Master of Science in Sustainable Building Information Management

Allmänt

Programbeskrivning

Digitalisering är den enskilt viktigaste förändringsfaktorn i vår ålder. Byggnadssektorn är den största sektorn i de flesta länder och är en nyckelfaktor i processen att skapa hållbart värde, både för klienten och för samhället.

Detta magisterprogram syftar till att utveckla den kunskap, färdigheter och erfarenhet som behövs för att använda och hantera modern digital teknik, till exempel BIM och GIS, inom sektorn för byggd miljö för att skapa hållbara värden. Detta inkluderar modellering, simulering, analys, optimering, visualisering, delning, kommunikation och hantering av information, processer och organisationer.

Digitalisering inom byggnadssektorn

Byggnadssektorn är den största enskilda sektorn i de flesta länder. Sektorn ansvarar för förverkligandet av de komplexa och mycket individualiserade produkter som utgör den byggda miljön, dvs. byggnader, belysningssystem, vägar och vatten- och avloppsnät. Digitalisering i den byggda miljön har inneburit stora utvecklingar och nya applikationer.

Det finns behov av ingenjörer som har specialistkunskaper om Building Information Management (BIM) och Geographic Information Systems (GIS), och implementering av dessa tekniker i produktförverkligande processen. Kandidater från programmet kommer att stödja företag och organisationer inom sektorn för byggd miljö att integrera stegen i produkt- och produktionskedjan samt bidra med den expertis som krävs för att företagen ska vara konkurrenskraftiga både lokalt och globalt.

Internationellt perspektiv

Alla kurser utförs på engelska och du studerar tillsammans med andra internationella studenter. Det finns möjligheter att studera en termin utomlands på ett av våra partneruniversiteter.

Industriell placeringskurs

I den här kursen har du fem veckors praktik i ett företag eller en annan organisation. Syftet är att du ska få en förståelse för framtida arbetsuppgifter och hur dessa är relaterade till din utbildning.

Karriärmöjligheter

Efter att du har slutfört programmet kommer du att vara kvalificerad för positioner hos företag som behöver experter som kan använda och hantera modern dator- och informationsteknik som BIM och GIS inom den byggda miljösektorn. Den kunskap som erhålls i programmet kommer att förbättra karriären hos befintliga yrkesverksamma och skapa nya karriärvägar för unga yrkesverksamma, t.ex. som BIM-ingenjör, BIM-koordinator och BIM-chef. Många av dessa roller fanns inte förrän nyligen men anses nu vara nyckelpositioner i många företag.

Nästa generations ingenjörer

Ingenjörskolan, Jönköping University , är medlem i det prestigefyllda samarbetet mellan ledande ingenjörskolor över hela världen - CDIO Initiative ™. CDIO-initiativet är en innovativ pedagogisk ram för att ta fram och utveckla en ny vision för teknisk utbildning och för att producera nästa generation ingenjörer.

58370_bygg-feature.jpg

Kurser

Kurser är preliminära och kan komma att ändras.

År 1

 • Industrial Product Realization 9 hp
 • Hållbarhet, analyser och simuleringar 7,5 hp
 • Introduktion till skriptprogrammering 7,5 hp
 • BIM - Krav och specifikationer 6 hp
 • Parametrisk design och GIS 7,5 hp
 • BIM - Management and Control 4,5 hp
 • Forskningsmetoder 6 poäng
 • Implementering av digital teknik och byggindustrin 6 hp
 • Matematisk statistik 6 hp
 • Avancerad byggnadsinformationsmodell 6 hp

År 2

 • Branschplaceringskurs 9 hp
 • Plattformar, konfiguration och optimering 9 poäng
 • Avancerad byggnadsinformation Leverans 6 poäng
 • Kunskapsintensiv BIM 6 poäng
 • Examensarbete 30 hp

Fakta

 • Krediter: 120
 • Nivå: Master
 • Studiegrad: Heltid
 • Studieplats: Campusbaserad
 • Språket engelska
 • Startdatum: Hösten 2021

Grad

Civilingenjörsexamen (120 hp) med huvudämne i produktutveckling, specialisering i hållbar byggnadsinformationshantering

Krav

Den sökande måste ha minst en kandidatexamen (dvs. motsvarande 180 högskolepoäng vid ett ackrediterat universitet) med minst 90 högskolepoäng i byggteknik eller anläggningsteknik eller motsvarande. Kandidatexamen bör innehålla minst 15 hp i matematik. Bevis på kunskaper i engelska krävs.

Senast uppdaterad Sep 2020

Om skolan

We build an international university in Jönköping which attracts highly qualified, inventive and enterprising people from all around the world. We contribute to sustainable economic, social and cultur ... Läs mer

We build an international university in Jönköping which attracts highly qualified, inventive and enterprising people from all around the world. We contribute to sustainable economic, social and cultural prosperity in the region where we reside, making way for knowledge based innovation and enterprise. Läs mindre