn som behöver stöd - utöver vad som normalt ges till alla barn.

Masterprogrammet Interventioner i barndomen erbjuder en tvärvetenskaplig utbildning för att tillhandahålla effektiva insatser för barn som behöver stöd för deras utveckling, lärande och funktion i vardagen utöver vad som ges till alla barn. Programmet bygger på ett ekologiskt perspektiv på barns utveckling, lärande och funktion. Ett kritiskt perspektiv med fokus på individen, miljön och deras inbördes förhållande betonas. Programmet tar upp vardagssituationer för barn i olika miljöer, inklusive familj, förskola / skola, sjukhus och samhälle, och sambandet mellan forskning och praktiskt vardagsliv betonas.

Programmet är öppet för internationella och inhemska studenter. Det är nära kopplat till forskningsprogrammet CHILD (Children-Health-Intervention-Learning-Development) vid Skolorna för utbildning och kommunikation samt Hälsa och välfärd vid Jönköping University och associerat med Swedish Institute for Disability Research SIDR). Programmet är utformat för att ge studenterna en bra bakgrund för doktorandutbildning och för ledarroller inom tidig barndomsutbildning och vård, skolsystem, tidig intervention / habilitering, specialundervisning, barnvård, socialtjänst eller andra barnrelaterade organisationer.

Interventioner i barndomen erbjuds som ett 1-årigt (60 hp) och ett 2-årigt (120 hp) program.

Grad

1 år, 60 hp eller 2 år 120 hp. Master of Science med huvudämne i barnstudier och specialisering inom funktionshindervetenskap, hälso- och vårdvetenskap, specialundervisning eller välfärds- och samhällsvetenskap

Karriärmöjligheter

Programmet är utformat för att förbereda studenterna för vidareutbildning i forsknings- och ledarskapsroller inom barnomsorg och förskola, skola, tidig intervention / habilitering, specialundervisning, barnvård, socialtjänst och motsvarande.

ch

Kurser

OBS Preliminär lista över kurser

1 år

 • Introduktion till interventioner i barndomen 15 hp
 • Vetenskapsteori och vetenskapliga metoder 15 hp
 • Utvecklingsvetenskap och interventionsprocesser 15 hp
 • Ett års examensarbete i barnstudier 15 hp

2 år

 • Researalt = "ch Strategier och designproblem 7,5 hp
 • Genomförande av researalt = "ch med och omkring barn 7,5 hp
 • Examensarbete för tvåårigt magisterprojekt i barnstudier 7,5 hp
 • Grundkurs 1 i funktionshinderresearalt = "ch 7,5 hp
 • Valfria kurser 15 hp
 • Examensarbete för tvåårigt magisterprojekt i barnstudier 15 hp

Fakta

 • Poäng: 60/120 poäng
 • Nivå: Master
 • Studiegrad: Heltid
 • Studieplats: Campusbaserad
 • Språket engelska
 • Startdatum: Hösten 2021

Krav

Den sökande måste inneha minst en baalt = "chelors examen (dvs. motsvarande 180 hp vid ett ackrediterat universitet) med minst 90 hp inom hälso- och vårdvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete, funktionshinderresearalt =" ch , eller utbildningsvetenskap, inklusive självständigt, teoretiskt baserat arbete, dvs. en avhandling eller motsvarande arbete som visar att den sökande har genomfört självständigt, systematiskt researalt = "ch och formellt skrivit om detta researalt =" ch (t.ex. deltagande i arbetsbaserat researalt = "ch; deltagande i researalt =" ch metodkurser). Bevis på engelska språkkunskaper krävs.

Senast uppdaterad Sep 2020

Om skolan

We build an international university in Jönköping which attracts highly qualified, inventive and enterprising people from all around the world. We contribute to sustainable economic, social and cultur ... Läs mer

We build an international university in Jönköping which attracts highly qualified, inventive and enterprising people from all around the world. We contribute to sustainable economic, social and cultural prosperity in the region where we reside, making way for knowledge based innovation and enterprise. Läs mindre