Masterprogram i Resursåterställning

Allmänt

Programbeskrivning

Genom att studera om detta unika mästersprogram i Resursåterställning, som ges av Svenskt Resurscenter, kommer din förmåga att analysera och lösa problem i samband med bortskaffande, bearbetning och återvinning av rester i användbara produkter utvecklas.

En sådan användbar och salabel produkt kan vara ett föremål till bilindustrin tillverkad av biologiskt material som lätt kan återvinnas. Det kan vara biogas eller etanol för att ersätta olja och bensin. Eller el, värme och kyla produceras hållbart genom värmebehandling av avfall. Varför inte fiska foder förutom att lösa ett avfallsproblem och också minska uttömningen av oceanerna? Oavsett om du kommer att arbeta som forskare eller arbeta i näringsliv och ledning och du kommer att bli en global samhällsbyggare med kunskaper och färdigheter att ta på sig utmaningar på områden, inte ens direkt relaterade till resursåterhämtning.

Du som väljer detta program kommer att komma i kontakt med många olika ämnen, som bioteknik och energiteknik och material. Kurserna behandlar både internationella och svenska aspekter. Eftersom utbildningen är kopplad till den framgångsrika forskningen som utförs på fältet vid Svenskt Resurscenter, kommer du att komma i nära kontakt med våra forskare och med forskningskant. Vårt nätverk av företag, forskningsinstitut och kommuner garanterar också att du får en utbildning med innehåll som gör dig attraktiv för potentiella arbetsgivare.

Under studierna kommer stor vikt vid muntliga och skriftliga presentationer och du kommer att förbättra din förmåga att erhålla och utvärdera information och forskningsresultat inom området.

Studenter som antas till programmet väljer en specialisering för sin andra term i polymerteknik, energiteknik eller industriell bioteknik.

Faciliteter
Forskningen utförs i flera utrustade laboratorier inom kemiteknik, bioteknik (biogas, svampar och jäst och genetik), energi, polymer, analys, civilingenjör samt dator simulering och modellering laboratorium. Alla forskare, postdocs och studenter använder utrustningen i sina avhandlingar och projektarbeten.

Programstruktur
Under det första året får du en översikt över hur resurser hanteras internationellt och i Sverige, trender och lagstiftning. Karakterisering av avfall är viktigt för att välja rätt återvinningsmetod. Du studerar förbränning och förgasning av avfall i el, värme och bränsle samt biologiska metoder och tekniker för produktion av biobränslen som biogas och bioetanol från avfall och andra resurser. Du kan komma i kontakt med livscykelanalys som ett verktyg för att bedöma vilken metod som är mest lämplig för miljön.

Under det andra året får du möjlighet att vidareutveckla din kunskap inom ett valt område genom att delta i ett forskningsprojekt för ett fullständigt studieår. Målet för dig är att utarbeta ett utkast till en forskningsrapport eller en vetenskaplig artikel.

Läs mer om forsknings- och utbildningsmiljön på Svenskt Resurscenter här: www.scrr.se

Karriärmöjligheter
Potentiella arbetsgivare är energibolag, bioprocessindustrier, konsultfirmor, forskningsinstitut, återvinningsföretag, utrustningstillverkare, myndigheter och andra branscher där man kan arbeta med exempelvis produkt- eller processutveckling. Att arbeta som miljöchef på företag är en annan möjlig karriär. Du kan också välja att gå vidare till doktorsexamen på detta område, antingen i Sverige eller i andra länder, ett alternativ som valts av många av våra studenter. University of Borås erbjuder ett doktorandutbildningsprogram inom Resursåterställning.

Ingångskrav
Civilingenjörsexamen med maskinteknik, industriell ekonomi, energiteknik, kemiteknik, bioteknik, civilingenjör, textilteknik, strukturteknik eller en kandidatexamen i fysik eller kemi.

Vidare måste studenten ha kunskaper i termodynamik samt kunskaper om engelska som motsvarar engelska 6.

Magisterexamen

  • Magisterexamen (120 hp) med huvudämne inom Resursåterställning i specialisering Polymerteknik / Energiteknik / Industriell teknik.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

The University of Borås has approximately 11 000 students and 730 employees. In collaboration with the public and private sectors, we conduct education and research of high international quality with ... Läs mer

The University of Borås has approximately 11 000 students and 730 employees. In collaboration with the public and private sectors, we conduct education and research of high international quality with great societal relevance. We are a modern university with a central campus in the centre of the city. The national and internationally known Swedish School of Textiles and Swedish School of Library and Information Science are a part of the University of Borås, both of which have educational programmes and research. Läs mindre