Master of Urban Housing

Allmänt

Programbeskrivning

Master of Urban Housing

Fakulteten för planering - CEPT University


Urbana bostäder, förutom att vara ett skydd, ses som medel för tillgång till sysselsättning och försörjning, stads- och samhällstjänster, närhet till önskvärda grannar. Flertalet urbostäder levereras av marknaden där mark och finans spelar en viktig roll. Tillgång till anständigt boende som är överkomligt för alla är nyckeln till en beboelig stad. Städerna i de utvecklade länderna och utvecklingsländerna griper dock med varierande grad av bostads oförmåga, i enlighet med de specifika förhållandena på lokal mark och arbetsmarknaden. Policymaking och planering för att säkerställa tillgång till anständigt prisvärt boende för alla inkomstgrupper är en komplex process och kräver en mångsidig strategi. Det förutsätter utformning av policyer och förordningar som gör det möjligt för lokala marknader att skapa adekvata, prisvärda och anständiga bostadsbestånd. Samtidigt krävs det utformning av policyer, program och förordningar som kommer att ge hushållen stöd, som lever i substandard bostäder som inte tillgodoses av de formella marknaderna, för att få tillgång till anständigt prisvärda bostäder. Det är först när en sådan mångsidig strategi antas, kommer dessa städer effektivt att kunna ta itu med frågan om bostadslöshet på deras specifika mark och arbetsmarknad./>

Med det här perspektivet syftar Master of Urban Housing till att tillhandahålla tillämpad kunskap om den lokala bostadsmarknaden, beslutsfattande, planering, design och teknikaspekter av stadshus och projektformulering och övervakning, design och teknikaspekter av stadshus. Programmet kommer att ge generisk kunskap om stadshabitat, kunskap om bostadsdomän och verktyg och tekniker som krävs för att analysera och tillämpa lösningar på bostadsrelaterade problem. Studenterna är utbildade för att engagera sig med vågar från ett lokalt projekt till staden, regionen och globalt genom studiekurser, teorikurser, hands-on-tutorials, individuella capstone-projekt och tekniska guidade fältbesök i Indien och utomlands under sommar- och vinterskolor. Programmet erbjuder studior för att förbereda bostadsstrategi på stadsnivå och bostadsprojektutveckling inom olika delmarknader.


Obs! Programmets namn är föremål för UGC: s godkännande./>

behörighet


Minsta kvalifikationer/>

 • Kandidatexamen (eller motsvarande) i arkitektur,
 • Kandidatexamen i teknik / teknik (eller motsvarande) inom civilingenjör och miljöteknik,
 • Kandidatexamen i byggteknik,
 • Kandidatexamen (eller motsvarande) i planering,
 • Magisterexamen (eller motsvarande) inom geografi, ekonomi, sociologi,
 • Magisterexamen (eller motsvarande) i sociala arbeten
 • Anm. Minst 55% aggregatmarkeringar för kandidater i allmän kategori och 50% aggregatmarkeringar för kandidatkategorier.

Säten

Sanktionsintag: 24

Inträdesförfarande


Utvärderingsprocessen/>

De ansökningar som erhållits inom den föreskrivna tidsgränsen utvärderas i fem steg som nämns nedan:


Steg 1 - Granskning av behörighet:/>

Ansökningarna kommer att granskas utifrån information som lämnas / laddas upp av kandidaten i ansökningsblanketterna. Denna granskning är att kontrollera om sökanden uppfyller behörighetskriterierna ovan [avsnitt 2 (C)] för det program för vilket ansökan lämnas in. Endast de sökande som uppfyller behörighetskriterierna för minst ett av programmen kommer att övervägas för steg 2.


Steg 2 - Kortlista för gruppdiskussion (GD)/>

Det här steget med att lista över sökande är för Steg - 3 (Gruppdiskussion och personlig intervju). Kortlistan baseras på en förtjänstlista som är upprättad enligt följande kriterier för akademisk prestation i kvalificerad examen och arbetserfarenhet:

Bearbeta

* Obs: Om resultaten för sista halvåret väntas kommer procentsatserna - CGPA till den näst sista terminen att övervägas.

Bearbeta

* Obs! Endast erfarenhet av heltidskaraktär efter kvalificerad examen och stödd med certifikat (er) kommer att beaktas för betyg på en skala [för

I slutändan av steg 2 kommer en förteckning över sökande som är lika med tre gånger de lediga platserna att förberedas enligt beställning av meriter. Observera att det i detta skede inte tillämpas någon avbeställning på den reserverade kategorin och därför ska alla sökande av reserverade kategorier som uppfyller behörighetskriterierna krävas för steg 3 (GD och PI).

Alla kortlista sökande ovanför denna cut-off kommer att krävas för steg 3 i gruppdiskussion och personlig intervju. Alternativet att visas för PI eller som visas via skype är tillgängligt för korta sökande från utanför Ahmedabad. Om de väljer Skype, istället för GD, kommer sökanden att bli ombedd att tala om ett givet ämne med tvärfrågor och motargument från intervjupanelen.


Steg 3 - Utvärdering genom GD/>

Gruppdiskussionen och personlig intervju för alla kortlista sökande utvärderas av en panel av fakultetsmedlemmar med hjälp av de nedan angivna kriterierna och viktbeloppen:

Bearbeta


Steg 4 - Förberedelse av vinstlista:/>

En konsoliderad meritlista kommer att förberedas genom att lägga till poängen i steg 2 som innefattar akademisk prestanda och arbetserfarenhet (längd / period); och betyg av steg 3 som innehåller grupp- / ämnesdiskussion, personlig intervju och arbetslivserfarenhet (relevans). Det innebär att konsoliderad meritlista kommer att baseras på betyg som erhållits i alla nio kriterier som anges i tabellerna i steg 2 och steg 3 ovan. Hela konsoliderade förtjänstlista av de intervjuade sökandena kommer att visas på CEPT: s webbplats.


Steg 5- PG Program klokt sätetilldelning/>

Tilldelningen av platser kommer att ske i närvaro av kandidat (eller en person som godkänts av kandidaten) på ett datum (förklaras senare) enligt nedan:

FP-antagningskommitté kommer att ringa kandidater i rangordning för att få delta i ett PG-program baserat på antalet lediga platser i programmet. Vid tidpunkten för rangordning (enligt konsoliderad förtjänstlista) kommer kandidaten att erbjudas upptagande till ett PG-program av sitt val under förutsättning att lediga platser finns. Om lediga platser inte är lediga har kandidaten möjlighet att välja ett annat program som uppfyller behörigheten för det valda programmet.

avgifter


Avgifter för akademiskt år 2018-19 kommer att uppdateras snart./>


Studentstöd/>

Var informerad om att du kan använda Pre Entrance Scholarship ( Means cum Merit ) genom att fylla i stipendieformuläret. Stipendier som sträcker sig från 25% till 75% av årlig studieavgift kommer att tilldelas utvalda studenter bland de behöriga ansökningarna.


Den sista dagen för inlämning av stipendiet är 20 april 2018/>


Stödberättigande:/>

 • Studenter med familjeinkomst mindre än Rs. 10 lacs per år är berättigade att ansöka om detta stipendium.
 • Mottagare av stipendiet fortsätter att få stipendiet under hela programmet för att behålla minst 2,7 SGPA (motsvarande B-) i varje termin och slutföra alla kurser i första försöket.


Viktiga anvisningar:/>

 • Universitetet har rätt att avslå stipendieansökan, om det inte finns några nödvändiga styrkande handlingar som ska lämnas in av sökanden.
 • Tilldelningen av stipendiet kommer att meddelas tillsammans med ditt bidragsbrev, men beloppet betalas ut efter en månad från början av termin / föreläsningar.


För ytterligare förtydliganden i detta avseende, vänligen kontakta Admissions Office i nedan nämnda kontaktuppgifter./>

Antagningsenheten

Telefon: 1800-270-4030

E-post: admissions@cept.ac.inAnsök här

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

CEPT University focuses on understanding, designing, planning, constructing and managing human habitats. Its teaching programs build thoughtful professionals and its research programs deepen understan ... Läs mer

CEPT University focuses on understanding, designing, planning, constructing and managing human habitats. Its teaching programs build thoughtful professionals and its research programs deepen understanding of human settlements. CEPT University also undertakes advisory projects to further the goal of making habitats more livable. Läs mindre